Rollen som leder af indholdsproduktion

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2900 Hellerup
Dage:
6 dage
Pris:
19.895 kr. + moms | PU-støtte: 5.400 kr.
Efterår 2020

Bliv strategisk og personligt styrket i din ledelse i film og tv-branchen.

Det er en kunst at være en god leder på produktionssiden af et nyskabende projekt. Nyskabende film- og tv projekter skal kunne realiseres dels gennem samarbejder med kreative og dels med fokus på den organisatoriske ramme, man arbejder indenfor. Med disse års øgede behov for også at tænke internationalt i forhold til både indhold og samarbejder er det en utrolig kompleks kontekst, man skal kunne navigere i og ikke mindst holde fokus og vision indenfor.

Dette forløb har som sit formål at styrke ledere på alle niveauer i film- og tv branchen gennem et specifikt fokus på den personlige ledelsesstil.

Kursets grundpræmis er, at de bedste ledere i de kreative brancher er personlige ledere, der er dem selv samtidig med, at de arbejder strategisk med projekter og samarbejdspartnere og omsorgsfuldt med medarbejdere og kolleger.

Kurset vil styrke deltagerne i deres personlige ledelse ved at give dem større indblik i dynamikker i ledelse af kreative med- og samarbejdspartnere. At håndtere krydspresset som mellemleder med fokus på indhold.

Deltagere vil få øget viden om, hvordan man kan arbejde strategisk med fokus på realisering af projekters indhold og skabe effektive og kreative projektgrupper.

Gennem ledelses- og teamforståelse, procesforståelser, forhandlingsteknikker, strategisk fokus og principper for målrettet kommunikation samt, hvordan hver enkelt kan bruge sig selv i sin rolle, vil dette forløb give deltagerne værktøjer til at styrke deres personlige ledelse i både danske og internationale samarbejder.

Forløbet veksler mellem teori, fælles læringssessions og direkte træning og sparring omkring personlig håndtering af egen rolle.

For at få det fulde udbytte af forløbet er det en forudsætning, at deltagerne har mindst 10 års erfaring inden for branchen og har haft ansvar for mindst ét større projekt.

Om forløbet

Kurset strækker sig over 6 undervisningsdage fordelt over 3 moduler samt et indledende individuelt interview og en coaching på baggrund af en personlig lederprofil.

Den personlige lederprofil bliver udarbejdet af Hogan Assessments, der er blandt de mest anerkendte på markedet, på baggrund af spørgsmål, der skal besvares online. Forløbet afsluttes med en samtale, der skal hjælpe deltagerne med at formulere den personlige læring i klare målsætninger og handlingsstrategier.

7 & 8 oktober, 27 & 28 oktober, 9 & 10 november, 2020

Forløb:

Individuelt online interview på 1 time til at formulere og skærpe det personlige læringsfokus for den enkelte.

Modul 1: Lederrollen og følgeskabet

Gennemgang af ledelsesforståelser og positioner samt metoder til at få indflydelse og skabe gode kreative samarbejdsmiljøer med og uden personaleansvar. Vi ser på ledelsesansvaret og mulighederne for at omsætte visioner til virkelighed gennem samarbejder.

Gæsteoplæg om at finde sin egen måde at udfylde rollen på.

Formålet med dette modul er at forstå sig selv som leder med de muligheder og forventninger der ligger i rollen og blive afklaret med egen måde at bruge sig selv i rollen.

Mellem første og andet modul: Hver deltager svarer på spørgsmål online til udarbejdelse af en individuel lederprofil (Hogan leadership assessment) og får en personlig tilbagemelding online af Thea Mikkelsen. Tidspunkt for tilbagemeldingerne aftales individuelt.

Modul 2: At realisere sin vision i strategi og forhandling

Dette modul er et træningsmodul, hvor deltagerne skal arbejde med strategi og personlige udfordringer knyttet til deres faktiske udfordringer og visioner. Der arbejdes specifikt med metoder til at understøtte de kreative rum strategisk.

Formålet med dette modul er at få et overblik over, hvordan man kan tilrettelægge processer strategisk og forhandle vision og samarbejde på baggrund af et fælles billede af projektet.

Mellem andet og tredje modul: Refleksionsopgave ”Min Hogan profil in action – refleksioner over egne styrker og svagheder som erfaret på modul 2.” Hver deltager skriver 1-3 siders refleksioner som sendes til Thea Mikkelsen og indgår som forberedelse til modul 3.

Modul 3: Kommunikation som værktøj til at skabe rum for kreativ indholdsproduktion

Vi arbejder med at formulere egne projekter, så de bliver vedkommende for modtageren og samtidig funderet i egen identitet og vision.

Deltagerne får desuden en større psykologisk interessentforståelse gennem arbejde med motivationsprofiler for forskellige typer mennesker og grupper og metoder til at henvende sig så flere føler sig mødt.

Gæste oplæg og sparring på egne mundtlige præsentationer.

Formålet er at give deltagerne konkrete redskaber til at præsentere deres projekt og skabe de rette betingelser for projektet i samarbejder.

 Afsluttende skriftlig opgave, der opsummerer den individuelle læring og personlige fremtidige mål.

Max 3 sider sendes til Thea Mikkelsen

30 min. online tilbagemelding på afsluttende opgave aftales individuelt.

 

Mere om dette kursus