Retningslinjer for Mediernes Efteruddannelse

Mediernes Efteruddannelse er etableret i 2014 som en del af Pressens Uddannelsesfond (herefter PU).

Formål
Mediernes Efteruddannelse har til formål at tilbyde efteruddannelseskurser til støtteberettigede medarbejdere på PU’s medlemsvirksomheder, ledige og freelancere, som er medlemmer af DJ.

Vision:

”Mediernes Efteruddannelse styrker mediernes position og forretning samt udvikler og fremtidssikrer mediemedarbejdernes kompetencer. Mediernes Efteruddannelse sikrer relevant, nyttigt og meningsfuldt udbud af efteruddannelse for medarbejdere og ledere i branchen”.

Mediernes Efteruddannelse tilbyder efteruddannelseskurserne via portalen mediernesefteruddannelse.dk, men det er de enkelte kursusudbydere der varetager kontakten til kursisterne i forhold til kursusinformation og fakturering.

Ledelse af Mediernes Efteruddannelse
Mediernes Efteruddannelse ledes af PU’s bestyrelse, som består af 8 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af Danske Mediers Arbejdsgiverforening, 1 udpeges af DR og 4 udpeges af Dansk Journalistforbund. Den daglige administration af Mediernes Efteruddannelse varetages af PU’s sekretariat i Pressens Hus.

Udvælgelse af kurser og kursusudbydere
Bestyrelsen i PU har det overordnede ansvar for udvælgelsen af kurser og kursusudbydere. PU’s sekretariet bistår i det praktiske arbejde med udbudsrunder og udvælgelse af kurser.

Fordelingen af PU-midler
Det er bestyrelsen i PU, som fastsætter støtten til kurserne under Mediernes Efteruddannelse. Bestyrelsen kan således – til enhver tid – beslutte at ændre grundlaget for fastsættelse af støtte til kurser. Støtten til medlemsvirksomheden sker som refusion efter kurset er afholdt. Det er medlemsvirksomhedens eget ansvar at søge refusion.

Ændringer af retningslinjer
Ændringer af disse retningslinjer skal vedtages af Pressens Uddannelsesfonds bestyrelse.