Procesledelse

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
4 dage
Pris:
14.550 kr. | PU-støtte: 3.600 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 543 evalueringer)
Forår 2021

Derfor skal du tage kurset
Kurset giver dig en teoretisk og begrebsmæssig forståelse for at arbejde med sociale processer.

Undervejs skal du lede og facilitere processer fra små møder over lidt større workshops til store projekter omkring forandringsledelse.

Du bliver rustet til at omsætte teori til praksis, og får erfaring med at træffe strategiske til- og fravalg samt udvikle egne processer og forholde dig til andres procesforslag, eksempelvis fra eksterne konsulenter.

Du klædes også på til at rådgive din ledelse om sociale processer.

Interaktionen på kurset er inspirerende, fordi du får indblik i, hvordan procesarbejdet foregår hos de mange andre forskellige deltagere.

Du lærer at:

 • forstå og arbejde med systemisk coaching, narrativ terapi, appreciative inquiery og andre samtalebaserede værktøjer.
   
 • bruge narrativer som motivator og meningsgiver.
   
 • arbejde med kommunikative rammer, interaktionel dynamik og iscenesættelse af forskellige faser.
   
 • benytte projektstyring, også i forbindelse med kreative processer.
   
 • forstå appreciative inquiry, praksisfælles-skaber og participatory design.
   
 • arbejde med forandringsledelse og organisatoriske processer, herunder sensemaking og fortolkningsledelse.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der vil dygtiggøre dig i forhold at arbejde strategisk og reflekteret med sociale processer. Du arbejder eksempelvis som projektleder, journalist, kommunikatør, leder eller mellemleder.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem oplæg, workshops, gruppearbejde, diskussioner i plenum og kreative øvelser. Du skal arbejde med din egen proces og afprøve kursets redskaber på forskellige problemstillinger.

Der er anbefalet læsning til hvert seminar, som du kan læse før eller efter kurset. Du får en omfattende litteraturliste, og ved hvert underviseroplæg udleveres handouts som støtte til egne noter.

Sted
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Emdrupvej 72
2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 5 ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en relevant kort videregående uddannelse
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation 

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal påregne udgifter til bøger og materialer. 

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Hilde Scholl Jespersen

Facilitator og proceskonsulent. Underviser, rådgiver og leder processer inden for innovation og forandring.

Mie Femø Nielsen

Ph.d. og cand.mag. Professor på Københavns Universitet. Rådgiver i strategisk kommunikation.

Ann Merrit Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen er Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet og cand.mag. i dansk og historie. Ann Merrit Nielsen har arbejdet med strategianalyse og rådgivning på bl.a. NEXTWORK A/S og underviser desuden i strategisk kommunikation og diskursanalyse på Københavns Universitet.

Ann Merrit Nielsen har også udført diverse kommunikationsopgaver i egen kommunikationsvirksomhed Merrit Consulting. Arbejder til dagligt med bl.a. sprog og magt, med tillid i professionel kommunikation og med kommunikationsmåling. Ann Merrit Nielsen er medlem af forskningscenteret Centre for Interaction Research and Communication Design (CIRCD).

Mere om dette kursus