Ledelse under forandring

Startdato:
Udbyder:
Sted:
4300 Holbæk
Dage:
15 dage
Pris:
44.500 kr. + moms | PU-støtte: 15.000 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 27 evalueringer)
Efterår 2022

Forandringer, forandringer, forandringer…..

Change is the only constant”, lyder det nye årtis mantra. Og forandringer er der masser af – også i den danske mediebranche i disse år.

TV-kanaler flyttes til nettet. Aviser fusionerer. Hæderkronede mediebrands sættes til salg. Nye nichemedier opstår – også hos helt nye spillere på markedet. Der er forandringer over alt. Og selv på alle øvrige mediearbejdspladser – hvis forandringer ikke får helt samme offentlige opmærksomhed- sker der faktisk store og drastiske forandringer. Faggrænser rykkes eller brydes op, århundrede gamle produktionsrutiner omlægges, berlinermure mellem redaktioner og annonce- og salgsafdelinger væltes så data pludselig spiller en stadig større rolle i den redaktionelle udvælgelsesproces. Og alle steder skal produktiviteten op ved, at der skal produceres mere og helst på alle platforme.

”Change is the only constant”.

 

Men selvom forandringerne ofte præsenteres af bestyrelsesformænd, chefredaktører og administrerende direktører, så er det sjældent de samme personer, der gennemfører forandringerne i praksis. De gør det i hvert fald sjældent alene. I næste række står redaktionschefer, produktionschefer, ledende redaktører og nyhedsredaktører samt andre redaktionelle mellemledere, som skal omsætte de store tanker til reel medievirkelighed. Det er her på dette niveau, at udfordringerne for alvor melder sig. Når forandringer – små som store – ikke kun skal formidles til medarbejderne, men når samme medarbejdere også skal overbevises og – hvad der er endnu sværere – ændre deres daglige praksis. Det er her, at der er brug for at kunne lede under forandring.

 

Dette kursus tager det helt usentimentale udgangspunkt, at forandringer er blevet en ”konstant” på danske mediearbejdspladser. Og hvis man vil være leder – uanset hvor, på hvilket niveau og type medie – må man forholde sig til, hvordan man kan være med til at rykke fastlåste holdninger og arbejdsmåder. For ledelse i dag handler først og fremmest om at skabe forandringer gennem andre.

Strategiøvelse

Ledelse er en konkret disciplin, der kræver at man kan skabe resultater gennem andre. Derfor trænes ledelse igen og igen i øvelser, hvor kursisterne skiftes til at være ledere af et team, der skal løse en bestemt opgave, hvor lederen så får konkret feedback på sin ledelse efterfølgende. Mange af øvelserne foregår i den smukke park ved siden af Hotel Strandparken i Holbæk.

 

Lederens udbytte

I løbet af de otte måneder, forløbet strækker sig over, skaber vi et udviklingsforum, hvor mellemledere på forskellige niveauer kan hente inspiration til at lede under massive forandringer.

 

Det vil sige:

 • at vi styrker den enkelte leders evne til at slå i gennem og få succes i egen organisation. Det handler både om ledelsesmæssigt at være en dygtigere håndværker og om at blive mere afklaret med selve ledelsesopgaven
 • at vi øger den enkelte leders handlemuligheder, når der løbende skal gennemføres forandringer i organisationen, f.eks. at overvinde skepsis over for forandring, skabe medejerskab, nedbryde overordnede mål til konkrete succeskriterier i egen enhed m.m.

 

Vores filosofi er, at forandringsledelse ikke er en nøje afgrænset disciplin. At kunne lede under forandringer på en konstruktiv måde kræver en kombination af at kunne tænke længere end en time fremad, kommunikere klart og bevare roen i pressede situationer.

 

Anna i gruppe

Kursisterne sættes konstant sammen med medieledere fra andre arbejdspladser, når der er øvelser, sparring, gruppearbejde, præsentation & feedback,  osv. Kurset har som regel ledere med fra omkring 16 forskellige medier og det giver en stor variation i de forskellige erfaringer med ledelse, som kursisterne har med på kurset. 

 

Vores tidligere kursister fremhæver især tre styrker ved kurset.

 

Det giver faglig selvtillid som leder

”Som leder tør man simpelthen kaste sig ud i flere vanskelige situationer end før”, som en leder beskriver det. Måske fordi vi rent praktisk træner lederkursisterne på en række områder og efterfølgende øver nogle af de situationer, som arbejdet med forandringer og lederskabet i det hele taget oftest kaster ledere ud i.

