Kommunikations- og PR-strategi

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
5 dage
Pris:
19.970 kr. - PU-støtte skal søges individuelt.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 552 evalueringer)

Kommunikation med ambitioner

Kurset giver en teoretisk og begrebsmæssig forståelse af kommunikation.

Det hjælper dig til at lægge rammer, udvikle og formulere strategier, der får det daglige kommunikationsarbejde til at indfri de langsigtede strategiske mål.

Du lærer også at arbejde selvstændigt med din egen rådgiverrolle.

På kurset arbejder vi med:

  • kommunikationsarbejdets udfordringer, kontekst, roller og nødvendige kompetencer
  • kommunikationsstrategier og kommunikationspolitikker
  • strategisk arbejde med relationer til stakeholders
  • public affairs, issues management og krisekommunikation
  • strategisk at sætte en offentlig dagsorden i medierne

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem teori og praksis, med cases fra private virksomheder, offentlige institutioner og interesseorganisationer.

Niveau og omfang

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 10 ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Mie Femø Nielsen

Ph.d. og cand.mag. Lektor på Københavns Universitet. Rådgiver i strategisk kommunikation.

Jesper Højberg

Stifter af Nextwork, Advice A/S, K-forum, Bootstrapping og Groupcare. Har i mere end 25 år været med til at tegne kommunikationsbranchen som rådgiver og underviser i strategisk kommunikation, branding, digitalisering, forretningsudvikling og forandringsprocesser.

Mere om dette kursus