Sæt dagsordenen med din sundhedskommunikation

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
4 dage
Pris:
14.550 kr. | PU-støtte: 5.400 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 554 evalueringer)
Efterår 2021

Vil du vinde kampen om opmærksomhed på sundhedsområdet? Lær hvordan du får dit sundhedsbudskab øverst på politikernes dagsorden og på forsiden af aviserne.

Du får indblik i de forskellige aktører, økonomien og organiseringen, så du kan skræddersy din kommunikation, så alle de rigtige mennesker spidser ører.

Derfor skal du tage kurset

Du vil øverst på den sundhedspolitiske dagsorden og i medierne – både de traditionelle og de sociale. Her får du et crash-course til at knække koden. Du får et indgående kendskab til sundhedsaktørerne, deres forskellige dagsordner og den økonomiske kassetænkning. Kort sagt; du får ammunition til at vinde kampen om sundhedsagendaen. Lige så snart du kommer hjem fra kurset.

På kurset møder du præcis de mennesker, du gerne vil i dialog med. Toneangivende politikere, embedsmænd og sundhedsjournalister. De fortæller dig om deres ønsker til og prioriteringer af sundhedsområdet. Så du kan gå hjem og tilpasse dine budskaber, så de rammer aktørernes dagsordner.

Du får indsigt i, hvordan journalister på traditionelle medier og bloggere på sociale medier dækker sundhedsområdet, og hvilke værktøjer du skal benytte dig af for at komme øverst i deres bevidsthed.

Du lærer at:

  • Forstå organiseringen af det danske sundhedsvæsen og de forskellige aktørers ansvar og arbejde
  • Forstå hovedlinjerne i sundhedsøkonomi og får et godt overblik over ’kassetænkningen’ hos de forskellige aktører
  • Forstå det politiske årshjul, så du bedre kan navigere din organisations indflydelse og kommunikation
  • Anvende og håndtere de traditionelle og sociale mediers dækning af sundhed, så du bliver bedre til at sætte egne sager på dagsordenen

Kurset er for dig

Kurset er for dig, der vil se nogle konkrete resultater af din sundhedskommunikation her og nu. Du har måske arbejdet nogle år med sundhedsområdet fra en bestemt vinkel og savner en bredere og dybere indsigt, eller måske er du netop kommet ind på sundhedsområdet og har brug for et crash-course, så du kan levere resultater fra dag ét. Uanset din erfaring, er kurset for dig, der vil se målelige resultater af din indsats.

Du er formentlig kommunikationsrådgiver, journalist, presserådgiver eller politisk konsulent i det offentlige, i en virksomhed eller i en interesseorganisation eller patientforening. Eller måske er du ansvarlig for at komme med input til interessevaretagelse og kommunikation eller er journalist, der dækker sundhedsområdet. Lige meget hvad, har du brug for indsigt i aktørernes roller, agendaer og indflydelse for at trænge igennem med netop dit budskab.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg og øvelser, best practice-cases fra gæsteundervisere, debat i plenum og individuel sparring.

Du skal forberede dig og læse pensum før undervisningsmodulerne.

Du er velkommen til at arbejde med konkrete udfordringer og spørgsmål fra din dagligdag i forbindelse med undervisningen. Det er også oplagt at bruge din egen arbejdsplads som case, når du til eksamen skal skrive en interessevaretagelses- og kommunikationsstrategi.

Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen og kan indgå som valgfrit fag i en af vores diplomuddannelser.

Gæstelærere

Kurset ledes af Elisabeth Tissot Ludvig, journalist og sundhedskommunikatør. Elisabeth har de seneste 20 år rådgivet virksomheder og patientforeninger om kommunikation i forhold til beslutningstagere, sundhedsprofessionelle og medier. 

Kurset er spækket med spændende gæstelærere, der deler deres perspektiver og erfaringer med at påvirke dagsordenen og beslutningerne på sundhedsområdet: Lars Ehlers, professor i sundhedsøkonomi ved Aalborg Universitet, Mirja Elisabeth Kløjgaard, Seniorkonsulent/Teamleder Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA), Danske Regioner, Mikael Gotfredsen, tidl. direktør i Liberal Alliance og nuværende Head of Public Affairs hos Roche, Anne Ehrenreich, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden og medlem af Hørsholm kommunalbestyrelse, Maria Steno, rådgiver og forfatter til Lokal Lobbyisme og mangeårig kommunalpolitiker,  Ida Donkin, læge, Læger Formidler, lægefaglig redaktør på SundhedsTV og forfatter til bogen: Sygt eller sundt, Lars Igum Rasmussen, Sundhedsredaktør på Politiken og Anders Heissel, sundhedsjournalist på DR. 

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • En journalistisk grunduddannelse eller en anden relevant videregående uddannelse
  • Minimum 2 års erhvervserfaring indenfor journalistik eller kommunikation

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

Undervisere

Elisabeth Tissot Ludvig

Sundhedskommunikatør og journalist. Elisabeth er en af Danmarks førende sundhedskommunikatører og har de seneste 20 år rådgivet patientforeninger og lægemiddelvirksomheder om kommunikation i forhold til beslutningstagere, sundhedsprofessionelle og medier.

Mere om dette kursus