Videnskab i journalistikken

Startdato:
Sted:
2500 Valby
Dage:
4 dage
Pris:
10.800 kr. | PU-støtte: 3.120 kr.

 

Kurset styrker dig  i omgangen med forskere som kilder. Både til at skabe bedre og mere solide historier og til at finde helt nye historier med et anderledes ’take’ på en aktuel nyhedsdagsorden. Kursets handler derfor ikke om videnskabsformidling, men om, hvordan du kan arbejde bedre med videnskab og forskere i den almindelige journalistik.

Forskere fremstår ofte som ekspertkilden, der kan sætte tingene på plads. Men det meste af den viden, som videnskaben producerer, er kun foreløbig og behæftet med stor usikkerhed. Og forskningsresultater indenfor samme felt kan pege i vidt forskellige retninger.

Samtidig er forskernes faglighed og kravet til deres produktion meget forskellig fra journalisternes, og det fører ofte til misforståelser og mistillid mellem de to parter. Det betyder, at potentialet i forskernes viden slet ikke udnyttes i medierne, og at mange forskeres udsagn ofte passerer ukritisk gennem nyhedsfladen, uanset hvor usikre eller personlige, de end er.

Dette kursus skal give deltagerne et indblik i forskernes verden:

  • Hvordan fungerer videnskaben?
  • Hvad er en videnskabelig artikel?
  • Hvad er forskellen på forskellige typer undersøgelser?
  • Hvilke forskelle er der på metoder og viden inden for de forskellige grene af videnskaben?

Vi behandler nogle af de særlige udfordringer, du står med som journalist, når du skal bruge en forsker:

  • Hvordan går jeg kritisk til mine forskerkilder?
  • Hvad betyder de forskellige termer?
  • Kan jeg stole på deres tal?
  • Hvordan kan jeg se, om ved noget eller bare mener noget?

Kurset afholdes på Videnskab.dk, og underviserne er journalister og redaktører på Videnskab.dk med bidrag fra andre medier.

Kurset består af 2+2 dage.

De første to dage har fokus på videnskab og videnskabsjournalistik i praksis – og er et miks mellem oplæg, øvelser og en workshop. Journalister fra forskellige medier kommer med konkrete eksempler på deres tilgang til stoffet. En forsker giver en introduktion til videnskabens arbejdsmetoder.

Mellem de to kursusgange laver kursisterne en historie til eget medie, hvor forskere og videnskab indgår som centralt element.

De sidste to dage evalueres kursisternes produkter og en redaktør fra et videnskabsmedie giver konkrete råd til at finde og sælge historier med et drys af videnskab i. Endelig er der perspektiverende oplæg og diskussion om forholdet mellem forskere og medier i en digital medieverden, baseret på den seneste forskningsbaserede viden.

Bemærkninger: 
Der inddrages supplerende undervisere fra universitetet og andre medier.

Undervisere

Peter Hyldgård

Biolog og videnskabsjournalist. Projektchef på Videnskab.dk og redaktør på Forskerzonen.dk.

Thomas Hoffmann

Journalist og nyhedsredaktør hos Videnskab.dk. Modtager af prisen European Science Writer Award 2014.

Irene Berg Petersen

Cand.mag. i historie og retorik med Tillægsuddannelsen i Journalistik. Journalist hos Videnskab.dk

Niels Ebdrup

Journalist og bachelor i æstetik & kultur og idéhistorie. Forfatter til bogen ‘Sandheden om Robotter’. Journalist på Videnskab.dk

Mere om dette kursus