Fortællende journalistik

Startdato:
Udbyder:
Sted:
5230 Odense M
Dage:
2 dage
Pris:
5.600 kr. | PU-støtte: 1.800 kr. - PU-støtte skal søges individuelt.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 39 evalueringer)
Forår 2024

Har du lyst til at skifte spor i dit arbejdsliv? Vil du gerne specialisere dig i fortællende journalistik? Eller er du en moden gnaver der trænger til ny inspiration

Du kan tage cand. public.-uddannelsens kursus: Fortællende journalistik som enkeltfag og i stedet for et par dages efteruddannelse bruge nogle timer hver uge et helt semester på Syddansk Universitet til at blive både klogere og dygtigere til jonglere den fortællende journalistiks formgreb og arbejdsmetoder.

Den fortællende journalistik beskæftiger sig med hvorfor i stedet for hvadmenneske i stedet for systemnuancer i stedet for stereotyper og refleksion i stedet for konklusion. Og den er derfor en vigtig modvægt i en tid, hvor meget af samfundssamtalen foregår i sort-hvide absolutter.

Selv om du ikke har planer om at blive featureskribent kan den fortællende journalistiks tankegange, arbejdsmetoder og formgreb alligevel gøre dig til en væsentlig skarpere og mere appellerende journalist.

Kurset i fortællende journalistik giver dig både et håndværksmæssigt og akademisk fundament, indsigt i og inspiration fra nye og klassiske journalistiske eksempler fra ind- og udland og en række øvelser, som træner dig i hvert enkelt fortællende formgreb.

Størstedelen af undervisningen er digitale moduler, som du kan tage når det passer dig og dit arbejde. Resten af undervisningstiden bliver du og dine journalistiske produktioner udfordret og inspireret af nogle af Danmarks dygtigste prisbelønnede fortællere, når vi mødes til digitale seminarer og diskuterer jeres tekster.

Program

Kurset i fortællende journalistik består af 6 digitale moduler, hvor du læser teoretiske tekster og gode eksempler på journalistiske fortællinger fra alle platforme og medietyper. Dine undervisere møder du i podcasts, hvor vi – med udgangspunkt i teori og eksempler – trækker røde tråde og dykker ned i temaets arbejdsmetoder og formgreb.

Når du er færdig med et modul skal du lave en kort journalistisk øvelse, hvor du afprøver det formgreb eller de arbejdsmetoder, som modulet handler om. Derefter mødes vi i mindre grupper til et digitalt seminar, hvor vi diskuterer og giver feedback til jeres produktioner.

Moduler

Introduktion til fortællende journalistik

Her indkredser vi genren, giver et rids af den fortællende journalistiks historie og diskuterer hvad fortællingerne kan i forhold til andre journalistiske genrer.

Den fortællende idé

I dette modul diskuterer vi hvornår en ide egner sig til en fortælling, hvilke krav er der til hovedkarakter og forløb og hvordan sikrer man sig, at historien ikke bare bliver en ’ugens glade krøbling historie’, men også har samfundsmæssige og universelle perspektiver.

Research og arbejdsmetoder

Hvad kan man bruge en gammel messengerbesked til, hvordan bliver man god til immersion (at nedsænke sig i et fremmed miljø) og observation og hvordan kan man lave interviews, der er så sanselige og beskrivende, at de kan bruges til rekonstruktion.

Karakterer og karaktertegning

Her ser vi på, hvordan man får sine medvirkende til at leve i modtagerens bevidsthed, hvorfor det er vigtigt at have gode bikarakterer i sin fortælling og hvordan man kan arbejde med sin hovedkarakters drivkraft ved af finde ud af hvad der er deres ’want’ og ’need’.

Scener

En af den fortællende journalistiks særkender er, at historien bliver fortalt i scener som modtageren selv skal afkode. I dette modul diskuterer vi hvad en god scene er, hvordan man kan skabe den og også på hvordan man kan rekonstruere fortidens hændelser til stærke scener.

Plot og fortælleteknik

Her ser vi på hvordan man kan arbejde med fortællingens plot, så forløbet hele tiden skaber forventning og forløsning. Vi dykker ned i fremdriftselementer, aktanter, klassiske og nye fortællemodeller og universelle plots, men ser også på hvordan man kan skabe dramatiske forløb til mere tematiske fortællinger, som ikke har et konkret handlingsforløb.

Eksamen

Eksamen på kurset i fortællende journalistik er en porteføljeeksamen. Det betyder, at du skal aflevere de 5 øvelser, som du har produceret i løbet af semesteret.

Tidsforbrug

Kurset giver 10 ECTS og det svarer til 270 arbejdstimer henover semesteret. Langt de fleste timer bruger du på de digitale moduler og på at producere øvelserne – det er tid du selv kan planlægge. Kursets skemalagte møder er halvdags-seminarne efter hvert af de 6 moduler.

Tilmelding:

Du skal optages på universitetet for at tage kurset, som er en del af den journalistiske kandidatuddannelse på deltid, cand.public. Derfor skal du først – og senest 1. december – tilmelde dig her via SDU.

Du kan tilmelde dig på dette link 

Når du har fået besked fra SDU om, at du er optaget, skal du også tilmelde dig via ME her på siden. Det er betingelsen for, at du kan få PU-støtte.

ANSØGNINGSFRIST ER 1. DECEMBER

Adgangskrav

Du skal have en bachelorgrad i Journalistik fra SDU eller DMJX. Du skal derfor vedhæfte dit eksamensbevis, når du tilmelder dig.

Undervisere

Rikke Hyldgaard

Rikke Hyldgaard, uddannet fra DJH i 1997. Har arbejdet som featurejournalist på Fyens Stiftstidende i en årrække med blandt andet fortællende journalistik i både det korte og det lange format. Modtager af Spadestiksprisen 2011. Forfatter til bøgerne “Soldaten – i krig og kærlighed” (Jyllands Postens forlag 2011) og “Dorthe Kollo – Jeg er stadig her” (Peoples Press, 2014)

Mere om dette kursus