Digital Tour Europe 2024 – et digitalt udviklingskursus

Startdato:
Udbyder:
Sted:
ADresser på hoteller følger senere
Dage:
8 dage
Pris:
29.800 kr. + moms | PU-støtte: 10.000 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 36 evalueringer)
Forår 2024

Digital Tour kort fortalt

Digital Tour er for de nysgerrige mediefolk, som ønsker at blive opdateret på nogle af nyeste digitale trends i den europæiske mediebranche. Det er også en rejse- og kursusform, der stiller store krav til deltagerne. På seks dage møder vi digitale frontløbere og ildsjæle i fem forskellige lande. Der er oftest omkring 30 oplæg i løbet af kurset og hertil kommer adskillige livlige snakke med mediekolleger over en kop kaffe eller en kold øl, mens VIP-bussen ruller videre til næste land eller næste destination. Når deltagerne i kurset vender hjem til Danmark, ligger der to uger efter hjemkomsten et powerpoint-oplæg indeholdende rejsens mest interessante pointer. Det oplæg kan hver deltager plukke fra, når oplevelser, pointer og tanker fra kurset skal deles med kollegerne hjemme på redaktionen.

En branche i hastig forandring

Den store digitale transformation af hele mediebranchen har været vores fokus, siden vi i 2016 arrangerede den første udgave af Digital Tour. Siden har vi arrangeret yderligere 9 Digital Tours, hvor vi har haft held til at indfange mange af de allernyeste digitale trends og få dem præsenteret af nogle af den europæiske mediebranches mest interessante digitale nytænkere. Fokus har gennem årene skiftet. Hvor det for bare få år siden handlede om at få øget sit reach på de mest attraktive sociale platforme, handler det i dag mere om at forstå og bruge data til at styrke sit redaktionelle produkt og/eller sin forretning. Og så er der lige en gamechanger, som spiller en stadig større rolle i mediebranchen: AI. Kunstig intelligens benyttes allerede i dag til at styrke indholdsproduktion og til at målrette, optimere eller afprøve indhold. Men vi er kun ved begyndelsen. AI vil hastigt få en større og større betydning, og mediebranchen kommer til at træffe mange vanskelige etiske og produktionelle valg for at værne om dens troværdighed.

Mest succesfulde erfaringer med digital transformation

I skrivende stund er der ni måneder til afrejse. Derfor vil det færdige program erfaringsmæssigt se en del anderledes ud i foråret 2024, end hvad vi forestiller os i skrivende stund, simpelthen fordi udviklingen går så stærkt. Men vi forventer, at programmet på næste års tur vil blive stærkt præget af alle de nye muligheder og udfordringer, som udviklingen af kunstig intelligens vil føre med sig.

Programmet vil naturligvis også reflektere en række andre markante tendenser i mediebranchen: De private medier er igen økonomisk udfordret af blandt andet faldende annoncesalg og stigende udgifter til tryk og distribution. Efter forsøg med mange forskellige tiltag er det dog flere steder lykkedes de private mediehuse at skaffe nye indtægter fra digitale platforme og digitalt indhold. Det er i stigende grad lykkedes at balancere hensynet til de ”gamle” medieforbrugere, som fortsat ønsker at forbruge medieindhold på en mere traditionel måde (trykte aviser/blade/magasiner, afsluttede medieprodukter etc) med nye medieforbrugere, der forventer alt indhold digitalt og tilgængeligt på alle platforme.

En del Public Service-medier har også i stigende grad succes med at nå de (især unge) målgrupper, som for bare nogle få år siden i store træk syntes tabt. Også her formår medierne i stigende grad at balancere hensynet til de traditionelle brugere, der ønsker flow-tv, flow-radio og ”digital editions” med mere moderne mediebrugere, der ønsker indholdet on demand, tilgængeligt på alle mulige tredjepartsplatforme og fortalt ud fra nye dramaturgiske modeller. De mest succesfulde PS-medier er blandt andet lykkedes ved at opbygge stærkt indhold, som i højere grad distribueres via egne streaming-platforme og i mindre grad gennem tredjepartsplatforme.

