Om Mediernes Efteruddannelse

Om Mediernes Efteruddannelse
Mediernesefteruddannelse.dk blev lanceret i november 2014 som en del af Pressens Uddannelsesfond (PU). Den nye portal samler og præsenterer samtlige PU-støttede kurser fra godkendte udbydere. Portalen er primært henvendt til medarbejdere på PU’s medlemsvirksomheder. Det er PU’s bestyrelse, der har ansvaret for udbud og udvælgelse af kurser.
Læs mere om retningslinjerne for Mediernes Efteruddannelser

Om vores vision
”Mediernes Efteruddannelse styrker mediernes position og forretning samt udvikler og fremtidssikrer mediemedarbejdernes kompetencer. Mediernes Efteruddannelse sikrer relevant, nyttigt og meningsfuldt udbud af efteruddannelse for medarbejdere og ledere i branchen”.

Om Pressens Uddannelsesfond (PU)
Pressens Uddannelsesfond er oprettet i 1975 efter overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Journalistforbund (DJ) – tiltrådt af DR. Fondens midler tilvejebringes gennem bidrag, der er bestemt i overenskomsten samt gennem bidrag, som DJ betaler for ledige medlemmer. Også virksomheder uden for DMA, der beskæftiger journalistisk arbejdskraft, har adgang til medlemskab af fonden.
Se PU’s medlemsvirksomheder

Fonden giver også støtte til individuelt tilrettelagte efteruddannelseskurser og interne kurser på medlemsvirksomhederne.

Om målgrupper for kurserne
Målgrupper for kurser under Mediernes Efteruddannelse er journalister, fotografer, grafiske designere, bladtegnere, redaktionssekretærer, redaktionsledere, redaktører, web-journalister, web-redaktører, web-designere, webudviklere, radio- og tv-teknikere, radio- og tv-værter, radio- og tv-tilrettelæggere samt rådgivere, medarbejdere og ledere inden for presse og kommunikation m.fl.

Om evaluering
Efter endt kursus modtager alle kursister en mail med opfordring til at deltage i en evaluering. Link til evalueringsskemaet ligger i mailen. Den samlede evaluering for hvert kursus lægges på portalen i anonymiseret form. Vi opfordrer alle til at deltage, da kursisternes tilbagemeldinger er et nøgleværktøj i udviklingen af Mediernes Efteruddannelse.

Om udbydere og udbud
Alle kurser og udbydere, som præsenteres på mediernesefteruddannelse.dk, er godkendt af PU’s bestyrelse. Der foregår en løbende vurdering af nye udbydere og kurser. I øjeblikket gennemføres to årlige udbudsrunder. Kontakt PU, hvis du er interesseret i at blive udbyder.

Om brug af persondata
Mediernes Efteruddannelse/Pressens Uddannelsesfond har behov for at registrere og opbevare oplysninger om dit navn, din stilling og den virksomhed du arbejder ved, så vi kan identificere dig og sikre, at du er tilmeldt det kursus, som du har bestilt, samt gøre kursusudbyder i stand til at opkræve betaling for din deltagelse i kurset.
Læs mere om vores behandling af persondataoplysninger