Udbetaling af PU-støtte


Her kan du som virksomhed og DJ-freelancer logge ind og udfylde oplysninger til udbetaling af refusion for din eller dine medarbejderes deltagelse i kurser på Mediernes Efteruddannelse. Som freelancer skal du huske DJ’s freelanceerklæring, som skal vedhæftes.

Log ind

LÆS DETTE FØRST:
Refusion udbetales kvartalsvis
Refusion af PU-støtte udbetales kvartalsvis for kurser, der er afsluttet i det aktuelle kvartal. Det betyder, at du kan indsende refusionsanmodningen, når det passer dig, men din anmodning behandles først, når kvartalet er slut, og vi har overblik over, hvem der har krav på PU-støtte.

Indsendelse af anmodning om udbetaling af refusion
Husk at indsende refusionsanmodning hurtigst muligt efter dit kursus er afholdt og fakturaen er betalt – og SENEST inden for det efterfølgende kalender år.

Er det første gang?
Er det første gang du skal bede om refusionsstøtte, skal du oprette dig som bruger. Det gør du også ved at klikke på log ind og derefter klikke på registrer.

Om refusion/PU-støtte til større medier
Når det gælder større virksomheder med mange kursusdeltagere, kan vi fremsende en liste med de tilmeldinger, som vi har registreret. Det letter arbejdsbyrden, når I skal afregne for mange medarbejdere på en gang. I kan nøjes med at indsende ét skema, hvor oplysningerne om de omfattede medarbejdere enten er skrevet ind eller vedhæftet som bilag. Det er en forudsætning for støtte, at tilmeldingen er foregået på MediernesEfteruddannelse.dk. Vi kan ikke udbetale støtten, hvis tilmeldingen er foregået uden om systemet.

Om størrelsen på refusionen/PU-støtten
Hvert kursus har på forhånd fået tildelt et fast støttebeløb. Beløbet er beregnet af PU og kan ikke ændres eller forhandles. På MediernesEfteruddannelse.dk fremgår PU-støtten tydeligt på det enkelte kursus. Bemærk, at en del ansatte i PU-virksomheder også har mulighed for at søge støtte fra Ophavsretsfonden under DJ.
Hvis du er i tvivl, så kontakt Michael Aage Jensen på maj@pressensuddannelsesfond.dk eller 33974237.