På Digital Tour 2024 vil vi samle de mest succesfulde erfaringer, som europæiske medier har gjort for at styrke deres position i den nye digitale virkelighed – både private og public service-medier. Og der er heldigvis mange meget inspirerende erfaringer at høste af. Vi arbejder allerede nu på at få besøg i stand hos BBC News (London), NOS (Amsterdam), VRT (Bruxelles) og Sky News (London), da disse PS-medier er blandt frontløberne, når det kommer til digital transformation. Hos de private medier går vi efter aftaler med The Economist (London), Financial Times (London), NRC Handelsblad (Amsterdam), NU.nl (Amsterdam) og Der Spiegel (Hamburg).

Derudover overvejer vi at række ud efter de to tech-giganter, der – på godt og ondt – har den største indflydelse på mediernes mulighed for at få succes: Facebook og Google (herunder et sær-arrangement i YouTubes europæiske hovedkvarter i London).

På besøg hos Europas største accelerator for medie- og tech-startups. Her bor og arbejder de unge iværksættere i de små kontorlokaler. 

Vi kombinerer startups, legacy medier og IT-giganter 

Digital Tour vil som de tidligere år stadig jagte nye inspirerende bud på helt nye digitale løsninger. Vores arbejdsmetode er hver gang den samme: For at have fingeren på pulsen er vi løbende i kontakt med en lang række digitale frontløbere på mange forskellige europæiske legacy medier såvel som nyere digital-only medier, inkubator- og acceleratorprogrammer samt medie- og tech startups. Når vi støder på noget nyt og spændende, forsøger vi at få det organiseret og indpasset i programmet.

Derudover har vi en række steder, som vi uden betænkning genbesøger hvert år: Det inspirerende start-up miljø i Tysklands medie-centrum, Hamburg, der er garant for nye innovative produkter, der kan hjælpe medierne til bedre at forstå deres brugere og til at lave bedre produkter. Det innovative belgiske softwarefirma Twipe, der med deres forskningsbaserede udgangspunkt bedre end de fleste forstår dybden i den seneste digitale udvikling og tilbyder nye teknologier til deres kunder baseret på AI, blockchain, voice, emotion measurement osv. Desuden nogle af verdens førende legacy medier i London, som bedre end de fleste har forstået at udnytte den digitale omstilling samt repræsentanter for det visionære start-up- og investormiljø i London, som er båret af fremsynede mediefolk som f.eks. det danske topnavn på den globale mediescene, Rene Rechtman, som hvert år kan præsentere nye spændende projekter og start-ups, som han indgår i.

Derudover supplerer vi efter kursustilmelding med yderligere besøg, der indholdsmæssigt afspejler de tilmeldte deltagernes mediebaggrund og medieinteresser. Vi har gennem årene opbygget mange tætte kontakter i de byer, vi besøger og kan derfor arrangere besøg, der matcher behovene blandt vores kursister.

 

Kursets slutprodukt og arbejdsform

Når deltagerne returnerer til Danmark efter Digital Tour, vil de have en opdateret viden om de bedste og mest succesfulde erfaringer fra den digitale transformation på både private og public service-medier. Herudover vil de have førstehåndskendskab til de nyeste digitale trends på flere forskellige niveauer. Hvad er de nyeste AI-baserede tools, som er på vej – og hvordan kan de hjælpe os? Hvad er de store globale spillere optaget af netop nu? Hvilke nye digitale forretningsmodeller afprøves lige nu? Hvordan bliver vi bedre til at tilpasse vores indholdsproduktion til brugernes vekslende behov over dagen og ugen? Hvordan når vi bedst brugerne på nye måder på de vigtigste sociale medier? Eller er tiden inde til at skrue ned for vores tilstedeværelse på sociale medier? Hvilke muligheder repræsenterer disse nye trends og redskaber for de etablerede medier i Danmark?

Det er vores erfaring, at kursisterne gerne vil dele denne opdaterede viden med deres kolleger hjemme på arbejdspladsen, og derfor vil hele kursusholdet løbende bidrage til en fælles præsentation af trends og tendenser, som samles og deles efter hjemkomst.

Ligesom i 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 og 2023 foregår kurset i en specialbygget luksusbus, der er indrettet som et rullende storrumskontor med firemands- & tomands-borde samt en lounge bagest i bussen, skærme til præsentationer og en lille bar.

Alle deltagere får små udviklingsopgaver, der er forbundet med programmet på turen. Der skal opsamles og diskuteres pointer fra de enkelte besøg. Der skal publiceres nyheder og interessante findings i en Facebookgruppe, som de mest interesserede venner og kolleger kan følge med i hjemmefra.

