AFLYST: Typografi

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
6 dage
Pris:
12.650 kr. | PU-støtte: 5.400 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 543 evalueringer)
Efterår 2020

Det er ikke bare det du skriver, det er måden du skriver det på
Forestil dig, at du skal til lægen. Over døren hænger et håndskrevet skilt med ordet ”Lægepraksis”.

Ville du være tryg ved at gå derind? Næppe.

Eksemplet illustrerer, hvor vigtigt det er, at der er sammenhæng mellem tekstens indhold og grafiske udtryk. Det er simpelthen bedre kommunikation, når tekstens form og indhold understøtter hinanden.

Undersøgelser viser også, at forskellige skrifttyper ”taler til os” på forskellige måder – og de taler højere end vi tror.

Lær at gestikulere med bogstaver
På dette kursus lærer du at bruge typografi til at forstærke din kommunikation. Du bliver i stand til at skabe flotte, grafiske løsninger, hvor tekstens udtryk ikke bare spiller en birolle, men er med til at signalere lige præcis det, du ønsker.

Du får en fundamental forståelse for, hvad typografi er, og du lærer selv at udarbejde typografiske løsninger, hvor intet er overladt til tilfældighederne.

Kurset giver dig desuden en fagterminologi om typografi, så du kan snakke samme sprog som trykkerier, designere, illustratorer, programmører, eller andre branchefolk.

Et kursus for dig, som arbejder med grafik og tekst
Kurset ”Typografi” er for dig, som løser grafiske opgaver, hvor tekst indgår. Fx tryksager, plakater, rapporter, bøger, magasiner eller grafisk indhold til nettet.

Det kan være, du er kommunikationsmedarbejder, forlagsmedarbejder eller redaktionel medarbejder med en layout funktion.

Det kan også være, du allerede har en designuddannelse eller en baggrund inden for visuel formidling, men brug for at blive opkvalificeret inden for typografi.

Det kan være, at du har fået nye (grafiske) opgaver, det kan også være, du bare har lyst til at hæve kvaliteten af de grafiske opgaver, du allerede laver i dag.

På dette kursus lærer du at:

  • udarbejde forskellige typografiske løsninger og vælge den bedste til formålet
  • øge læsbarheden i en tekst ved at vælge den rette skrifttype
  • bruge typografi i samspil med andre visuelle designelementer
  • analysere en tekst og vælge hvordan den skal præsenteres visuelt
  • kommunikere effektivt ved hjælp af typografi
  • håndtere typografiske udfordringer til både print og skærm

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser, selvstudie og projektarbejde.

Undervisningen er meget praktisk anlagt, og du løser opgaver mellem undervisningsgangene, enten i grupper eller individuelt.

Noget af undervisningen kan foregå via vores e-learningssystem, hvor du også får vejledning og feedback.

Program
Vi sender et udførligt program til dig ca. 2 uger før kursusstart.

Litteratur
Pensum udgør i alt ca. 500-600 sider.

Eksamen
Du afleverer et praktisk produkt, der sammen med en skriftlig opgave og en mundtlig prøve, udgør en kombinationsprøve. Du bliver bedømt individuelt ud fra de tre samlede elementer med intern censur efter 7-trinsskalaen.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på akademiniveau (VVU) og vægter 10 ECTS

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation. 

Forudsætninger
Kurset forudsætter grundlæggende erfaring med brug af pc eller mac. Vær opmærksom på, at der ikke er afsat tid til undervisning i layout- eller billedbehandlingsprogrammer.

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Niveau
Kurset er kompetencegivende på akademiniveau.

Omfang
Kurset har et omfang på 10 ECTS.

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Julie Asmussen

Julie Asmussen er grafiker og illustrator og partner i magasinudviklingsbureauet Sekundant, hvor hun sammen med art director Torsten Høgh Rasmussen og udviklingsredaktør Julie Bondo Gravesen arbejder med redesign og redaktionel udvikling for kunder som Fagbladet 3F, fagbladet Socialpædagogen, Prosa bladet og fagbladet Fysioterapeuten. 

Mere om dette kursus