Webvideo i virksomhedens kommunikation

Startdato:
Udbyder:
Dage:
6 dage
Pris:
18.350 kr. - PU-støtte skal søges individuelt.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 554 evalueringer)

Fra vanetænkning til video

På dette kursus skal du ikke lave kompliceret tv til nettet. Men du skal udfordre vanetænkning og strategi, se muligheder i konteksten og arbejde med de sociale muligheder for at dele, udveksle og uploade et af de hurtigst voksende medier på nettet: Webvideo.

Webvideo: mobilt, strategisk, socialt
Smartphones, iPad og lommekameraer giver spændende muligheder for at forny virksomhedens kommunikation. Det er her, udfordringen starter: Vi optager og redigerer 100 pct. på iPhone og iPad.

Derefter zoomer vi ind på det strategiske perspektiv, for den svære balance er jo, om vi bare skyder fra hoften eller om vi har planer og prospekter klar, inden vi trykker på optageknappen. Målet med dette kursus er at sætte dig i stand til at vurdere, hvordan video kan understøtte forretningen internt såvel som eksternt – på et rådgivende og på et udførende niveau.

Endelig ser vi på video som social-medie fænomen under overskriften “Man deler da video”.

Kursets værktøjskasse – 50/50 praktisk online video og strategi

  • du kommer til at optage, redigere og publicere online video.
  • du får viden om optimering af videoen på nettet.
  • du får introduktion til online video i forskellige former – fx video-tweets, augmented reality.
  • du får inspiration til dit arbejde med at udvikle webvideo, der understøtter virksomhedens forretning og kommunikation internt og eksternt, involverer brugerne og passer som hånd i handske til de sociale medier.
  • du bliver i stand til at udarbejde en plan for virksomhedens brug af levende billeder.

Forudsætninger
Kurset henvender sig til professionelle kommunikatører og journalister som ønsker at bruge webvideo strategisk. Du får mest ud af kurset, hvis du har en vis erfaring med kommunikationsarbejde.

Du behøver til gengæld ikke have erfaring med at optage eller redigere video.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 10 ECTS

Eksamen
Kurset afsluttes med en eksamensopgave og en mundtlig eksamen. Bedømmelsen er intern efter 7- trinsskalaen.

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Annegrete Skovbjerg

Ole Rode Jensen

Mere om dette kursus