For at have god plads til at arbejde på tværs af kursusholdet og holde oplæg og præsentationer for alle på én gang, er deltagerantallet begrænset til 18, selvom der er plads til en del flere i VIP-bussen.

I slutningen af dagen er der “Hørte du efter-Kahoot” med præmier til dem, der har fået de vigtigste pointer med fra dagens oplæg og diskussioner. Her er quizmaster og kursusleder Klaus Henriksen ved at sætte quizzen i gang i bussen.

 

Forberedelsesdag + pitchdag i København.

I Digital Tour indgår en obligatorisk forberedelsesdag i København. De første oplæg fra danske digitale frontløbere vil finde sted allerede på denne kursusdag, ligesom programmet og den særlige arbejdsform vil blive gennemgået og drøftet med deltagerne (bemærk, at arbejdspladsen skal afholde transportudgifter til København ifbm. denne dag)

Derudover vil der efter hjemkomsten være et halvdagsmøde, hvor en fyldig powerpoint præsentation med rejsens mange hovedpointer bliver gennemgået af en digitalt skarp kollega, som Digital Tours har inviteret med på turen alene for løbende at opsamle de vigtigste pointer og samle dem alle i én stor præsentation, som deltagerne herefter kan plukke fra til egne præsentationer for deres respektive arbejdspladser.

 

Rejserute, datoer og indkvartering

Digital Tour foregår fra 26. maj – 31. maj 2024 (begge dage incl) i bus fra København.

Deltagerne rejser hjem fra London på egen regning (mange ønsker at blive en dag eller to i London efter kurset, og der er som regel billige fly til København/Billund). Hvis det er nødvendigt med en overnatning i København før videre hjemrejse til Jylland eller Fyn, er også den for egen regning.

Vi overnatter på hoteller undervejs. Der er max 6 timers buskørsel i løbet af en dag og som regel noget mindre. Transporttiden bruges altid effektivt til at diskutere indtryk, vidensdele og Kahoot-quizze på tværs af kursusholdet.

Deltagerprisen er kr. 29.800, hvilket inkluderer busrejse fra København, indkvartering på enkeltværelser med morgenmad på alle hoteller, frokost de steder hvor der ikke er tid til at deltagerne selv køber frokost og Oisterscard til transport til besøg under opholdet i London. Desuden dækker prisen kursusledernes forberedelse af programmet og facilitering af alle møder, diskussioner og opsamlinger undervejs på rejsen, alle kursusmaterialer samt program for forberedelsesdag inden afrejse og pitchdag efter hjemkomst. Hvis to deltagere skulle ønske at dele hotelværelse under rejsen, vil deltagerprisen være kr. 26.000

På kursusholdet udpeges en “restaurantchef”, som før rejsen booker bord på spændende og økonomisk overkommelige restauranter i de byer, vi besøger undervejs. Her i en gammel hangar i Amsterdams havnekvarter.

 

Betingelser ved afbud eller udskiftning af deltager

Tilmelding til Digital Tour er bindende.  Der faktureres for deltagergebyr fire måneder før afrejse, da hoteller og bussselskab skal have betaling forud. Ved afbud op til 2 måneder før afrejse opkræves kr. 10.000 i aflysningsgebyr. Ved afbud mindre end 2 måneder før afrejse opkræves det fulde kursusbeløb.

Hvis et medie, der trækker en deltager, selv stiller med en ny deltager, kan denne udskiftning af deltager foretages uden aflysningsgebyr. Hvis der er folk på kursets venteliste, der ønsker at overtage en ledig plads ifm afbud, kan dette også annullere aflysningsgebyret. Det er dog deltageren selv eller dennes medie, der er ansvarlig for at finde og arrangere med en afløser i tilfælde af afbud.

