Er du freelancer eller ledig?

PU-støtte gives til fastansatte på medier og offentlige arbejdspladser, der er medlem af Pressens Uddannelsesfond, samt freelancere medlem af DJ.

Det er også muligt at søge støtte i Dansk Journalistfond (DJ).

Hvis du er freelancer
Hvis du er freelance-medlem af DJ, kan du opnå PU-støtte på kurser i vores kursusprogram. Støttebeløbet står ved siden af prisen på det ønskede kursus.

Det kræver en freelanceerklæring fra DJ, som du kan få her: https://journalistforbundet.dk/tilskud-til-mediernes-efteruddannelse-som-freelancer

Freelanceerklæringen skal vedhæftes, når du anmoder om at få støtten udbetalt. Det kan du gøre, når du har betalt den fulde faktura til kursusudbyderen.

Her udfinder du skema til refusion af PU -støtte: https://mediernesefteruddannelse.dk/refusion-af-pu-stoette/

Du skal registrere dig første gang, du anmoder refusion,

Hvis du er ledig
Derudover har DJ også mulighed for at støtte ledige på efteruddannelse, hvis det er den kategori, du falder ind under. Læs mere om dette her: https://journalistforbundet.dk/efteruddannelse

Du kan også søge ophavsretsmidler til efteruddannelse
Som medlem DJ kan du også søge støtte fra ophavsretsmidlerne til efteruddannelse og studieture. Du kan skal henvende til DJ, for at høre om der er nogle midler, du kan søge der. Læs mere om ophavsretsmidler her: https://journalistforbundet.dk/efteruddannelse