Skriv dig stressfri

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2970 Hørsholm
ME plus:
ME
Dage:
2 dage
Pris:
4.875 kr. | PU-støtte: 1.800 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 1 evalueringer)
Forår 2021

Kurset er for dig, der er ved at udvikle stress, har let til moderat stress eller har været stressramt og ønsker at forebygge tilbagefald.

På kurset lærer du at bruge skriveterapi som redskab til at modvirke og forebygge stress. Undervisningen foregår som en vekslen mellem teori, samtale, terapeutiske skriveøvelser og kortere meditationer.

Formålet med kurset er:

 • At skabe øget bevidsthed om din indre organisering i forhold til stress
 • At styrke din evne til at registrere kroppens signaler på stress og gå efter dine behov
 • At gøre dig mere robust over for belastninger i din hverdag
 • At give dig skriveterapeutiske værktøjer som du selv kan bruge fremover

 

Skriveterapi er enkelt og effektivt

Skriveterapi er effektiv selvhjælp og går ud på at skrive om sine inderste tanker og følelser. Ved at bruge specielle skriveteknikker kan vi opnå større selvforståelse, blandt andet fordi de fleste af teknikkerne skaber adgang til vores underbevidsthed. Selvforståelse er forudsætningen for at kunne foretage gavnlige og varige ændringer i vores liv.

Når man skriver, tvinges man til at fokusere på sig selv i stedet for alt mulig andet. Skriveterapi er en af de bedste metoder til at få øget indre bevidsthed. Det øgede selvfokus skaber klarhed over, hvad der er vigtigt for en i forhold til at modvirke stress.

Omfattende forskning viser, at skriveterapi gør os psykisk sunde og styrker immunforsvaret. Skriveterapi virker følelsesregulerende og kan transformere negative tanker til positive og mere gavnlige tanker. Det er vigtigt i forhold til at modvirke og reducere stress.

Andre sundhedsfremmende effekter af skriveterapi i forhold til stress er forbedret søvn, øget evne til problemløsning og større effektivitet på arbejdet.

 

De to kursusdage i skriveterapi

Indhold på de to kursusdage (ikke program):

Dag 1:

 • Teori om skriveterapi, herunder forskning
 • Teori om stress, symptomer, årsager osv. En ny måde at anskue stress på.
 • Hvad får jeg ud af skriveterapi i forhold til stress?
 • Hvordan får jeg størst udbytte af at skrive?
 • Skriveøvelser, typisk kombineret med meditationer. Kursusdagens øvelser har til formål at skabe øget selvbevidsthed, være følelsesregulerende, beroligende og afbalancerende på nervesystemet samt øge robustheden over for oplevede belastninger

Du skal regne med at afsætte 2 x 15 minutter hver dag mellem de to mødegange på skriveøvelser, som du får som hjemmearbejde.

Dag 2:

 • Opfølgning på hjemmearbejde
 • Gennemgang af skriveterapeutiske teknikker
 • Individuel brug af skriveteknikker, guidet af kursuslederen
 • Kursusdagens skriveøvelser har særligt til formål at øge din selvindsigt og fokuserer på problemløsning i forhold til dine særlige stress-udfordringer

Du vil få udleveret Annette Aggerbecks bog ”Skriveterapi – din guide til personlig vækst” og en dagbog, som du kan skrive i undervejs. Du er også velkommen til at skrive på din egen medbragte computer eller tablet, hvis du foretrækker det.

Såfremt der er interesse for det, vil kursuslederen oprette en skriveterapi-gruppe, hvor deltagerne efter kurset kan mødes på egen hånd, fx en gang om måneden for at lave skriveøvelser sammen, udveksle erfaringer og støtte hinanden.

Efter kurset oprettes en Facebook-gruppe, hvor deltagerne kan støtte hinanden i at fortsætte med at lave skriveøvelser, udveksle erfaringer og tips. Den første uge efter kurset vil de også kunne få råd og vejledning fra kursuslederen via Facebook-gruppen.

NB! Hvis nye restriktioner på grund af COVID-19 hindrer kurset i at blive gennemført ved fysisk fremmøde, vil det blive afholdt online i stedet.

Udbydes to gange:

Skriv dig stressfri, Hørsholm: fredag 7. maj og fredag 28. maj  2021

Skriv dig stressfri, Århus: 7. april og 28. april 2021

 

Undervisere

Annette Aggerbeck

Annette Aggerbeck er journalist (DJ), cand.jur. og exam. psykoterapeut (MPF). Efter 10 år som jurist, blandt andet i Justitsministeriet, har Annette arbejdet som chefredaktør og redaktionssekretær i magasinverdenen og de seneste mange år som freelancejournalist. Hun kender medieverden indefra og har som psykoterapeut såvel stressramte medieansatte som freelancere i terapi – ofte med brug af skriveterapi i kombination med samtale som redskaber mod stress. Ud over at være emotionsfokuseret psykoterapeut, er Annette ekspert i skriveterapi.

I 2014 udkom hendes bog ”Skriveterapi – din guide til personlig vækst” (Nyt Nordisk Forlag), hvor et af kapitlerne specifikt handler om stress. Ud over foredrag, grupper og workshops i eget regi, har hun blandt andet afholdt kurser for Journalistforbundets freelancegruppe, Alzheimerforeningen og kommuner.

 

Læs mere om skriveterapi: https://www.aggerbeck-terapi.dk/skriveterapi/