 

Kursist-vurderinger

Til sidst et uddrag af kursisternes hidtidige evalueringer:

 • Virkelig spændende kursus, der har givet mig så mange indsigter i hvordan man eksempelvis arbejder langt mere målrettet med data andre steder og forståelse af behovet for at være langt mere innovative. God kombination af intensive oplægsdage og erfaringsopsamling og -udveksling i bussen. Formatet med bussen essentielt for at få samlet op og sat tingene i perspektiv. Niels Holst, forsideredaktør, Politiken
 • ”Vi fik unik adgang til fremtrædende medier og magtfulde personer, som driver den digitale udvikling i Europa.” Morten Bjerregaard, journalist, DR Kultur.
 • ”Mega fedt og udbytterigt kursus. Noget af det bedste jeg har været på – rent fagligt bedre end SXSW og Websummit. Samtidig også noget af de hårdeste jeg har været udsat for”. Lars Damgaard Nielsen, SDU (i dag Mediacatch)
 • ”Fantastisk program. Utroligt hvor mange gode navne, I havde skaffet, og hvor meget tid de gav os.” Thomas Berndt, Politiken
 • “Kurset bød på sindssygt meget relevant input og som rullende reflektionsrum var bussen outstanding.” Mattias Grøndahl, Jyllands-Posten
 • “Busformatet er fedt – det er genialt at dele og udvikle sammen i bussen.” Hans Christian Kromann, DR Nyheder (i dag TV2 Fyn)
 • ”Fremragende og udbytterigt program. Ingen badeferie. Ren læring. Karina Oddershede Dahlgaard, digital chef, Jyllands-Posten
 •  “Kursusledernes engagement, store energi og høje faglighed gjorde, at turens niveau blev højere, end jeg havde turdet håbe på. Jeg er glad for, at jeg valgte busturen fremfor en inspirationstur, som handler mere om at komme til en fed storby og hænge ud, end det handler om faglig udvikling.” Tobias Dinnesen, digital redaktør, Magisterbladet
 • ”Jeg er meget tilfreds med kurset. Det var vildt inspirerende. Jeg havde drømt at få vitaminer til hovedet men det var direkte anvendeligt i dagligdagen. Jeg har simpelt hen fået værktøj til konkret innovation.” Mads Bang, DJØF-bladet
 • ”Det var et supergodt program. Og god energi og gode modspil fra kursuslederne til kursusdeltagernes betragtninger.” Martin Darling, Ritzaus Bureau.
 • “Det har været fantastisk inspirerende – et vanvittigt godt program.” Jesper Friis, TV2 Kosmopol
 • ”Super fed tur. Masser af inspiration og god energi. Især afslutningen i London var helt fænomenal, hvor alle oplægsholdere holdt et ekstraordinært højt niveau”. Kasper Hauggard, BT
 • ”Er meget tilfreds. Kommer hjem med ny både konkret og strategisk viden, som kan bruges med det samme”. Mette Rosendahl, Mediehuset Ingeniøren
 • ”Topklasse. Inspiration – både til plug&play-løsninger og det mere mindblowing”. Karl Erik Stougaard, Euroman(i dag Fyns Amts Avis)
 • ”Mindblowing, hyggeligt og super-tjekket”, Kristian Danholm, Radio 24Syv
 • Det er med længder det fedeste efteruddannelseskursus, jeg har været på. Også selv om det var hårdt!” Jonas Nyrup, liveblog-redaktør, Ritzaus Bureau
 • Den sidste uge på Digital Tour har været den suverænt mest intense og lærerige i min karriere. Vi har mødt nogle af de europæiske medier og virksomhed, der er helt i front med den digitale udvikling. Vi har mødt ivrige idealister i et råt, gammelt bilhus i Amsterdam, klikskabende nyhedsmaskiner i Antwerpen og set, hvordan hæderkronede BBC skubber deres 100 år gamle broadcast-brand med over i den digitale tidsalder”, Mathias Svane Kraft, TV2 Øst

Undervisere

Klaus Henriksen (CT)

Selvstændig udviklingskonsulent i mediebranchen. Arbejder med strategi, lederudvikling og redaktionel udvikling i alle hjørner af mediebranchen. Har selv en fortid som journalist, redaktør og chef på forskellige medier samt som journalistisk lektor på RUCs journalistuddannelse. Var initiativtager til Digital Tour – et udviklingskursus, hvor kursisterne rejser gennem Europa i bus og arbejder og videndeler undervejs. Har tidligere som redaktionschef stået i spidsen for større journalistiske samarbejdsprojekter omkring løsningsorienteret journalistik i mellem forskellige medier.

Henrik Keith Hansen

Selvstændig udviklingskonsulent. Arbejder internationalt med medieudvikling – blandt andet for European Broadcasting Union (EBU), en række store tyske broadcastere og International Media Support (IMS). Er en del af det tyske konsulentnetværk Netzwerk Medien-trainer.

 

Mere om dette kursus