Refusion af PU-støtte

Her kan du som virksomhed eller freelancer logge ind og bede om at få refusion for din eller dine medarbejderes deltagelse i kurser på Mediernes Efteruddannelse. Som freelancer skal du huske DJ’s freelanceerklæring, som skal vedhæftes.

Er det første gang du skal bede om refusionsstøtte, skal du oprette dig som bruger. Det gør du også ved at klikke på log ind og derefter klikke på registrer.

Log ind

Aktuel information
Vi har flyttet refusionsansøgningerne fra PressensUddannelsesfond.dk til MediernesEfteruddannelse.dk for at skabe logisk sammenhæng mellem kurserne og refusionen.

Administration af PU-medlemskab (angivelse af ansatte mv) samt individuelle ansøgninger mm. sker fortsat på http://www.pressensuddannelsesfond.dk/

Om refusion/PU-støtten til større medier
Når det gælder større virksomheder med mange kursusdeltagere, kan vi fremsende en liste med de tilmeldinger, som vi har registreret. Det letter arbejdsbyrden, når I skal afregne for mange medarbejdere på en gang. I kan nøjes med at indsende ét skema, hvor oplysningerne om de omfattede medarbejdere enten er skrevet ind eller vedhæftet som bilag. Det er en forudsætning for støtte, at tilmeldingen er foregået på MediernesEfteruddannelse.dk. Vi kan ikke udbetale støtten, hvis tilmeldingen er foregået uden om systemet.

Om størrelsen på refusionen/PU-støttenHvert kursus har på forhånd fået tildelt et fast støttebeløb. Beløbet er beregnet af PU og kan ikke ændres eller forhandles. På MediernesEfteruddannelse.dk fremgår PU-støtten tydeligt på det enkelte kursus. Bemærk, at en del ansatte i PU-virksomheder også har mulighed for at søge støtte fra Ophavsretsfonden under DJ.

Hvis du er i tvivl, så kontakt Michael Aage Jensen på maj@pu.dk eller 23450252.