Styr din hjerne, øg din trivsel og undgå stress

Startdato:
Udbyder:
Sted:
8000 Århus C
ME plus:
ME
Dage:
3 dage
Pris:
7.495 kr. + moms | PU-støtte: 2.700 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 11 evalueringer)
Forår 2019

Kurset afholdes som et 3 – dags seminar, fordelt over 4 uger.

Udbydes både i København og i Århus. 

Kurset tager udgangspunkt i de evidensbaserede programmer MBSR (Mindfulness baseret stress reduktion) og MBCT (Mindfulness baseret kognitiv terapi).

Der krydres med relevante psykologiske øvelser fra ACT (Acceptence and commitment therapy) samt den Compassion fokuserede psykologi CFT.

 

PÅ KURSET VIL DU FÅ:

 • et grundlæggende kendskab til de mekanismer, der spiller ind, når vi bliver stressede og mister overskuddet.
 • viden om hjernen, kroppen og nervesystemet, og hvordan vi kan påvirke vores eget velbehag og trivsel.
 • en dybere relation til dig selv, og en øget bevidsthed om egne tanker og adfærdsmønstre, hvilke der gavner og hvilke der ikke gør.
 • en værktøjskasse fuld af teknikker, som du får hjælp til at implementere i din hverdag, og som du kan have med dig fremadrettet.

 

DU VIL FÅ HELT KONKRETE TEKNIKKER TIL:

 • at berolige dig selv, strukturere tanker og holde fokus og overblik
 • at forebygge stress og stress relaterede symptomer som fx. søvnforstyrrelser, tankemylder, uro, rastløshed, irritation og spændinger
 • at bevare evnen til at reflektere professionelt, og holde “øjet på bolden”, uden at lade dig forstyrre af spontane tanker og andre afbrydelser
 • at håndtere svære tanker og følelser hos dig selv eller andre fx ved svære interviews, kritik, udfordringer ved et samarbejde, takling af vrede, sige til og fra mm.
 • at regulere dine “ups and downs” og oparbejde en indre balance og en større trivsel i en hverdag præget af forandringer og skarpe deadlines.

Gennem hele forløbet refereres der til forskningsundersøgelser på området.

Du får hjælp til at implementere det lærte i hverdagen i form af tekster, øvelser og lydfiler, som du får tilsendt efter hver kursus dag. Ved spørgsmål eller andet er der mulighed for kontakt gennem hele forløbet.

Udtalelser fra tidligere kursister fremgår her: http://mindfulness-odense.dk/kursisterne_siger/

 

DAG 1:

Du vil på dag 1 få et grundlæggende kendskab til hvordan vi kan påvirke kroppen, hjernen og nervesystemet, og du vil få enkle og konkrete teknikker til, hvordan du kan berolige dig selv, forandre uro, stress og ubehag til mere ro og overskud, og øge dit fokus og dit nærvær i dagligdagen. Du vil mærke effekten heraf under øvelserne.

Dagen vil være en kombination af teori, afspændingsøvelser, meditationer samt psykologiske bevidstheds øvelser.

 

VI KOMMER BLA. IND PÅ:

 • Hvad betyder Mindfulness og det at være Mindful
 • Forskningen indenfor Mindfulness
 • Det sympatiske og parasympatiske nervesystem, og hvordan vi kan påvirke kroppen og hjernen til mere ro og overblik
 • Automatpiloten, Monkey Mind og indre dialoger
 • Tanke- og adfærdsmønstre
 • Bevidst styring af opmærksomheden
 • Udfordringer ved træningen og Mindfulness
 • Indgange til nærvær, ro og overblik

 

Teorien vil blive understøttet af øvelser gennem hele dagen. Øvelserne kan tages i brug med det samme, og du får dem tilsendt på lydfil, når dagen er slut. Der opfordres til, at man øver sig hjemme indtil næste kursus dag. Øvelserne er af 5 – 30 min. varighed.

 

DAG 2:

Vi går dybere ned i den psykologiske teori omkring tanker og følelser.

Vores tanker og følelser har afgørende betydning for vores velbefindende, og for hvordan vi fungerer privat og på arbejdet.

Studier viser, at det godt kan betale sig at lære, hvordan man tager sig af de tanker eller følelser, der føles ubehagelige, og at de ikke er så farlige, som de ofte giver sig ud for at være.

Det er et stort emne, som oftest optager alle meget.

 

DU VIL FÅ:

 • viden om den psykologiske teori omkring tanker og følelser.
 • viden om hvordan tanker, fornemmelser i kroppen, følelser og adfærd hænger sammen, og hvordan vi kan forholde os til det hele og derigennem påvirke vores egen trivsel.
 • helt konkrete teknikker til håndtering af svære tanker, tankemylder og følelser.
 • en dybere relation og større kendskab til dig selv og andre, hvilket er med til at højne forståelsen, samarbejdet og empatien både privat og på arbejdspladsen.
 • mere klarhed og overblik, så du bedre kan mærke og forholde dig til egne og andres grænser, sige til og fra, og træffe de beslutninger, der føles rigtige for dig.

 

Du vil blive præsenteret for medfølelse og compassion, og vil lære, hvordan du kan tage dig af dine tanker og følelser, så de kan falde til ro, og ikke have den samme magt længere.

Der tages udgangspunkt i Mindfulness psykologien, den kognitive psykologi, herunder ACT (Acceptence and commitment therapy) og CFT (Compassion focused therapy).

Du får en grundig indføring i teknikkerne ved hjælp af øvelser, lydfiler, tekster mm., som du også får tilsendt efterfølgende.