 

De ledelsesværktøjer, der bliver arbejdet med,er konkrete og umiddelbart anvendelige

”For mig stod det ret hurtigt klart, at det, der gjorde forskellen på dette kursus i forhold til andre kurser var, at det blev bundfældet. Man gik hjem og øvede sig i hverdagen – og kunne gå tilbage og sparre med nogen – eller bygge videre med ny viden”, skriver en anden leder i sin evaluering.

 

Der er en tillid og fortrolighed, som gør, at man reelt får taget fat på sine ledelsesmæssige udfordringer

”Det var utroligt så hurtigt kursusledelsen fik skabt en stemning af fortrolighed. Jeg har fået vendt – også personlige – ledelsesmæssige problemstillinger med andre ledere på kurset, som jeg aldrig havde troet på var muligt på tværs af medier.”

 

Målgruppen

Kursets målgruppe er redaktionelle mellemledere i medievirksomheder og ledere af kommunikationsenheder. Det kan være redaktionschefer, fotochefer, produktionschefer, kommunikationschefer, pressechefer med personale- og/eller budgetansvar, ledende redaktører og nyhedsredaktører samt andre redaktionelle mellemledere. Fælles for alle ledere er, at deres medie står enten midt i eller over for at skulle gennemføre større forandringer.

Det er ikke en forudsætning, at deltagerne har mange års erfaring med ledelse. Typisk er halvdelen af kursets deltagere helt nye ledere, mens den anden halvdel har 1-5 års lederanciennitet.

 

På kurserne forsøger vi altid at sammensætte et hold af ledere fra mange forskellige typer af medier eller medie start ups. I alle årene fra 2003 til 2022 har vi haft ledere fra blandt andet følgende medier:

Politiken, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Børsen, Ekstra Bladet, BT, TV-Avisen, DR Nyheder, TV2 Nyhederne & News, MX.dk, Information, Fyens Stiftstidende, Nordjyske Medier, Monitor Medier, Ritzaus Bureau, TV Midtvest, TV2 Nord, TV2 Lorry, TV2 Fyn, TV Syd, TV2 Bornholm, TV2 Østjylland, TV2 Fyn, TV2 Øst, DR-regionerne, Altinget.dk, Avisen.dk, Artland.com, Radioavisen, Radio 24Syv, KNR (Grønland), Nordisk Film TV, Koncern TV, B-Film, Søndagsavisen, Ingeniøren, Se og Hør, HK-Bladet, Sygeplejersken, Ugeskrift for læger, DJØF-bladet, Fagbladet, FOA Medier, Børn og Unge, Euroman, Eurowoman, Bo Bedre, Bonniers, Egmont, Erhvervsportalen i dag, DR B&U, DR Livsstil & Samfund, Herning Folkeblad, Fyns Amtsavis, JydskeVestkysten/Syddanske Medier, Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad, Sjællandske Medier, Jydske Vestkysten, Nordvestnyt.dk og Folketidende.

 

Opbygning af kursusforløbet

Kursusforløbet er bygget op omkring en række undervisnings- og træningsmoduler samt en indledende individuel triosamtale og mulighed for individuel coaching undervejs.

 

Triosamtale

Forud for kursets start (typisk i løbet af september måned) gennemfører vi en såkaldt triosamtale á 1-1,5 times varighed på arbejdspladsen med deltagelse af lederen, lederens chef og en kursusleder. Formålet med samtalen er få kendskab til lederens opgaver, drøfte konkrete udviklingsbehov, som lederen ønsker at arbejde med på kurset samt at forpligte kursistens chef til aktivt at engagere sig i kurset og i opfølgning på de enkelte kursusmoduler. I løbet af samtalen aftales opfølgningsmøder mellem lederkursist og dennes chef efter hvert kursusmodul. Derudover formulerer leder og chef i fællesskab, hvad lederen særligt skal bidrage med for at nå virksomheden strategiske mål for det næste år.

 

Modulerne

De enkelte moduler er tilrettelagt som en blanding af oplæg fra undervisere, deltageroplæg, øvelser, situationsspil, rollespil, små repetitionskonkurrencer, input fra mediepersonligheder og selvstudier. Der er på hver eneste modul flere øvelser, hvor deltagerne på skift får tildelt lederrollen, og hvor denne får feedback på tomandshånd umiddelbart efter øvelsens afslutning.

