Sikkerhed i Danmark

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2000 Frederiksberg
ME plus:
ME
Dage:
1 dage
Pris:
3.500 kr. | PU-støtte: 900 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 12 evalueringer)
Efterår 2023

Demonstrationer, sportsbegivenheder og risikobetonede reportager er en del af jobbet for mange journalister og fotografer i Danmark. Sikkerhed bør være i højsædet.

Dette kursus sætter fokus på, hvordan opgaver, der er forbundet med en risiko for fotografens og journalistens ve og vel, kan forberedes, løses og understøttes i et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Kurset sætter også fokus på et skabe rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Programmet består af korte oplæg, scenarieøvelser og case-arbejde. En af de deltagende undervisere, vil være bekendt med politiets arbejdsmetoder.

Følgende elementer indgår på kurset:

1. At tænke sikkerhed

Når journalister og fotografer er på en opgave, der indebærer en risiko, skal de selv i situationen tage vare på egen sikkerhed. Under forberedelsen af en journalistisk opgave er væsentlig med rutiner, der indtænker det sikkerhedsmæssige perspektiv. Kursisterne lærer grundlæggende principper og metoder for en bred sikkerhedsforståelse. Lektionen indeholder teori og case-arbejde, der tillader kursisterne at få flere perspektiver på de sikkerhedsmæssige udfordringer i konkrete situationer.

2. Sikkerhed i kritiske situationer

Kursisterne klædes på til at vurdere en mulig kritisk situation og identificere trusler, lag af sikkerhed og træffe beslutninger om hensigtsmæssig adfærd indenfor følgende emner:

  • Sikkerhedssamarbejde

Forberedelse og kommunikation mellem kolleger er en væsentlig del af sikkerheden. Der skal være klare aftaler mellem kollegerne i felten og med organisation og ledelse. Lektionen fokuserer på, hvordan disse aftaler kan se ud, og vil gennem case-arbejde belyse, hvordan aftalerne bringes i spil.

  • Politiet og jura

Hvad skal man være opmærksom på juridisk og forsikringsmæssigt, når journalister og fotografer udsættes for en risiko i forbindelse med en opgave? Hvor meget støtte kan en journalist eller fotograf forvente fra politiet, når en kritisk situation opstår? Vi får diskuteret, hvad der sker når jura, journalistik og politiarbejde møder hinanden og gør det helt klart, hvilken støtte man som journalist eller fotograf kan forvente fra politiet.

  • Stresshåndtering

Når situationer udvikler sig hurtigt, er det vigtigt at holde hovedet klart og handle hensigtsmæssigt. Kursisterne får simple stresshåndteringsværktøjer, som er nemme at lære og huske. Samtidig lærer de at bringe andre værktøjer fra kurset i anvendelse på rette tid og sted samt i rette omfang. Travel&Risk har en bio-psyko-social tilgang til stress og stresshåndtering, hvilket vil sige, at stress ikke handler om enten kun krop, individ eller omgivelser, men om samspillet mellem de tre. Flere af de værktøjer, der undervises i, vil blive trænet i løbet af dagen for at øge indlæringen.

  • Deeskalerende kommunikation

Står en journalist eller fotograf overfor en eller flere personer, der er ophidsede, eller har potentialet til at blive ophidsede, kan deeskalerende kommunikation give hende eller ham den tid og det rum, der er nødvendigt for enten at håndtere situationen eller skabe afstand til den. Lektionen vil indeholde både teori og rollespil – enten i grupper eller som forumteater, afhængig af deltagerantal.

3. Bearbejdning af efterreaktioner

Oplever en fotograf eller journalist utrygge situationer eller kritiske hændelser, er det vigtigt at det håndteres. Kursisterne får viden om psykiske efterreaktioner og akkumuleret stress, samt værktøjer til at forstå og håndtere sine egne og kollegers reaktioner, så mistrivsel forebygges.

På kursus vægtes både teori og praksis. Læs mere om Travel&Risk på www.travelandrisk.dk. Hvis du har rejser til udlandet forbundet med risici, så kig i stedet på vores Rejs Sikkert! eller HEAT-kursus.

Undervisere

Mikkel Mojo Møller Johansen

Mikkel er sociolog, kaptajnløjtnant af reserven og partner i Travel&Risk, der arbejder med udvikling og facilitering af læringsaktiviteter. Han er en erfaren underviser, der har udviklet og afholdt kurser i forandringsledelse, samtaleteknik, simulering, interkulturel kommunikation, stresshåndtering og sikkerhed. Både i Forsvaret og i konsulentbranchen har han designet simuleringer i alt fra gidselsituationer til vanskelige forældresamtaler. Mikkel er desuden uddannet systemisk coach.

Sophie Ferdinand Ellgaard

Sophie er en af partnerne i Travel&Risk og har afholdt en lang række kurser indenfor stresshåndtering, sikkerhed, kommunikation og kulturforståelse i både offentligt og privat regi. Hendes kursister siger ofte, at Sophie er god til at formidle teori i et klart sprog, som gør det nemt at operationalisere i de praktiske øvelser, der altid indgår i Sophies kurser. Igennem mange års instruktørvirke i Forsvaret har hun en dyb indsigt i, hvordan mennesker handler under pres og i kritiske situationer, og ikke mindst hvordan man træner en hensigtsmæssig adfærd i kritiske situationer. Sophie har holdt kurser i både ind- og udland og er vant til at formidleviden – hvad end teoretisk eller praktisk – på både dansk og engelsk.