 

DAG 3:

Du har nu en meget større bevidsthed om dig selv og har efterhånden mange teknikker til både at slappe af, berolige kroppen og tankerne, og til at takle det, der kan være udfordrende indimellem.

Vi går et spadestik dybere, når du bliver præsenteret for emnet stilhed.

I nogle timer bliver du inviteret til at vende opmærksomheden ind mod dig selv, og vi lukker ned for al kommunikation. Både den verbale og den nonverbale.

Du bliver guidet gennem øvelser, der passer til emnet, og du vil kunne opnå en endnu dybere relation til dig selv og  til de tanker og følelser der kommer på besøg. Du vil blive endnu mere bevidst om tankemønstre og reaktioner, og om den kerne af ro, som vi alle indeholder inde bag farten, impulserne, tankerne og følelserne.

Herefter tager vi fat på teori og øvelser ift den indre kritiker, betydningen af venlighed og medfølelse overfor os selv og andre samt øvelser til højnelse af selvværd.

Du vil blive bekendt med visualisering, og vil blive guidet i hvordan du kan bruge visualisering til at berolige stress hormonerne i kroppen og påvirke tankerne og følelserne.

 

Vi slutter af med en evaluering af kursus forløbet.

 

Link til LinkedIn profil:

https://www.linkedin.com/in/mette-borregaard-andersen-826a1a111/

 

KURSET BESTÅR AF 3 UNDERVISNINGSDAGE: 

I København er datoerne: 4/3, 18/3, 1/4 

Link til tilmelding Kbh: 

https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/styr-din-hjerne-…og-undgaa-stress/

I Århus er datoerne: 25/2, 12/3, 25/3  

 

Andre kurser fra Mindfulness Odense:

1 dags arrangement: https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/tag-kontrollen-o…og-undgaa-stress/

Individuelt forløb: https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/individuelt-forl…in-arbejdsglaede/

 

I TILFÆLDE AF AFBUD

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start betales den fulde pris.

Undervisere

Mette Borregaard Andersen, http://mindfulness-odense.dk/

Jeg hedder Mette Borregaard Andersen. Jeg har kursusvirksomheden Mindfulness Odense, hvor jeg tilbyder workshops, stressbehandling med mindfulness som metode, foredrag samt gruppe- og individuelle forløb.

Jeg har 10 år på bagen i arbejdet med stress, og det at træne bevidstheden til større fleksibilitet, klarhed og overskud. Min undervisning tager udgangspunkt i forskningsbaserede metoder indenfor Mindfulness psykologien, den kognitiv psykologi og Compassion.

Jeg er dedikeret, professionel og dybt engageret.

Jeg har stor erfaring med kursister indenfor mediebranchen. Jeg har lavet flere forløb for bla. Jysk Fynske Medier, Danmarks Radio og Sjællandske Medier.

Min kernekompetence ligger i mødet med andre mennesker, og min erfaring siger mig, at de vigtigste ingredienser, der skaber den største udvikling er respekt, nærvær, forståelse, stor viden og en dybtfølt interesse i at hjælpe og udvikle.

Mit mål er at møde alle mine kursister på denne måde.

Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan træne vores opmærksomhed, og påvirke vores hjerne, vores krop og nervesystem på en hensigtsmæssig måde, så vi kan blive den bedste udgave af os selv og udnytte vores fulde potentiale, samtidig med, at vi kan bevare roen, og undgå at ryge i stress fælden.

Det er simple teknikker, som er meget virksomme, vi skal bare lære at bruge dem !!

Jeg har taget en grundig teoretisk, filosofisk og praktisk Mindfulness uddannelse hos Center For Mindfulness v/aut. psykolog Silke Rowlin med fokus på behandling, forebyggelse, samtaleterapi og undervisning.

Herud over har jeg taget mange kurser  i brugen af Mindfulness, kognitiv psykologi og Compassion ved bl.a. stress, angst, depression og andre stressrelaterede symptomer. Undervisningen er blevet foretaget af psykiatere, psykologer og læger.

Min undervisning tager udgangspunkt i de evidensbaserede amerikanske programmer MBSR og MBCT og jeg er meget fokuseret på at tilbyde de bedste og mest veldokumenterede teknikker til mine kursister, hvorfor jeg løbende holder mig ajourført via forskningsundersøgelser, supervision samt nye metoder.

Jeg krydrer mine kurser med teknikker og øvelser fra de psykologiske metoder indenfor ACT (acceptence and commitment therapy) samt den compassion fokuserede psykologi. Jeg er desuden opmærksom på den nyeste metode indenfor psykologien, den metakognitive retning.

Jeg kører både workshops, foredrag, gruppeforløb, individuelle forløb og skræddersyede forløb til private og virksomheder og laver kurser rundt i landet.

Jeg underviser både i offentlig og privat regi og er tilknyttet som udbyder hos bla COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) og Pressens Uddannelsesfond, og har udover mediebranchen lavet forløb for bla Fyns Politi, SDU, kommuner og private virksomheder mm.

Deres og andre udtalelser kan I se her: http://mindfulness-odense.dk/kursisterne_siger/

Jeg elsker mit arbejde, elsker at se, hvordan mine kursister via øvelserne begynder at blive mere fleksible i deres tanke- og adfærdsmønstre, og dermed slippe deres potentiale fri og få mere overskud og trivsel ind i deres arbejds- og privatliv.

Læs her, hvad tidligere kursister siger: http://mindfulness-odense.dk/kursisterne_siger/

Læs mere her: http://mindfulness-odense.dk/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mette-borregaard-andersen-826a1a111/