Forandringskommunikation

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
4 dage
Pris:
16.050 kr. | PU-støtte: 5.200 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 490 evalueringer)
Efterår 2023

Du lærer at lave en plan, der tager højde for både de kommunikative, psykologiske og ledelsesmæssige aspekter af en vellykket forandringsproces. Din underviser Helle Petersen sørger for, at du efter kurset kan tage ansvaret for en målrettet og omsorgsfuld kommunikationsindsats, når der sker forandringer på din arbejdsplads.

 

Derfor skal du tage kurset

Hvis du virkelig vil imødekomme de udfordringer, der opstår under forandringsprocesser i organisationer, så kommer du langt med en velpolstret kommunikationsfaglighed.

Men du kommer aldrig helt i mål.

For hvis du vil forstå de følelser og gruppedynamikker, der er på spil, når der sker store ændringer i folks arbejdsliv, er du nødt til at arbejde tværfagligt.

Vellykket forandringskommunikation kombinerer:

  • kommunikationsteori
  • organisationspsykologi
  • forandringsledelse.

Denne kompetencemæssige treenighed skaber de kommunikative rammer, der sikrer en forandringsproces, som medarbejderne føler sig trygge i.

Ellers kan det, der naturligt starter som spørgsmålstegn ved forandringens rationale, udvikle sig til decideret modstand. Eller lige så slemt: at folk forholder sig passive og ikke engagerer sig i forandringen.

Medarbejderne skal både forstå baggrunden for forandringen og kunne se sig selv i alt det nye, ellers daler motivationen – med dertilhørende risiko for fald i produktiviteten og kollegaer, der søger væk fra virksomheden.

Det lærer du på kurset i forandringskommunikation

På kurset lærer du at skabe de bedste kommunikative betingelser for at få en god forandringsproces, der tager hensyn til alle involveredes følelser og behov for mening og retning.

  • Du lærer at arbejde i krydsfeltet mellem kommunikation, psykologi og ledelse for at skabe bæredygtige forandringsprocesser.
  • Du lærer vejen til at nå helt og helskindet i mål med en forandringsproces med afsæt i din kommunikationsstrategi.
  • Du lærer at forstå følelsernes betydning og hvorfor modstand er et begreb, du skal forholde dig positivt til.
  • Du lærer at sætte din faglighed i spil overfor ledelsen, så du ved, hvordan du skaber følgeskab til dine anbefalinger i forandringsprocessen.

Kurset er for dig

Du er kommunikatør, HR-medarbejder, PA for en topleder eller intern konsulent og spiller en nøglerolle i at sætte noget nyt på dagsordenen, der skaber forandring i dine kollegers arbejdsliv.

Det kan være en organisationsændring, en ny forretningsstrategi, en fyringsrunde, implementering af nye arbejdsgange/retningslinjer.

Du behøver ikke have kommunikationsbaggrund for at følge kurset.

Sådan foregår undervisningen

Kurset varer 4 dage i alt. Det er tilrettelagt som 2 x 2 sammenhængende undervisningsdage med en pause imellem, hvor du har hjemmearbejde og skal læse relevant litteratur.

Undervisningen veksler mellem oplæg fra kommunikationsforsker og -rådgiver Helle Petersen og dygtige gæsteundervisere fra branchen, aktuelle eksempler på vellykkede kommunikationstiltag og opgaver, hvor du sætter din egen virksomheds interne kommunikation i spil.

Eksamen
Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 5 ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene?
Sådan søger du om dispensation

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.
Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?
Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Helle Petersen

Ph.d. og forsker med speciale i intern kommunikation med særligt fokus på forandringsprocesser, ledelse og rollen som rådgiver. Forfatter til adskillige bøger om forandringskommunikation, rådgivning og kommunikationsplanlægning.

Mere om dette kursus