HEAT (High-Risk Environment Awareness Training)

Startdato:
Udbyder:
Sted:
Hølkerup, 4500 Nykøbing Sjælland
Dage:
3 dage
Pris:
15.750 kr. + moms | PU-støtte: 3.900 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 12 evalueringer)
Forår 2024

HEAT (High-Risk Environment Awareness Training) – fokus på rejsesikkerhed!

HEAT-kursus hos Travel&Risk lærer du at planlægge og gennemføre rejser med en høj risikoprofil. Kurset forbedrer dermed din generelle rejsesikkerhed. Det kan dreje sig om rejser til konkrete lande eller områder med aktivt eller latent konfliktpotentiale. Det kan også være til en opgave, der gør at risikoen for negativ opmærksomhed er over norm. Kurset klæder dig på til at tage vare på din egen sikkerhed fra planlægning til hjemkomst.

Rejsesikkerhed gennem forberedelse, begrænsning og håndtering

En væsentlig sikkerhedsfaktor for rejsesikkerhed er den enkeltes praksis i forbindelse med planlægning af- og adfærd på rejsen. Mange har prøvet at stå i en utryg eller ubehagelig situation på en rejse, fra dårlig mave til væbnet røveri eller det, der er værre. Ofte ved man bagefter præcis, hvad man skulle have gjort for at undgå situationen. Travel&Risk skaber et grundlag for, at den enkelte kan rejse ud i verden og træffe nogle velbegrundede valg i rette tid.

Fokus på pædagogik

For at læringen har en effekt på den enkeltes adfærd, skal den enkelte have mulighed for at relatere læringen til sin egen adfærd. Travel&Risk er ikke blot baseret på et solidt videns- og erfaringsgrundlag; formidlingen sker med en høj grad af interaktion og anvendelse af moderne og velafprøvede læringsmetoder. Kurset giver mulighed for at afprøve redskaber og råd i øvelser, og dermed skabe et fundament for at kunne inkorporere det lærte i sin egen rejsesikkerhed.

Travel&Risk

Travel&Risk er skabt af en række eksperter, der i en lang årrække har arbejdet med sikkerhed og uddannelse i både statslige organisationer, NGO’er og virksomheder. Med deres forskellige baggrunde og erfaringer har de udviklet et sikkerhedskursus, hvor fokus er på at etablere et mindset hos deltagerne, som gør det muligt at forholde sig til- og handle på risici i forbindelse med udlandsrejser. Kursets indhold og opbygning er baseret på en skarp prioritering af det, der betyder noget: Enten fordi det statistisk udgør en reel risiko, eller fordi det udgør en frygtfaktor, der hæmmer den enkelte i udførelsen af sit arbejde. Læs mere om Travel&Risk på www.travelandrisk.dk.

Indhold:

 • Risiko- og sårbarhedsanalyse
 • Kriminalitet – modforanstaltninger og håndtering af hændelser
 • Cyberkriminalitet på rejsen
 • Kultur og køn
 • Trafiksikkerhed og førstehjælp ved trafikulykker
 • Naturkatastrofer
 • Rejsemedicin (Hypo- og hypertermi, dehydrering og hygiejne)
 • Førstehjælp ved ulykker, massive blødninger og hjerte-lungeredning
 • Stresshåndtering
 • Håndtering af lokale myndigheder (stat, politi, militær, korruption/antikorruption og it-sikkerhed)
 • Tæt på terror (hensigtsmæssig adfærd i forbindelse med terrorangreb)
 • Forhold under beskydning
 • Førstehjælp i krig og konfliktzoner – langt fra hospital og ambulance
 • Hensigtsmæssig adfærd som gidsel
 • Kollegastøtte og psykisk førstehjælp

Undervisere

Sophie Ferdinand Ellgaard

Sophie er en af partnerne i Travel&Risk og har afholdt en lang række kurser indenfor stresshåndtering, sikkerhed, kommunikation og kulturforståelse i både offentligt og privat regi. Hendes kursister siger ofte, at Sophie er god til at formidle teori i et klart sprog, som gør det nemt at operationalisere i de praktiske øvelser, der altid indgår i Sophies kurser. Igennem mange års instruktørvirke i Forsvaret har hun en dyb indsigt i, hvordan mennesker handler under pres og i kritiske situationer, og ikke mindst hvordan man træner en hensigtsmæssig adfærd i kritiske situationer. Sophie har holdt kurser i både ind- og udland og er vant til at formidleviden – hvad end teoretisk eller praktisk – på både dansk og engelsk.

Mikkel Mojo Møller Johansen

Mikkel er sociolog, kaptajnløjtnant af reserven og partner i Travel&Risk, der arbejder med udvikling og facilitering af læringsaktiviteter. Han er en erfaren underviser, der har udviklet og afholdt kurser i forandringsledelse, samtaleteknik, simulering, interkulturel kommunikation, stresshåndtering og sikkerhed. Både i Forsvaret og i konsulentbranchen har han designet simuleringer i alt fra gidselsituationer til vanskelige forældresamtaler. Mikkel er desuden uddannet systemisk coach.