Nadia og Ida
En leder formulerer, hvad hun konkret vil gå hjem og gøre i forhold til sit udviklingsfokus indtil næste modul. En medkursist optager det på Iphone, og de to ledere ringer sammen mellem modulerne for at hjælpe hinanden med at målsætningen bliver realiseret.  

Modulerne har en varighed på 3 dage – med to overnatninger.

Indholdet i de fire moduler ligger forholdsvis fast. Men vi justerer på hver eneste kursusforløb i forhold til de konkrete behov, lederdeltagerne udtrykker undervejs (se indhold under Tidsplan og moduloverskrifter).

 

Læringsgrupper

På kurset bliver alle ledere inddelt i mindre læringsgrupper á 5-6 ledere, der hver har en fast kursusleder tilknyttet i under hele kursusforløbet. Læringsgruppen mødes på hvert modul med denne kursusleder og mellem kursusmodulerne – oftest uden kursusleder. Formålet med læringsgrupperne er at etablere et mindre forum, hvor konkrete ledelsesudfordringer kan vendes løbende med andre ledere, fordi lederne forholdsvis hurtigt får et stort kendskab til hinandens ledelsesvirkelighed. De fleste læringgrupper fra tidligere lederkurser mødes i dag fortsat 3-4 gange om året, selvom deres kursus sluttede for flere år siden.

 

Mellem hvert modul mødes alle lederkursister virtuelt i såkaldte læringsgrupper. Her følges op på konkrete mål, som lederne selv har formuleret ved afslutningen af det forrige modul, og der deles i øvrigt udfordringer og erfaringer med at lede hjemme på mediearbejdspladsen. Her dog et foto fra “energizer” på en ekstra virtuel kursusdag, der hurtigt blev arrangeret under Corona-lockdown

 

Ledergæsten

På hvert modul inviterer vi en eller flere ledere fra mediebranchen ind for at fortælle om sit syn på ledelse og forandringer. Vi lykkes som regel med at få aftaler med ledere, der er aktuelle i forhold til nye jobs, nye utraditionelle ledelsestiltag eller lignende.

 

Hjemmeopgaver og eksamen

Mellem de enkelte moduler vil der være en overkommelig hjemmeopgave evt. suppleret af netværksmøde mellem deltagerne/gensidige besøg.

I afslutningen af kurset skal deltagerne individuelt producere en opgave om ledelse, som de på sidste modul bliver eksamineret i. Der er tale om en intern eksamen – dog med ekstern censor. Censorer er oftest topchefer fra forskellige medievirksomheder. Det har bl.a. været Maria Rørby Rønn, Lars Vesterløkke, Stig Ørskov, Arne Ullum, Sandy French, Per Westergård, Anne Mette Svane og Poul Kjærgaard.

 

Mads D i gruppe
Forberedelse af øvelse i mødeledelse. Planen for mødet lægges klar, så mødelederen har et par konkrete punkter at styre mødet efter. 

 

Bidrag til strategiske mål

For at sikre sammenhæng mellem teori og praksis, skal alle ledere løbende arbejde med sammenhængen mellem egen lederudvikling og indsatsen i lederens redaktion/afdeling med at bidrage til virksomhedens samlede strategiske mål.

 

Diversitet

I sammensætningen af kursushold har vi gennem en del år haft fokus på at opnå, hvad vi tror er den mest dynamiske sammensætning af et kursushold – med mest muligt diversitet.  Den kønsmæssige sammensætning er i de seneste 5 år blevet stadig mere afbalanceret og på kursusholdet 2021-2022 er der således 45 % kvindelige ledere og 55 % mandlige ledere. Også i kursusledelsen er forholdet 50 – 50 og ved udvælgelse af eksterne undervisere, oplægsholdere og censorer har vi i årene forsøgt vi at sikre en forholdsmæssig ligelig fordeling.

Også i medietype og geografi forsøger vi at skabe så diverse kursushold som muligt. På kursusholdet 2020-2021 er der 45 % ledere, der huserer vest for Storebælt og 55 % ledere øst for storebælt. Og der er også kursister fra en række mindre digitale medier og regionale medier.

 

Tidsplan og indholdet på modulerne

 

September/Oktober:

Triosamtaler med alle ledere forud for kurset

 

 1. modul – Lederens personlighed

Tidspunkt og sted: 1. november – 3. november 2022, Hotel Strandparken i Holbæk

Dette modul fokuserer på den enkelte leders helt personlige præferencer, og hvordan disse spiller ind på udførelsen af lederjobbet. Derudover arbejder vi med ledelsesniveau og ledelsesrum.

