Video i virksomhedens kommunikation

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
6 dage
Pris:
22.950 kr. | PU-støtte: 5.400 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 615 evalueringer)
Forår 2023

Video virker på web og sociale medier
Online video stormer frem og nye formater afløser konstant hinanden. Skal man vælge horisontal eller vertikal? Short eller long format? Facebook, YouTube eller Instagram? Og hvad med tekster og lyd? Valgene er mange, men vil du skabe værdi for virksomheden med video, skal dit indhold være relevant for målgruppen og hænge sammen med den overordnede kommunikationsstrategi.

Lær at arbejde strategisk og praktisk med video
På dette kursus får du koblet de mange videoformater og brugen af dem op på det strategiske arbejde. For hvordan passer en Facebook-video uden lyd til den overordnede kommunikationsstrategi? Eller en 30-sekunders version til Instagram?

Det lærer du skridt for skridt, så du kan gentage det tilbage på arbejdspladsen.

På dette kursus lærer du, at:

  • udvikle videokoncepter, der understøtter virksomhedens forretning og kommunikation internt og eksternt, involverer brugerne og fungerer på de sociale medier.
  • optage, redigere, tekste og publicere video.
  • udarbejde en indholdsstrategi med mål og målgrupper for virksomhedens brug af video.
  • arbejde med video som en del af din organisations brand og værdier.
  • overskue tendenser og formater inden for strategisk brug af video.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der er professionel kommunikatør eller journalist, og som arbejder med ekstern og intern virksomhedskommunikation og gerne vil bruge online video strategisk.

Du behøver ikke at have erfaring med at optage eller redigere video.

 

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg, der kæder den læste litteratur sammen med aktuelle eksempler, analyse og diskussion, kreative og praktiske afgrænsede øvelser, hvor du selv afprøver delelementer og får feedback fra resten af holdet.

Kurset består af tre moduler med hjemmeopgaver ind imellem, hvor du skal udarbejde kommunikationsstrategier og korte bundne videoproduktioner. Der afsluttes med en skriftlig eksamensopgave.

Medbring smartphone, evt. adapter og høretelefoner. Du vil blive introduceret til redigering på Final Cut Pro (desktop) samt aktuelle apps til optagelse og redigering på mobilen.

 

Datoer og sted for forårskurset i 2020

Seminar 1: 3+4/3-2020 i København

Seminar 2: 15+16/4 i Aarhus

Seminar 3: 13+14/5 i København

Aflevering af eksamensopgave d. 24/6-2020. Der er ingen mundtlig eksamen på dette kursus

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 10 ECTS

Eksamen
Kurset afsluttes med en eksamensopgave og en mundtlig eksamen. Bedømmelsen er intern efter 7- trinsskalaen.

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Mere om dette kursus