Videnskabsformidling

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
4 dage
Pris:
14.550 kr. | PU-støtte: 3.600 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 412 evalueringer)
Forår 2023

Få redskaber, ressourcer og refleksionsrum – og lær at finde de gode forskningshistorier, formidle det komplicerede i et let forståeligt sprog og vinkle videnskabelige resultater journalistisk skarpt. 

 

På kurset kommer du bag om forskernes og videnskabsjournalisternes arbejdsmetoder og prioriteringer.

Derfor skal du tage kurset
Videnskaben fortjener at blive formidlet nærværende, relevant og forståeligt, men det er svært! Hvordan finder man de gode forskningshistorier, vinkler dem interessant og formulerer dem på en måde, som fanger journalisternes opmærksomhed?

På kurset lærer du at skelne mellem god og dårlig forskningsformidling og får et godt indblik dels i hverdagen hos forskerne og dels i, hvad journalisterne prioriterer, og hvordan man kan tale ind i den journalistiske agenda.

Du lærer at kende forskel på akademisk og journalistisk sprog og helt konkret at formidle videnskabshistorier på forskellige platforme: Print, web, radio og video.

Du får med andre ord både den nødvendige viden og den praktiske læring, som fremover vil gøre det nemmere for dig at formidle det komplicerede.

Kurset tager udgangspunkt i naturvidenskabelig forskning med afstikkere til både humaniora og samfundsvidenskab. Hvad du lærer her, er relevant inden for alle de videnskabelige felter.

På kurset lærer du at

 • bruge journalistiske virkemidler, bl.a. nyhedstrekanten, og forstå nyhedskriterierne samt hvor og hvordan de kan anvendes i videnskabsformidlingen
 • forstå den journalistiske virkelighed og finde vejen til at få dine historier igennem i pressen
 • vinkle forskningsresultater, så de fremstår journalistisk skarpt
 • overskue og prioritere de mulige kanaler til formidling af forskning
 • vurdere hvornår en forskningsnyhed er en ”god” journalistisk historie, og pitche den til en journalist
 • bruge webjournalistik og sociale medier på en måde, så det virker overfor udvalgte målgrupper
 • fortælle videnskabshistorier på video og i podcasts
 • bruge den fortællende journalistik i din videnskabsformidling og formulere det komplicerede på en relevant og forståelig måde
 • forstå videnskabens fødekæde, fuptidsskrifter og fagfællebedømmelse.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der skal formidle kompliceret viden til forskellige målgrupper på en forståelig, levende og relevant måde.

Du arbejder for eksempel som forsker, kommunikationsmedarbejder eller kommunikatør med ansvar for formidling af jeres videnskabelige historier.

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem præsentation af teorier, metoder og problemstillinger, praktiske opgaver og øvelser samt refleksion over proces og resultat. Igennem diskussioner om forskningsetik og problematikker, får du forskellige forslag til, hvordan netop din opgave skal løftes.

Imellem de to undervisningsmoduler skal du aflevere en skriftlig opgave, som du får feedback på.

Du har mulighed for at bruge din egen arbejdsplads i eksamensopgaven, såfremt den passer ind med eksamensformalia, og desuden medbringe konkrete udfordringer og spørgsmål fra dit daglige arbejde.

På kurset bruges relevante formidlingsteorier og metoder. Disse skal du stifte bekendtskab med inden kursusstart.

Eksamen
Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 5 ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en relevant kort videregående uddannelse
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. 
Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?
Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

 

Undervisere

Charlotte Koldbye

Videnskabsjournalist, kommunikationskonsulent og forfatter. Har en lang årrække formidlet videnskab via avisartikler, radio og video. Arbejder med fonde og universiteter. Forfatter til børnebogen ”Mig og min hjerne”.

Berit Viuf

Er oprindeligt uddannet cand.techn.soc. og har siden 2007 arbejdet som journalist og kommunikatør inden for forskning, teknologi og sundhed. Berit har især erfaring med narrativ journalistik.