Download ny rapport om AI og kompetencer i medier- og kommunikationsbranchen

Denne rapport kaster lys over AI-kompetencer inden for medie- og kommunikationsbranchen i bred forstand. Igennem dialog med danske og internationale eksperter og virksomheder, samt indsamling af forskellige typer data, præsenteres en gennemgang af, hvordan AI anvendes i dag i medie- og kommunikationsbranchen samt fremtidsudsigterne for teknologien.

Virksomheders og ansattes aktuelle forståelse af og behov for AI-kompetencer kortlægges, og der tegnes et innovationskort over den teknologiske udvikling inden for AI i branchen. Formålet er at kortlægge, hvad AI-kompetencer er, og hvilket behov der er for dem i nu- og fremtidens medie- og kommunikationsbranche. Rapporten skal understøtte udbuddet af relevant efteruddannelse i Danmark.

Rapporten er udarbejdet af Teknologisk Institut for Pressens Uddannelsesfond. Al data er indsamlet og analyseret af konsulenter fra Teknologisk Institut. Pressens Uddannelsesfond, Dansk Journalistforbund og Danske Medier har fulgt projektet og bidraget til at udvælge og rekruttere interviewpersoner i virksomhederne samt med at kvalitetssikre analysen, f.eks. ved at give feedback på survey-udkast og interviewguides.

Læs eller hent rapporten her: