Sikkerhed på opgaver i Danmark

Startdato:
Udbyder:
Sted:
1112 København
ME plus:
ME
Dage:
1 dage
Pris:
3.400 kr. + moms | PU-støtte: 900 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 3 evalueringer)
Forår 2021

Demonstrationer, sportsbegivenheder og risikobetonede reportager er en del af jobbet for mange journalister og fotografer i Danmark.

Dette kursus sætter fokus på, hvordan opgaver, der er forbundet med en risiko for fotografens og journalistens ve og vel, bør forberedes, løses og understøttes individuelt og organisatorisk i et sikkerhedsmæssigt perspektiv.

Programmet består af korte oplæg, scenarieøvelser og case-arbejde. Følgende elementer indgår på kurset:

1. At tænke sikkerhed

Når journalister og fotografer er på en opgave, der indebærer en risiko, er det i situationen dem selv, som må tage vare på egen sikkerhed. Under forberedelsen af en journalistisk opgave er det vigtigt at have en sund, sikkerhedsmæssig rutine. Kursisterne får en gennemgang af principper og metoder, som etablerer grundlaget for en bred sikkerhedsforståelse. Lektionen indeholder teori og case-arbejde, der tillader kursisterne at få flere perspektiver på de sikkerhedsmæssige udfordringer i konkrete situationer.

2. Sikkerhed i kritiske situationer

Kursisterne klædes på til at vurdere en mulig kritisk situation og identificere trusler, lag af sikkerhed og træffe beslutninger om hensigtsmæssig adfærd indenfor følgende emner:

  • Sikkerhedssamarbejde

Forberedelse og kommunikation mellem kolleger er en væsentlig del af sikkerheden. Aftalerne skal være på plads både med organisationen og mellem kollegerne i felten. Lektionen fokuserer på, hvad disse aftaler kan være, og vil gennem case-arbejde belyse, hvordan aftalerne bringes i spil.

  • Politiet og jura

Hvad skal man være opmærksom på juridisk og forsikringsmæssigt, når journalister og fotografer udsættes for en risiko i forbindelse med en opgave? Hvor meget støtte kan en journalist eller fotograf forvente fra politiet, når en kritisk situation opstår? Vi får diskuteret, hvad der sker når jura, journalistik og politiarbejde møder hinanden og gør det helt klart, hvilken støtte man som journalist eller fotograf kan forvente fra politiet.

  • Stresshåndtering

Når situationer udvikler sig hurtigt, er det vigtigt at holde hovedet klart og handle hensigtsmæssigt. Kursisterne får simple stresshåndteringsværktøjer, som er nemme at lære og huske. Samtidig lærer de at bringe andre værktøjer fra kurset i anvendelse på rette tid og sted samt i rette omfang. Mojo Ferdinand har en bio-psyko-social tilgang til stress og stresshåndtering, hvilket vil sige, at stress ikke handler om enten kun krop, individ eller omgivelser, men om samspillet mellem de tre. Flere af de værktøjer, der undervises i, vil blive trænet i løbet af dagen for at øge indlæringen.

  • Deeskalerende kommunikation

Står en journalist eller fotograf overfor en eller flere personer, der er ophidsede, eller har potentialet til at blive ophidsede, kan deeskalerende kommunikation give hende eller ham den tid og det rum, der er nødvendigt for enten at håndtere situationen eller skabe afstand til den. Lektionen vil indeholde både teori og rollespil – enten i grupper eller som forumteater, afhængig af deltagerantal.

 

3. Bearbejdning af efterreaktioner

Oplever en fotograf eller journalist utrygge situationer eller kritiske hændelser, er det vigtigt at det håndteres. Kursisterne får viden om psykiske efterreaktioner og akkumuleret stress, samt værktøjer til at forstå og håndtere sine egne og kollegers reaktioner, så mistrivsel forebygges. Psykisk førstehjælp gennemgås ud fra værktøjet KLIPS, som også bruges af Psykiatrifonden.

Mere om dette kursus