Adfærdskommunikation – få din målgruppe til at handle

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2300 København S
Dage:
4 dage
Pris:
16.050 kr. | PU-støtte: 5.200 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 479 evalueringer)
Forår 2024

Kommunikation handler ofte om at påvirke adfærd. Men kampen om opmærksomhed er hård, og man kan nemt komme til at forveksle likes med succes.

 

På dette kursus i adfærdskommunikation og nudging lærer du at udvikle indhold, der spiller bedre sammen med menneskets biologiske og naturlige forudsætninger. Resultatet er nemlig ofte lig med kommunikation, som øger sandsynligheden for handling.

Derfor skal du tage kurset
Kursets omdrejningspunkt er adfærdsdesign. På baggrund af de seneste 60 års adfærdsforskning dykker vi ned i, hvordan vi alle sammen faktisk forstår, beslutter og handler. For måske er vi i virkeligheden ikke så rationelle, som vi går rundt og fortæller hinanden?

På kurset lærer du hvordan sociale hierarkier og sociale normer kan bruges aktivt i mange kommunikationssituationer – og ligeså vigtigt; hvornår de kan virke stik modsat!

Du lærer, hvordan én bærende metafor skabte rene landeveje i Texas, du lærer om abers retfærdighedssans, om vanernes magt, om hvordan man får unge, fulde mennesker til at smide affald i spanden, og endelig vil du forstå hvorfor brune M&M’s og glamrockerne fra Van Halen er for evigt forbundne, og hvorfor det er så svært at forstå din bankrådgiver (og kunne blive så meget lettere!).

Kurset har fokus både på praksisarbejdet med at analysere og konceptudvikle adfærdsdesign og på den strategiske anvendelse af adfærdsdesign – fx på organisationsniveau.

Gennem konkrete eksempler og praksislæring får du kompetencer til at gøre det lettere for dine målgrupper – kunder, kollegaer, medlemmer eller din chef – at forstå dine budskaber. Men allervigtigst lærer du, hvordan du kan øge sandsynligheden for, at de handler på dem.

Du lærer at:

  • arbejde i praksis med 7 guidelines til adfærdsdesign, der kan hjælpe dig med systematisk at kommunikere til mennesker på måder, der gør det mere naturligt at forstå, huske og handle
  • arbejde operationelt med sprogbrug og metaforer ud fra den seneste forskning inden for kognitiv lingvistik
  • udvikle koncepter og løsninger baseret på adfærdsvidenskabelige indsigter – som supplement og struktur til din kreative proces
  • bruge Design Thinking som metode til at udvikle nye indholdskoncepter, hvor brugerne inddrages undervejs i processen
  • anvende adfærdsbaserede analysemetoder, der kan hjælpe dig til bedre forståelse af kommunikations- og adfærdsudfordringer
  • kende styrker og svagheder ud fra et adfærdsvidenskabeligt perspektiv ved forskellige udtryksformer som fx tekst, billeder, video og grafik.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder med kommunikation, PR og marketing – for eksempel som journalist, grafisk designer, redaktør eller som rådgiver.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppearbejde og selvstændigt arbejde med eget projekt.

Du skal medbringe en udfordring, mulighed eller problemstilling og arbejde med den undervejs på kurset med forskelligt fokus i de forskellige moduler. Efter kurset vil du have et færdigt løsningskoncept inklusiv konkret handleplan for implementering.

Medbring laptop, smartphone og headset.

Gæsteundervisere
I løbet af kurset deltager forskellige gæsteundervisere, som vil præsentere en case eller dele ud af deres egne erfaringer med at arbejde med adfærdsdesign.

Eksamen
Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 5 ECTS. Kurset kan indgå som valgfrit modul i en diplomuddannelse.

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?
Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

David Hvidbak Østergaard

Psykolog og Human Factors-konsulent hos bureauet DesignPsykologi. Har solid erfaring inden for anvendt adfærdsvidenskab og adfærdspåvirkende kommunikation fra bl.a. Kl.7, Adfærdsdesign, Implement og Signal Arkitekter. Knivskarp formidler af kompleks psykologi omsat til praksis, og underviser i en række emner relateret til anvendt psykologi og adfærdsdesign.

Mere om dette kursus