Procesfacilitering af det kreative team

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
6 dage
Pris:
12.650 kr. | PU-støtte: 5.400 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 543 evalueringer)
Forår 2021

Derfor skal du tage kurset
Kommunikation og samarbejde i teams og projekter er noget af det vigtigste – og sværeste- at få til at lykkedes. Vi ved det. 

Nogle gange lykkedes det helt af sig selv – andre gange ikke.

Hvis du vil skabe positive, kreative processer, der giver succesfulde resultater er det nødvendigt, at alle kompetencer og profiler i teamet kommer i spil – hver gang.

Facilitér processer hvor alle yder deres bedste
Dette kursus gør dig i stand til at kommunikere på den rette måde og bringe dine egne og andres kompetencer i spil, så I opnår en succesfuld, positiv og kreativ proces der udmunder i succesfulde resultater. 

Du lærer at agere som procesfacilitator for teamet, så de kreative ideer bliver udviklet og projektet kommer hele vejen i mål. Og du lærer at udnytte professionelle og personlige forskelligheder internt i teamet positivt.

På kurset lærer du at:

  • agere som facilitator i kreative processer 
  • kommunikere klart og tydeligt, så alle i teamet arbejder mod samme mål
  • bruge idéudviklingsredskaber, så der understøtter alle til at tænke kreativt
  • sammensætte de mest hensigtsmæssige teams 
  • styre og lede både agile og linære processer kreativt og udviklingsorienteret

Kurset er for dig
Er du kommende projektleder, eller arbejder du i forvejen med koordinering, planlægning, ledelse, er dette kursus noget for dig.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstudie, øvelser og projektarbejde.

Du får mulighed for at afprøve de konkrete metoder og redskaber i din egen virksomhed eller organisation hvor du arbejder.

Undervejs i forløbet modtager du individuel coaching fra underviseren, så du får feedback på din egen profil som facilitator.

Eksamen

Skriftlig prøve. Du skal aflevere en skriftlig opgave på baggrund af en case, du selv vælger. Omfanget er max. 10 sider for én studerende eller max. 15 sider for to studerende.

Du bliver bedømt individuelt med intern censur efter 7-trinsskalaen.

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

Sted
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Emdrupvej 72
2400 Kbh. NV

Niveau
Kurset er kompetencegivende på akademiniveau.

Omfang
Kurset har et omfang på 10 ECTS.

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Lise Bobek

Selvstændig designer, speciale i strategisk og grafisk design. Indehaver af Bobek Design.

Mere om dette kursus