 • Leadership Pipeline – Tillære og aflære, når man går fra specialist til leder af specialister
 • Personlighedstest – kendskab til egen lederprofil og præferencer (JTI- profiler)
 • Motivation – test af egne motivationsfaktorer
 • Egne præferencer i spil under udøvelse af ledelse (praktiske øvelser)

 

Kursusdag i læringsgruppe (med virksomhedsbesøg)

Vi gennemfører en kursusdag (med egen faste kursusleder), som foregår i læringsgrupperne . Kursusdagen foregår forskellige geografiske steder i landet (oftest på en mediearbejdsplads) og indeholder arbejde med ledernes medbragte ledelsesudfordringer samt videre arbejde med kompetenceudvikling inden for JTI (eksternat):

 

 1. modul – Ledelse 1:1

Tidspunkt og sted: 3. januar – 5. januar 2023, Hotel Strandparken i Holbæk

Dette modul fokuserer på den del af ledelsesopgaven, der foregår 1:1. Hvordan sikrer man sig løbende, at den enkelte medarbejder både føler sig set, forstået, påskønnet men også har et klart og retvisende billede af sin opgave?

 • Situationsbestemt ledelse (hvilken ledelse kræver situationen)
 • 1:1 samtalen
 • Den effektive forventningsafstemning
 • Forhandlingsteknik
 • Konflikthåndtering, konfliktforståelse og den svære samtale
 • Test af egen konfliktstil
 • Træning i ledelse 1:1 (øvelser, situationsspil + feedback)

 

Læringsgruppe-møde

Tidspunkt og sted: En dag i uge 5 (aftales af de enkelte læringsgrupper)

 

 1. modul – Den synlige teamleder

Tidspunkt og sted: 28. februar – 2. marts 2023, Hotel Strandparken i Holbæk

Dette modul fokuserer på den del af ledelsesopgaven, der foregår over for hele teamet/gruppen/redaktionen på én gang. Hvordan leder man i forhold til flere på én gang? Hvordan skaber man som leder en stærk teamfølelse/fællesskabsfølelse, der kan sikre både større jobkvalitet og en endnu højere produktkvalitet?

 

 • Gennemslagskraft – (ølkasse-træning)
 • Mødeledelse – om at styre skibet i den rigtige retning
 • Lede ideudvikling
 • Efterkritik som ledelsesværktøj
 • Træning i ledelse af team/redaktion (øvelser, situationsspil + feedback)

 

Læringsgruppe-møde

Tidspunkt og sted: En dag i uge 12 (aftales af de enkelte læringsgrupper)

 

 1. modul – Masterclass: At være forandringsleder

Tidspunkt og sted: 18. – 20. april 2023, Hotel Strandparken i Holbæk

Dette modul samler op på de tre første modulers læring og tester på en konkret forandringscase, hvordan man kan gennemføre forandring i egen organisation.  Herudover er der eksamen, hvor hver enkelt leder skal reflektere over egen ledelsespraksis og sætte nye mål for sit lederskab.

 

 • Reaktioner på forandring
 • Faser i forandringsledelse (Definere mål, succeskriterier, forandringssymboler og quickwins)
 • Arbejde med konkret forandringsudfordring
 • Intern individuel eksamen

 

 

 1. modul – EVT. ERSTATNINGSMODUL

Tidspunkt og sted: 6. – 8. juni 2023, Hotel Strandparken i Holbæk

 

Kurset består af fire moduler, men de seneste to år har det pga meget høje smittetal, været umuligt at gennemføre et fysisk kursusmodul i januar. Hvis dette skulle blive tilfældet igen i januar 2023, vil vi forskubbe modul 2, 3 og 4. 

 

 

Programmet er vejledende, da det altid tilrettes efter kursusholdets konkrete udfordringer og indholdet i kursisternes forandringsprojekter.

 

 

Undervisere

Klaus Henriksen (CT)

Selvstændig udviklingskonsulent i mediebranchen. Arbejder med strategi, lederudvikling og redaktionel udvikling i alle hjørner af mediebranchen. Har selv en fortid som journalist, redaktør og chef på forskellige medier samt som journalistisk lektor på RUCs journalistuddannelse. Var initiativtager til Digital Tour – et udviklingskursus, hvor kursisterne rejser gennem Europa i bus og arbejder og videndeler undervejs. Har tidligere som redaktionschef stået i spidsen for større journalistiske samarbejdsprojekter omkring løsningsorienteret journalistik i mellem forskellige medier.

Mere om dette kursus