Få guld gevinst på dit kursus: Tre trin der gør viden til vaner

Med den rette strategi både før, under og efter efteruddannelseskurset maksimerer du dit udbytte og gør din nye viden til nye vaner i dit daglige arbejde.

Før kurset:
Hav fokus på dine forventninger, og stil dig selv disse centrale spørgsmål om kurset: Hvad skal du have du ud af det?
Hvad skal du og din arbejdsplads have ud af det?
Hvilken inspiration skal du komme hjem med?
Hvordan kan din arbejdsplads skabe værdi ud af din efteruddannelse?
Hvad er motivationen, og hvordan forpligter du dig selv til at bruge din nye viden i hverdagen?
Lav research på det, du skal lære, så du allerede er lidt inde i stoffet og kan begynde at lære allerede på dag 1.

Under kurset
Her skal du reflektere over, hvordan du i praksis kan bruge det, du lærer lige nu. Du skal deltage i undervisningen og få det meste ud af det ved at stille alle de spørgsmål til underviseren, som du måtte have: Sug til dig af viden. Hvad vil du gøre, når du kommer hjem? I hvilke situationer kan du bruge den nye viden og hvordan?

Efter kurset.
Nu skal din nye viden forankres i hverdagen. Tag en snak med din leder, dine kolleger og din buddy om, hvad du har lært, og hvilke tanker du har gjort dig i forbindelse med kurset. Kulturen på arbejdspladsen spiller en stor rolle – det nytter ikke noget, at du blot falder tilbage i dine gamle vaner, når du er tilbage ved skrivebordet. Her skal leder og kolleger bakke op om den nye viden, som er kommet til arbejdspladsen gennem dit kursus – og det skal din buddy hjælpe dig med at få implementeret.

Artikel: Få guld gevinst på dit kursus
Tager du på efteruddannelse uden at tænke over, hvad du skal bruge den til, er tiden spildt. Men med en håndfuld gode råd og enkle tricks får du det maksimale ud af kurset og sikrer, at du bruger din nye viden, forklarer Bent Gringer, der er ekspert i kompetenceudvikling.

Når vi tager på efteruddannelse, er det ofte med et ønske om at blive dygtigere. Men mange af os glemmer at overveje, hvordan vi rent faktisk bruger den nye viden i vores daglige arbejde, og på den måde kan kurset ende med at være spild af tid – og penge! Og det dårligste udgangspunkt er, hvis du blot tænker, at du trænger til at komme væk fra kontoret og få noget luftforandring, forklarer Bent Gringer, der er  chefkonsulent hos Kompetencesekretariatet, hvor han bl.a. rådgiver i og sparrer om læringsmiljøer, kompetenceudvikling og organisationsudvikling.

“De, der blot har lyst til at komme væk fra kontoret, er ikke interesseret i, at deres kursus kan give en effekt i forhold til deres arbejde. Men det er under alle omstændigheder altid et godt råd at stoppe op et par gange om dagen, når man er på kursus eller studietur, og bruge halvandet minut på aktivt at tænke over det, man har hørt eller oplevet. Og om det giver én ideer til noget, man kunne gøre anderledes eller gøre mere eller mindre af,” råder han.

Hvad vil du lære?
Bent Gringer oplever ofte, at folk ganske enkelt ikke har overvejet, hvad det kan give af værdi at tage på et kursus: “Hvad regner du med at lære, mens du er her? Du skal især overveje, hvordan du vil bruge det, du har lært i praksis, samt hvilke resultater det kan skabe. De tre ting skal du gøre dig klart, inden du tager af sted. Så er der langt større sandsynlighed for, at kurset bliver udbytterigt, fordi du har endemålet i sigte: At lære noget med henblik på at gøre noget anderledes.”

Ifølge den amerikanske professor Robert Brinkerhoff, som Bent Gringer henviser til i sit rådgivningsarbejde, er det kun ca. 15 procent af al uddannelse, der har en tydelig, målbar og positiv effekt for arbejdspladsen, hvilket betyder at en del arbejdsgivere poster penge i efteruddannelse uden at få noget ud af deres investering.

Men få strategiske tiltag – både personligt og på arbejdspladsen – kan sikre, at din nye viden bliver forankret i hverdagens arbejde og dermed kommer både dig og arbejdsgiveren til gode.

Den vigtige buddy
Det er derfor vigtigt, at både du og din leder er indstillet på, at der skal ske ændringer i det, du gør, når du kommer hjem fra din efteruddannelse. Hvad skal du gøre mere eller mindre af, hurtigere eller anderledes, når du vender tilbage? Det er vigtigt, at din leder efterspørger ændringer i din praksis – og anerkender, når hun ser dem. Samtidig kan du også selv gør meget for at få omsat din nye viden til nye vaner. Bent Gringer anbefaler en såkaldt buddyordning, hvor du øver dig i at omsætte din nye viden i konkrete arbejdssituationer og skabe nye vaner sammen med en kollega, din buddy.

Buddyen skal ikke nødvendigvis gøre tingene sammen med dig, men hjælpe dig med at realisere det, du vil opnå: “Du skal tage nogen i ed, der kan vise kærlig interesse for dit projekt – og det skal helst være én, som ikke bare vil tilgive dig, hvis du ikke når det, du vil. Personen skal hjælpe dig med at tage dit projekt alvorligt og piske dig lidt, men også rose dig, og hun skal efterspørge det, du skal gøre anderledes. Det er en vigtig del af efteruddannelse og karriereudvikling, og ordningen kan også nemt bruges af freelancere, der netop mangler kolleger og chefen til at efterspørge, at den nye viden bliver brugt i praksis,” forklarer Bent Gringer.

Det er altså vigtigt at huske, hvorfor og til hvad du skal bruge den nye viden. Har du selv en intention om at bruge det, du har lært? Og efterspørger og anerkender din leder og dine kolleger, når du ændrer din praksis? Hvis ikke er der desværre stor risiko for, at du ikke får brugt din nye viden.


Fakta: Får du brugt din nye viden?

Det ligger ikke lige for, at vi får brugt det, vi lærer på efteruddannelse. Amerikanske Robert Brinkerhoffs forskningsresultater viser tydeligt, hvor svært det kan være:

  • 15 % anvendte ikke eller prøvede ikke at anvende den nye læring.
  • 70 % prøvede en lille smule, men havde problemer og vendte hurtigt tilbage til gamle metoder.
  • 15 % anvendte den nye læring og opnåede konkrete og værdifulde resultater for organisationen.