Retorik – formidling der fænger

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
4 dage
Pris:
11.500 kr. | PU-støtte: 4.000 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 543 evalueringer)
Efterår 2016

Overbevisende argumentation
Retorik handler om at formidle på en måde, så budskabet bliver forstået og accepteret. At det overbeviser – eller overtaler. Og retorikkens redskaber, begreber og teori kan derfor bruges til selv at blive mere overbevisende, som person, i sin journalistik og i sit kommunikationsarbejde.

Retorik relevant for kommunikatører og journalister
På dette kursus får du redskaber til at analysere andres argu­mentation og styrke din egen. Du bliver introduceret til retorikkens historie og får øvelse i at bruge retoriske kernebegreber.

På kurset lærer du at:

  • analysere egne og andres argumentation
  • finde, opstille og fremføre overbevisende argumenter
  • opbygge en tekst, der medtænker den retoriske situation, herunder ikke mindst målgruppen
  • vurdere argumentationen etisk

Undervisningsform
Gennem læreroplæg, diskussioner og øvelser får du mulighed for at koble teoretiske modeller og begreber med din egen praktiske erfaring. Mellem kursusdagene skal du afsætte tid til hjemmeopgaver og læsning.

Eksamen
Du skal aflevere en eksamensopgave. Opgaven efterfølges af individuel skriftlig feedback. Der er intern censur og bedømmelse efter 7-trins-skalaen.

Når du er optaget på kurset, er du samtidig tilmeldt eksamen.

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding og eksamen. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer. 

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 5 ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation 

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Henrik P. Berggreen

Uddannelsesleder for journalistuddannelserne på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Lars Bjerg

Lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Underviser på grunduddannelsen (generel indføring i journalistikkens værdier og teknikker) og diplomuddannelsen (retorik, kritisk interview).

Mere om dette kursus