Sådan læser vi på web, print og tablets

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
4 dage
Pris:
11.500 kr. - PU-støtte skal søges individuelt.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 543 evalueringer)

Ved du nok om hvordan dine brugere agerer?


Din opgave som journalist. kommunikatør eller redaktionssekretær er at skabe produkter, der er fængende og lette at afkode og forstå. For at kunne gøre det bedst muligt, bliver du nødt til at vide noget om dine modtageres mediebrug.

Alternativet er at producere indhold på løse antagelser, mavefornemmelser og gætterier om dine brugere og hvordan de agerer på forskellige medieplatforme.

Og er det egentligt et alternativ?

Få den centrale viden fra en lang række undersøgelser

Der findes talrige undersøgelser om mediebrugerne, og hvordan de bruger aviser, magasiner, websites og mobile medier som tablets og smartphones.

På dette kursus samler vi den centrale viden om, hvordan vi læser på de forskellige medieplatforme, så du får en sikker fornemmelse for, hvordan mediebrugerne grundlæggende agerer. 

Det betyder, at du kan træffe mere sikre og klare valg i dit arbejde med skabelse og præsentation af journalistik på tværs af platformene.

Vi tager afsæt i den helt fundamentale viden om, hvordan vi skimmer, afkoder og fordyber os i information – og hvordan vi behandler og forstår den modtagne information. 

Med denne viden som afsæt går vi i dybden med, hvordan web, print, tablets – og ikke mindst mobiltelefonen – bruges i hverdagen, og hvad det betyder for prioritering og præsentation af forskellige typer af indhold. 

På kurset lærer du hvordan:

  • mediebrugerne læser og afkoder forskellige medieprodukter
  • du skriver til print, web og tablets
  • forskellige visuelle elementer fungerer sammen med tekst
  • du kan udvikle egne metoder for indsamling og bearbejdning af viden om praktisk mediebrug
  • multimodalitet fungerer og hvordan det kan anvendes

Hvordan fungerer multimodalitet?

Du vil som udgangspunkt få indsigt i mekanismerne i multimodalitet, der er et begreb for bevægelsen mellem det trykte ord og forskellige visuelle udtryk.  Viden fra 3 store projekter

Centralt i kurset er den konkrete og brugbare viden, vi samler fra en række større projekter:

  • EyePad-projektet, som Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 2012-2013 gennemfører sammen med The Poynter Institute. Projektet skal give specifik viden om læsning og brug af journalistiske produkter på iPad.
  • Et flerårigt samarbejde mellem 3F og DMJX om udvikling af webjournalistik, herunder en række eyetrack-tests af nyheds- og informationstekster.
  • Nyhedslæsning og –konsumption hos print- og weblæsere: Erfaringer fra de seneste internationale undersøgelser.

Undervisningsform

Vi tager afsæt i den centrale viden om læsning og perception og fortolker de centrale data i det lys. Vi arbejder undervejs desuden en del praktisk i form af korte konkrete opgaver.


Mellem kursusdagene skal du afsætte tid til hjemmeopgaver og læsning.

Eksamen
Som en del af kurset udfører du en projektopgave, der afsluttes med en mundtlig eksamination og vurderes efter karakterskalaen.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 5 ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal påregne udgifter til bøger og materialer. 

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Anders Colding-Jørgensen

Psykolog med speciale i kommunikationsteknologi og sociale medier. Ekstern lektor på IT Universitetet. Holder foredrag og rådgiver organisationer. Blogger på virkeligheden.dk

Peter From

Journalist og fagmedarbejder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Underviser og konsulent inden for print- og digitale medier.