Den digitale journalist

Udbyder:
Sted:
Online
Dage:
4 dage
Pris:
5.600 kr. | PU-støtte: 3.600 kr. - PU-støtte skal søges individuelt.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 39 evalueringer)
Ingen dato

Den teknologiske og digitale udvikling fylder til stadighed mere i journalisters hverdag, både som værktøj og som stofområde. Vi skal sætte os ind i digitale dagsordener, som er komplekse og bunder i en udvikling, der er gået ekstremt stærkt de seneste årtier. Tech-hjemmesider, medier og digitale kolleger bruger begreber, som DDOS, Metaverse, communities og brugerdata i flæng, men bruger sjældent plads på at forklare begreberne eller sætte dem ind i en større sammenhæng.

Kurset tilbydes som enkeltfag på SDUs kandidatuddannelse for journalister, så forløbet strækker sig over et semester og afsluttes med en eksamen. Faget dykker ned i tidens vigtigste digitale udvikling og klæder dig på til at dække området både kritisk og velfunderet med et historisk, teoretisk og praktisk overblik. Det vil sige, at du kan forvente teoretiske tekster, men også Mail settingsværktøjer, du kan tage med ud og bruge i din hverdag som journalist.

Vi starter ved starten og får styr på fx forskellen på web og internet, hvordan vi gik fra 0’er og 1-taller til det internet, vi kender i dag. Herefter følger en række nedslag på særlige emner fx: AI, hacking, bruger-involvering, hvordan bruges kommentarsporet bedst, algoritmer og sociale medier.

Faget er et selvstudie, hvor du bliver præsenteret for pensum, fag- og akademiske tekster, øvelser, podcasts, videoer – materiale, der er væsentligt for at forstå de forskellige temaer i undervisningen. Derudover vil der være 7 online-diskussioner, hvor vi – i seminarform – diskuterer de emner, vi har læst op til hvert online-møde.

Det er vigtigt at alle kan deltage uanset digital baggrund, det eneste, det kræver er nysgerrighed. Med hvert emne kommer vi til at se på, hvordan udviklingen har været, hvor vi er i dag og hvor vi er på vej hen. Det vil sige, at det bliver forventet at du er forberedt og deltager i diskussionerne.

Eksamen

Ved semesterstart får du udleveret tre mulige essay-emner, her skal du vælge ét og svare på det til eksamen. Det kunne fx være ”Hvilken betydning får AI eksempelvis ChatGPT for det journalistiske indhold indenfor de nærmeste fem år?” Det skal du, med udgangspunkt i praktisk og teoretisk tekst, svare på over 15 normalsider. Du vil desuden få i alt en times vejledning under forløbet.

Tidsforbrug

Kurset giver 10 ECTS (universiteternes , det svarer til en arbejdsbelastning på 270 timer hen over semestret. Langt de fleste timer bruger du på selvstudie og at skrive opgaven. Men der vil være 7 online-møder af én time i løbet af semesteret – og en times vejledning pr. studerende.’

Tilmelding:

Du skal optages på universitetet for at tage kurset. Derfor skal du først – og senest 1. juni – tilmelde dig her via SDU.  https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/deltid/candpublic/tilmeld-dig-her

Lige efter – eller, når du har fået besked fra SDU om, at du er optaget, skal du også tilmelde dig via ME her på siden. Det er betingelsen for, at du kan få PU-støtte.

Undervisere

Didde Elnif

Didde Elnif er uddannet journalist fra DMJX (BA) og SDU (cand.public) og har desuden en master i Digital Culture and Society fra King’s College London med fokus på digital aktivisme og på hvordan digitaliseringen har ændret vores fælles offentlighed. Hun er  journalistisk lektor og PhD-studerende på Syddansk Universitet, hvor hun underviser i brug af kunstig intelligens som journalistisk værktøj, undersøgende og digital journalistik, og forsker i AI og nyhedsmediers brug af sociale medier. Endvidere formand for Cavlingkomiteen.

Mere om dette kursus