Refusion af ME-støtte

Udbyderne under Mediernes Efteruddannelse fakturerer den fulde pris for kurset og først bagefter kan Pressens Uddannelsesfonds medlemsvirksomheder og registrerede DJ-freelancere søge refusion hos PU. Refusionen sker via et skema på PU’s hjemmeside, og afregningen sker kvartalsvis, medmindre andet er aftalt. Mindre virksomheder og DJ-freelancere kan afregne løbende.

Sådan gør du

1) log på PU’s hjemmeside som bruger (hvis du er ny bruger, skal du registrere dig først – det tager et øjeblik)

2) på startsiden skal du nu vælge den nederste mulighed: “Indberetning af virksomhedsrefusionMediernes Efteruddannelse.” Du skal også vælge dette punkt, hvis du er freelancer.

3) klik på “opret ny ansøgning om refusion af PU-støtte”

4) udfyld skemaet og tryk gem. Hvis du er DJ-freelancer, så husk at vedhæfte bekræftelse fra DJ. (DJ-formularen kan du rekvirere via linket her)

Når det gælder større virksomheder, har vi mulighed for at fremsende lister med de tilmeldinger, som vi har registreret. Det letter arbejdsbyrden, når I skal afregne for mange medarbejdere på en gang. I kan nøjes med at indsende ét skema, hvor oplysningerne om de omfattede medarbejdere enten er skrevet ind eller vedhæftet som bilag. Det er en forudsætning for støtte, at tilmeldingen er foregået på portalen. Vi kan ikke udbetale støtten, hvis tilmeldingen er foregået uden om systemet.

Hvert kursus har på forhånd fået tildelt et fast støttebeløb. Beløbet er beregnet af PU og kan ikke ændres eller forhandles. På portalen vil PU-støtten tydeligt fremgå af det enkelte kursus. Lige nu er der kun et enkelt kursus, som ikke har et støttebeløb – nemlig kursus i forandringsledelse hos Mediekonsulenterne. Her skal du søge individuel PU-støtte via et ansøgningsskema A på PU’s hjemmeside. Bemærk, at en del ansatte i PU-virksomheder også har mulighed for at søge støtte fra Ophavsretsfonden under DJ.

 

Hvis du er i tvivl, så kontakt Michael Aage Jensen på maj@pressensuddannelsesfond.dk eller 33974237.