Sprit og mundbind og hurtig indsats sikrede kurser i mediebranchen

På trods af stramme retningslinjer og forsamlingsforbud kører kurserne i Mediernes Efteruddannelse ufortrødent videre efter grønt lys fra myndighederne. Nu med sprit, mundbind og afbestillingsgaranti hos en lang række kursusudbydere.

Da regeringen 23. oktober i år sænkede forsamlingsforbuddet til 10 personer, frygtede Mediernes Efteruddannelse og de mere end 50 kursusudbydere igen at måtte afvise kursister som i foråret. Men en ihærdig indsats for denne gang at få privat kursusvirksomhed ind under rammerne for konferencer og lignende arrangementer, som er undtaget ti-personersreglen, reddede efteruddannelseskurserne.

Mandag 26. oktober kl. 12.50 kom svaret telefonisk fra Erhvervsstyrelsen: Lev op til sundhedskravene, så kan kurserne betragtes som konferencer og gennemføres med mere end ti personer i rummet.

Derfor kunne kurserne i Danmarks største kursuskatalog for mediebranchen fortsætte ufortrødent – nu med faste siddepladser og ansigtet vendt mod underviser og tavle, samt iført mundbind på toilet og hen til kaffeautomaten. Og masser af sprit.

Udvidede afbestillingsmuligheder
Mange kursusudbydere har også udvidet mulighederne for at få kursusgebyret refunderet, hvis aflysninger sker på grund af corona. Mulighederne for at få kursusgebyret refunderet gælder også en række kurser i udlandet, som lige nu er sat på hold på grund af rejseforbuddet.

Afbestillingsvilkårene for hvert kursus er beskrevet på hjemmesiden www.mediernesefteruddannelse.dk. Er man i tvivl, kan et opkald til kursusudbyderen give klarhed.

”Antallet af kursister er faldet siden marts, men vi håber, at mange nu oplever, at kurserne faktisk er både sikre og lige så effektive som før, og kommer afsted på den vigtige efteruddannelse, siger daglig leder af Pressens Uddannelsesfond, Michael Aage Jensen, der også har ansvaret for Midernes Efteruddannelse.