Leder: det er også dit ansvar at skabe værdi

Tæt på halvdelen af dem, der tager på efteruddannelse, bruger kun deres nye viden ”i nogen grad”, når de kommer tilbage. Det viser en undersøgelse om efteruddannelse på danske mediearbejdspladser. ”Det tal er for ringe”, mener chefkonsulent og Ph.d Bent Gringer fra Kompetencesekretariatet. Han har en effektiv opskrift på, hvordan du som leder får meget mere værdi ud af dine medarbejderes efteruddannelse.

”Hvis der ikke er nogen, der beder om, at jeg gør tingene anderledes, når jeg kommer hjem, så spadserer viden ikke ind i praksis, siger Bent Gringer. Han advarer kraftigt mod at samle på “viden til baghovedet,” for der er en overhængende risiko for, at det medarbejderen lærte på kurset aldrig kommer i brug.

Bent Gringer har i mange år arbejdet med kompetenceudvikling og videns-transfer. Altså hvordan den viden man tilegner sig spredes og implementeres i det daglige arbejde. Han tror på, at der skal skabes meget bedre rammer for, hvordan efteruddannelsen rent faktisk føres ud i praksis, hvis den altså skal have en effekt.

”Når medarbejderen kommer tilbage, spørger man tit, om kurset var godt. Men det er faktisk slet ikke det vigtigste, om kurset var godt. For kurset ”virker” kun, hvis læringen efterfølgende får en til at ændre praksis i hverdagen. Det er selvfølgelig ikke uvæsentligt, om man har gode undervisere, men det vigtigste er det der sker før og efter kurset.”

Kurset skal skabe værdi i hverdagen
Ifølge Bent Gringer er der faktisk ikke det store mismatch mellem de kurser, som folk vælger, og de opgaver de skal løse i dagligdagen.
”Det er de færreste, der går efter trommekurser som efteruddannelse, de fleste vil faktisk gerne bare blive bedre til det arbejde, de allerede bruger 8-10 timer på om dagen,” siger Bent Gringer.

Derfor opfordrer han også til, at hverken medarbejder eller leder ser det som et mål i sig selv, at medarbejderen kommer på kursus. Formålet skal være at skabe værdi for nogen eller noget. Han foreslår, at leder og medarbejder tager en samtale om, hvordan den nye viden helt konkret kan bruges i hverdagen, når medarbejderen kommer tilbage. Hvilke resultater kan den nye praksis skabe? Hvordan kan resultatet understøtte arbejdspladsens strategi? I det hele taget handler effekt af efteruddannelse mere om, hvad der sker før og efter efteruddannelsen, end om selve uddannelse, pointerer Bent Gringer. Han henviser til nedenstående model udviklet af den amerikanske professor Robert O. Brinkerhoff. Den viser, at når et kursus ikke skaber værdi/effekt, så er det kun 20% af årsagen der ligger i selve kurset. Resten – altså 80% af årsagen – skyldes det der sker før og efter. Modellen er også kendt som 40-20-40-modellen:

402040

Brug mere tid før og efter end under

Så hvorfor sker der ikke nok transfer af viden? Hvorfor bliver mere efteruddannelse ikke til værdiskabende praksis? Det er fordi, der er noget, der ikke er sket før og efter. At få effekt handler om, hvad lederne gør, hvad de siger, og hvordan de motiverer medarbejderne. Ikke for at deltage i kurset, men for at omsætte det til praksis, understreger Ben Gringer:

”Bare det, at chefen siger: Jeg booker dig lige nogen dage efter, du kommer hjem fra kurset. Så snakker vi om ideer en halv times tid på baggrund af, hvad du har fået af inspiration. Så går medarbejderen ind til det kursus på en helt anden måde. Og så kommer medarbejderen (forhåbentlig) heller ikke bare hjem til ”Hold kæft, jeg har savnet dig, det hele sejler, kan så du komme i gang med at producere!” For hvis det sidstnævnte er tilfældet, så har man smidt investeringen ud med badevandet. Der skal være intention før kurset og forpligtelse bagefter”.