Remote First Aid – Førstehjælp på rejsen

Startdato:
Udbyder:
Sted:
4500 Nykøbing Sjælland
ME plus:
ME
Dage:
1 dage
Pris:
2.800 kr. + moms | PU-støtte: 900 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 12 evalueringer)
Efterår 2024

Førstehjælp – når der er langt til nærmeste ambulance eller hospital. Derfor kendt som remote first aid.

Et førstehjælpskursus for dig, der rejser i professionelle sammenhænge. Du lærer at håndtere alt fra trafikuheld og mineulykker til tropesygdomme. Kurset er særligt anvendeligt på højrisikorejser, men også på rejser til mere fredelige lande, kan der opstå situationer, hvor du skal håndtere egne eller andres skader – og ofte i længere tid end under hjemlige himmelstrøg. Vi taler også om forebyggelse og du får forslag til, hvad du skal medbringe på rejsen for at være forberedt på at håndtere sygdom og skader.

Instruktørerne på kurset har masser af rejseerfaring og har prøvet kræfter med det meste. De kan derfor give dig kompetent råd og vejledning til enhver form for rejse.

Har du allerede et førstehjælpskursus? Det er altid en god ide at holde sin førstehjælpstræning opdateret. Faktisk anbefaler Dansk Førstehjælpsråd, at man genopfrisker sit førstehjælpskursus hvert andet år.

Travel&Risk

Travel&Risk er skabt af en række eksperter, der i en lang årrække har arbejdet med sikkerhed og uddannelse i både statslige organisationer, NGO’er og virksomheder. Med deres forskellige baggrunde og erfaringer har de udviklet en række kursuskoncepter, hvor fokus er på at etablere et mindset hos deltagerne, som gør det muligt at forholde sig til- og handle på risici i forbindelse med udlandsrejser. Kursets indhold og opbygning er baseret på en skarp prioritering af det, der betyder noget: Enten fordi det statistisk udgør en reel risiko, eller fordi det udgør en frygtfaktor, der hæmmer den enkelte i udførelsen af sit arbejde. Læs mere om Travel&Risk på www.travelandrisk.dk.

Remote first aid indgår på både vores HEAT-kurser og ReHEAT-kurser. Læs evt. mere her.

Indhold

Kurset dækker følgende emner:

  • Rejsemedicin
  • Førstehjælp ved trafikuheld
  • Forhold ved indlæggelse på udenlandske hospitaler
  • Førstehjælp ved pludselig opstået sygdom, feberkramper mv.
  • Skader opstået ved ulykker, vold eller krigshandlinger
  • Håndtering af bevidstløse
  • Førstehjælp ved dyre- og insektbid
  • Hjerte-lungeredning
  • Førstehjælp ved dehydrering og temperaturpåvirkninger
  • Brug af hjertestarter (AED)

Pædagogik

Det er vigtigt for os, at deltagere forlader kurset styrkede med nye redskaber og med et fortsat ønske om at rejse internationalt. Kursus har fokus på praksisnærhed og en høj grad af træning af teknikker.

Undervisere

Sophie Ferdinand Ellgaard

Sophie er en af partnerne i Travel&Risk og har afholdt en lang række kurser indenfor stresshåndtering, sikkerhed, kommunikation og kulturforståelse i både offentligt og privat regi. Hendes kursister siger ofte, at Sophie er god til at formidle teori i et klart sprog, som gør det nemt at operationalisere i de praktiske øvelser, der altid indgår i Sophies kurser. Igennem mange års instruktørvirke i Forsvaret har hun en dyb indsigt i, hvordan mennesker handler under pres og i kritiske situationer, og ikke mindst hvordan man træner en hensigtsmæssig adfærd i kritiske situationer. Sophie har holdt kurser i både ind- og udland og er vant til at formidleviden – hvad end teoretisk eller praktisk – på både dansk og engelsk.

Mikkel Mojo Møller Johansen

Mikkel er sociolog, kaptajnløjtnant af reserven og partner i Travel&Risk, der arbejder med udvikling og facilitering af læringsaktiviteter. Han er en erfaren underviser, der har udviklet og afholdt kurser i forandringsledelse, samtaleteknik, simulering, interkulturel kommunikation, stresshåndtering og sikkerhed. Både i Forsvaret og i konsulentbranchen har han designet simuleringer i alt fra gidselsituationer til vanskelige forældresamtaler. Mikkel er desuden uddannet systemisk coach.