Find din stemme – Gladiatorskolen 2023

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2300 København S
Dage:
4 dage
Pris:
15.000 kr. + moms | PU-støtte: 3.600 kr.
Efterår 2023

Skrivekursus for journalister, som er optaget af at udvikle deres eget sprog og deres egne originale fortællinger. Det er for journalister, som ønsker at løfte deres journalistiske historier til et niveau, hvor de er som små værker, uanset om det drejer sig om features, reportager, portrætter, analyser, essays ­– eller helt nye og originale genrer, der gør sig fri af de gamle genrekrav.

Vi er inspireret af forfattere, der arbejder og skriver efter journalistiske metoder, og af journalister, der arbejder og skriver litterært, f.eks. Svetlana Aleksijevitj, Delphine de Vigan, Kafka og Stefan Zweig.

Du kommer til at læse og arbejde med dine egne og medkursisternes tekster, og alle kursister ender med at have en færdig tekst med hjem, klar til publicering. Målet er et færdigt værk, der angiver en retning for kursistens videre skrivevirksomhed.

Kurset er ledet af forlagsredaktør Jakob Sandvad, forfatter og tidligere rektor på forfatterskolen Hans Otto Jørgensen samt journalist på Kristeligt Dagblad Maja Funch.

Forløbet i 2023 foregår over to sammenhængende dage i hhv. september og oktober:

20. og 21. september 

12. og 13. oktober

På kurset læser vi kursisternes medbragte tekster. Det er vigtigt, at vi ser to forskellige tekstformater undervejs i forløbet – eksempelvis et interview og et essay. Kurset afsluttes med en individuel ‘åben konsultation’ (1-2 timer) på forlaget, hvor den enkelte får detaljeret feedback på den endelige tekst. Datoen for dette aftales med den enkelte kursist.

Tilmelding inden 1. september 2023: Kursisterne bedes sende 2-3 siders egen tekst og en kort beskrivelse af sig selv til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk. Løbende optag frem til ansøgningsfristen. Ansøgers faglige forudsætninger bør være skriftlig formidling på højt niveau.

Undervisere

Maja Funch

Maja Funch (f. 1982) er journalist på Kristeligt Dagblad siden 2016, hvor hun har stofområderne sundhed og etik, men hun skriver bredt, bl.a. også om natur og kulturhistorie. Maja står bag en lang række af avisens store fortællinger og digitale satsninger. Hun har det bedst, når hun i den slags historier kan udfolde et indgående kendskab til et menneskes livssituation eller et forhold i samfundet. Maja er cand. mag. i Litteraturhistorie fra Aarhus Universitet og har som led i studierne haft ophold på universiteterne i Cambridge og Sorbonne. Maja bor i København med sin familie.
Maja Funch

Hans Otto Jørgensen

Navn: Hans Otto Jørgensen
Fødselsdato: 23.08.1954, i Vile i Salling.
Uddannelse: Dansk, Københavns Universitet. Driftsleder og kvægbrugstekniker, Vejlby Landbrugsskole, 1987.
Priser: Albert Dams Mindelegat, 2000. Radioens Romanpris, 2002. Marie Bregendahl Prisen, 2004. Statens Kunstfonds Livsvarig ydelse, 2004. Otto Gelsted Prisen, 2007. Kritikerprisen, 2008. Georg Brandes-prisen, 2016.

Hans Otto Jørgensen voksede op ved Vile i Limfjorden i Nordvestjylland. Hans far var landmand, og i lang tid var det arbejdet med køerne som fyldte mest. Det var efter at have læst Karen Blixens ”En herregårdshistorie” som 16-årig, at Jørgensen vidste at han ville være forfatter. Siden har landmandsliv og litteratur byttet plads flere gange. Jørgensen begyndte med at læse Dansk på Københavns Universitet, men endte med at fuldføre uddannelsen som driftsleder og kvægbrugstekniker ved Vejlby Landbrugsskole i 1987. Efter endt uddannelse startede han med økologisk jordbrug, men forfatterdrømmen stod stadig stærkt, og han fandt et kompromis ved at passe naboens køer, samtidig med at han skrev. Jørgensen debuterede i 1989 med romanen Tårnet. Sidenhen har han udgivet en række romaner, børnebøger, digte og novellesamlinger. Fælles for mange af hans udgivelser er, at de på en eller anden måde tager udgangspunkt i Jørgensens egen opvækst, og det jyske landmandsliv i 50’erne. Ved siden af at være forfatter, har han også arbejdet som anmelder ved Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad (1994-98) og været højskolelærer ved Testrup Højskole (1998-2000). Fra 2002-2009 var han rektor ved Forfatterskolen i København.

I 2015 udkom Horden – 13 digterportrætter 1872-1912, en bog med digterportrætter fra den periode, vi plejer at forbinde med Georg Brandes og det moderne gennembrud og videre frem gennem symbolismen, det vil sige fra J.P. Jacobsens skelsættende novelle Mogens 1872 til Marie Bregendahls roman En Dødsnat 1912. Med denne samling portrætter forrykker Hans Otto Jørgensen det herskende perspektiv på perioden. Brandes og hans ideale syn på mennesket = manden bliver sat til vægs, mens J.P. Jacobsen og Olivia Levisons flueøjede modernisme gør godt. Så det bliver muligt at læse ud i hjørnerne af hele baduljen af tekst og ikke kun repetitivt i henhold til kanon og rigid genreforståelse. Hans Otto Jørgensen fik Georg Brandes-prisen for Horden i 2016.

Senest udkom Dead Man Walking på Forlaget Gladiator i november 2020.

Jakob Sandvad

Jakob Sandvad (f.1981) er uddannet cand. mag. i idehistorie fra Århus Universitet. Han har været redaktør på Gyldendal, indtil han i 2013 var med til at stifte Forlaget Gladiator, hvor han fungerer som direktør, redaktør og underviser. Jakob er fra Århus men bor i dag med sin familie på Christianshavn.