Om Mediernes Efteruddannelse

Om Mediernes Efteruddannelse

Mediernesefteruddannelse.dk blev lanceret i november 2014 som en del af Pressens Uddannelsesfond (PU). Den nye portal samler og præsenterer samtlige PU-støttede kurser fra godkendte udbydere. Portalen er primært henvendt til medarbejdere på PU’s medlemsvirksomheder. Det er PU’s bestyrelse, der har ansvaret for udbud og udvælgelse af kurser. Du kan læse mere om retningslinjerne for Mediernes Efteruddannelse her.

Om vores vision

”Mediernes Efteruddannelse styrker mediernes position og forretning samt udvikler og fremtidssikrer mediemedarbejdernes kompetencer. Mediernes Efteruddannelse sikrer relevant, nyttigt og meningsfuldt udbud af efteruddannelse for medarbejdere og ledere i branchen”.

Om Pressens Uddannelsesfond (PU)

Pressens Uddannelsesfond er oprettet i 1975 efter overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Journalistforbund (DJ) – tiltrådt af DR. Fondens midler tilvejebringes gennem bidrag, der er bestemt i overenskomsten samt gennem bidrag, som DJ betaler for ledige medlemmer. Også virksomheder uden for DMA, der beskæftiger journalistisk arbejdskraft, har adgang til medlemskab af fonden. Se PU’s medlemsvirksomheder her

Fonden giver også støtte til individuelt tilrettelagte efteruddannelseskurser og interne kurser på medlemsvirksomhederne.

Om målgrupper for kurserne

Målgrupper for kurser under Mediernes Efteruddannelse er journalister, fotografer, grafiske designere, bladtegnere, redaktionssekretærer, redaktionsledere, redaktører, web-journalister, web-redaktører, web-designere, webudviklere, radio- og tv-teknikere, radio- og tv-værter, radio- og tv-tilrettelæggere samt rådgivere, medarbejdere og ledere inden for presse og kommunikation m.fl.

Om evaluering

Efter endt kursus modtager alle kursister en mail med opfordring til at deltage i en evaluering. Link til evalueringsskemaet ligger i mailen. Den samlede evaluering for hvert kursus lægges på portalen i anonymiseret form. Vi opfordrer alle til at deltage, da kursisternes tilbagemeldinger er et nøgleværktøj i udviklingen af Mediernes Efteruddannelse.

Om udbydere og udbud

Alle kurser og udbydere, som præsenteres på mediernesefteruddannelse.dk, er godkendt af PU’s bestyrelse. Der foregår en løbende vurdering af nye udbydere og kurser. I øjeblikket gennemføres to årlige udbudsrunder. Kontakt PU, hvis du er interesseret i at blive udbyder.