Videnskabsformidling

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
4 dage
Pris:
14.550 kr. | PU-støtte: 3.600 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 616 evalueringer)
Forår 2023

Derfor skal du tage kurset
Videnskaben fortjener at blive formidlet nærværende, relevant og forståeligt, men det er svært! Hvordan finder man de gode forskningshistorier, vinkler dem interessant og formulerer dem på en måde, som fanger journalisternes opmærksomhed?

På kurset lærer du at skelne mellem god og dårlig forskningsformidling og får et godt indblik dels i hverdagen hos forskerne og dels i, hvad journalisterne prioriterer, og hvordan man kan tale ind i den journalistiske agenda.

Du lærer at kende forskel på akademisk og journalistisk sprog og helt konkret at formidle videnskabshistorier på forskellige platforme: Print, web, radio og video.

Du får med andre ord både den nødvendige viden og den praktiske læring, som fremover vil gøre det nemmere for dig at formidle det komplicerede.

Kurset tager udgangspunkt i naturvidenskabelig forskning med afstikkere til både humaniora og samfundsvidenskab. Hvad du lærer her, er relevant inden for alle de videnskabelige felter.

Du lærer at:

  •     bruge journalistiske virkemidler, bl.a. nyhedstrekanten, og forstå nyhedskriterierne samt hvor og hvordan de kan anvendes i videnskabsformidlingen
  •     forstå den journalistiske virkelighed og finde vejen til at få dine historier igennem i pressen
  •     vinkle forskningsresultater, så de fremstår journalistisk skarpt
  •     overskue og prioritere de mulige kanaler til formidling af forskning
  •     vurdere hvornår en forskningsnyhed er en ”god” journalistisk historie, og pitche den til en journalist
  •     bruge webjournalistik og sociale medier på en måde, så det virker overfor udvalgte målgrupper
  •     fortælle videnskabshistorier på video og i podcasts
  •     bruge den fortællende journalistik i din videnskabsformidling og formulere det komplicerede på en relevant og forståelig måde
  •     forstå videnskabens fødekæde, fuptidsskrifter og fagfællebedømmelse.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der skal formidle kompliceret viden til forskellige målgrupper på en forståelig, levende og relevant måde.

Du arbejder for eksempel som forsker, kommunikationsmedarbejder eller kommunikatør med ansvar for formidling af jeres videnskabelige historier.

BEMÆRK: Kurset har tidligere haft titlen “Forskningsformidling”

Undervisningsform
Kurset er bygget op omkring praktiske øvelser, og mellem de to kursusgange skal du lave en forskningsnyhed baseret på et interview med en forsker, som er inviteret til lejligheden. Du får på kurset feedback på dine egne forsøg inden for forskningsformidling.

Eksamen
Fire uger efter sidste undervisningsdag skal du aflevere en skriftlig eksamensopgave, som bedømmes efter 7-trins-skalaen med intern censur.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 5 ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb eller et særligt indgangsforløb til diplomuddannelsen.

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Har du adskillige års erhvervserfaring, men ingen kort videregående uddannelse, eller lever du på anden vis ikke op til de formelle adgangskrav, kan du søge dispensation. Læs mere om dispensation.

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer samt evt. overnatning i forbindelse med kurset. Kurset er momsfritaget. Der tillægges ikke moms på fakturaen.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for afmelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?
Tilmeld kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

 

Undervisere

Charlotte Koldbye

Videnskabsjournalist, kommunikationskonsulent og forfatter. Har en lang årrække formidlet videnskab via avisartikler, radio og video. Arbejder med fonde og universiteter. Forfatter til børnebogen ”Mig og min hjerne”.

Berit Viuf

Er oprindeligt uddannet cand.techn.soc. og har siden 2007 arbejdet som journalist og kommunikatør inden for forskning, teknologi og sundhed. Berit har især erfaring med narrativ journalistik.

Mere om dette kursus