Hvem kan få støtte?

Du kan få støtte fra Pressens Uddannelsesfond, hvis du arbejder på en af fondens medlemsvirksomheder, og din arbejdsgiver betaler medlemsbidrag for dig.

Det vil typisk sige:

  • Hvis du er ansat på en medlemsvirksomhed på DJ-overenskomst. Din kontrakt skal være af mere end et års varighed.
  • Hvis din arbejdsgiver har valgt at melde dig ind som direkte medlem af Pressens Uddannelsesfond.

Spørg din tillidsrepræsentant eller arbejdsgiver, hvis du er i tvivl eller se listen over PU’s medlemsvirksomheder.

Som medlem af Dansk Journalistforbund kan du også være berettiget til PU-støtte til kurser under Mediernes Efteruddannelse, hvis du er ledig, freelancer eller selvstændig. Kontakt DJ for yderligere information.

NB! som medlem af fonden kan du også søge støtte til selvtilrettelagt efteruddannelse – det kan være kurser, workshops eller studieture i ind- og udland. PU dækker som tommelfingerregel 1/3 af udgiften til din efteruddannelse. Det betyder, at din arbejdsgiver skal betale resten. PU’s bevillinger er på max. 10.000 kroner, og du skal aflevere rapport og regnskab, før vi kan udbetale støtten til din arbejdsgiver.