Visuel kommunikation med AI

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2300 København S
Dage:
4 dage
Pris:
16.050 kr. | PU-støtte: 5.200 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 471 evalueringer)
Forår 2024

Du lærer at prompte i billedskabende AI-programmer, så du selv kan skabe visuelt kommunikationsmateriale. Samtidig får du i løbet af kurset viden om visuel betydningsdannelse, som du kan bruge, når du samarbejder med grafikere og kollegaer om at udvikle og vurdere grafisk materiale.

 

Derfor skal du tage kurset

Det kan være svært at formulere sig i et meningsfuldt fagsprog om visuelt stof. 

Det gælder både, når du prompter i billedskabende AI-programmer, og når du samarbejder med grafikere om at skabe visuelt materiale til fx kampagner og annoncer.

Meget bliver lost in translation i den proces, og især samtaler om grafik bliver hurtigt præget af synsninger og holdningstilkendegivelser.

Den gode nyhed er dog, at du kan lære at snakke med maskinlæringsplatforme og grafikere – og guide det visuelle produkt i retning af den opfattelse hos modtageren, som du ønsker.

Der findes værktøjer, der kan hjælpe dig med at sprogliggøre det visuelle, så du kan sætte ord på din tavse viden og få støtte til at gøre en grafisk skabelses- eller kommunikationsproces mere struktureret, reflekteret og jævnbyrdig.

Det lærer du på kurset

Vi lever i en visuel kultur, hvor Canva og AI-platforme som Midjourney har demokratiseret mulighederne for ikke-grafikere til at skabe visuelt kommunikationsmateriale. 

Samtidig samarbejder langt de fleste store og mellemstore organisationer (heldigvis) stadig med uddannede grafikere, når der skal skabes visuelt materiale i et lidt større perspektiv end til de daglige SoMe-opslag og nyhedsbreve. 

På det her kursus lærer du som kommunikatør at navigere i den visuelle virkelighed, vi befinder os i. 

De 4 vigtigste ting, du tager med hjem fra kurset er:

  • færdigheder så du kan generere billeder og illustrationer i Midjourney
  • et ordforråd til at kunne analysere og kvalificere visuelle produkter
  • bedre forudsætninger for at samarbejde med grafiske personer og visuelle specialister
  • konkrete greb til at idéudvikle og skabe sammenhæng mellem tekst og billede.

Kurset er for dig

Du er kommunikatør (du kan også være uddannet journalist) og arbejder fx i en kommunikationsafdeling og er med til at skabe kampagner og publikationer, hvor der indgår visuelle elementer. 

Du vil gerne have mulighed for selv at bidrage med visuelt materiale fra billedskabende maskinlæringsplatforme. Samtidig vil du gerne kunne tale mere ligeværdigt om det visuelle med fx grafikere.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen vil veksle mellem arbejde med visuel forståelse og sprog og med hands-on arbejde med prompting og produktion af visuelle produkter med AI.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag. Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau.
Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS.
Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene?
Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?
Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

 

Undervisere

Anne Mette Møller Hartelius

Grafisk designer med 25 års professionel erfaring fra mediebranchen – både som udøvende, underviser, konsulent og foredragsholder. Specialiseret i corporate visual brand identity, logodesign, visuel kommunikation, infografik, art direction og kreativ kode. 

Martin Kirchgässner

Selvstændig grafisk designer med Kirchgässner Infografik, hvor han hjælper kunder med at formidle tal og teknik i letforståelig infografik. Martin er desuden censor og ekstern lektor på DMJX og han har stor erfaring med at undervise i kunstig intelligens med billedgeneratoren Midjourney.

Annegrete Skovbjerg

Annegrete er tilknyttet Center for pædagogisk udvikling og digitalisering, hvor hun som centerleder koordinerer og igangsætter tværgående aktiviteter, som understøtter det pædagogiske udviklingsarbejde på DMJX. Hun har bred erfaring med at undervise i brugen af digitale redskaber i journalistik og kommunikation. 

Mere om dette kursus