Pod’en – podcast-netværket

Startdato:
Udbyder:
Sted:
København K
Dage:
3 dage
Pris:
4.990 kr. + moms | PU-støtte: 2.700 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 53 evalueringer)
Forår 2019

Podcast-netværket søger medlemmer!

Er du solo-podcaster, organisationsansat journalist eller lyd-nørd omgivet af tekstmennesker? Vil du udbygge dine faglige viden om podcast-produktion og være en del af et fagligt fællesskab?

Vi starter et professionelt fagligt netværk med omdrejningspunkt i podcast-mediet, fordi vi vil hjælpe lydmediets bannerførere med at blive endnu bedre. Hver netværksdag (ca. 5 timer inkl. frokost) har et tema med en konkret oplægsholder, det første år ser vi på sponsering/partnerskabsaftaler, den gode tilrettelæggelse/lyd og endelig måling/udbredelse.

Viden og sparring med kolleger

Samtidig sætter vi ideudvikling i system og organiserer sparring undervejs i processen, både fra netværkslederen, fra oplægsholderen og hos hinanden. Målet for podcast-netværket er at give viden og læring på langt sigt for de mange solo-podcastere, freelancejournalister og organisationsansatte, der prøver kræfter med podcast-genren i disse år og som nok kan deres journalistiske ABC, men mangler en kollegial base.

Hovedvægten er på viden og gensidig sparring – og med inspiration fra eksterne oplægsholdere på professionelt niveau på de emner, netværket gerne vil vide mere om. Du får:

  • Tre temadage årligt med en halv dags netværksarrangement med højt fagligt niveau.
  • En Facebook-gruppe, hvor deltagerne kan dele viden og spørge os og hinanden til råds undervejs.
  • Fagligt fællesskab og udbygning af kursuslæring.
  • Tilmelding for et år ad gangen – åbent for alle podcastere.
  • Gode mødefaciliteter midt i København inkl. forplejning.

Første tema: Måling og udbredelse af din podcast

Hvordan øger du kendskabet til din færdige podcast? Og hvordan måler/evaluerer du udbredelsen og får feedback fra lytterne?

Uanset om du er selvstændig eller i en organisation, er der ikke meget ved at lave en god podcast, hvis ingen opdager den – og hører den. Med udgangspunkt i netværkets egne erfaringer samt ekstern inspiration drøfter vi ideer og muligheder i podcast-netværket, som du kan gå hjem og prøve af.

Den gode fortælling i lyd og lydbilleder

Hvordan omdanner du historier til lydbilleder? Og hvordan sætter du lyd og musik til din podcast – hvad virker, hvor finder du det, og hvad skal du vide om rettigheder?

Vi kommer rundt om bl.a. intro/kendingsmelodi, jingler, underlægningsmusik – og hvad du kan/må, hvis du vil lave podcast om og med sang og musik.

Sponsering og fundraising

Hvordan finansierer du din podcast? Og kan du også tjene noget på den?

Vi ser nærmere på en række forskellige former for finansiering fra både lyttere, sponsorer og partnere, og vi drøfter vores egne erfaringer med og holdninger til, hvilke fordele og ulemper det giver for såvel podcasteren som lytteren.

Tjek kalenderen

Vi mødes kl. 12.00 – 17.00 på de her mandage:

  • Mandag den 14. januar 2019
  • Mandag den 27. maj 2019
  • Mandag den 7. oktober 2019

Det første tema er lagt fast, men de kommende temaer kan ændres og tilpasses netværkets egne ønsker, så deltagelsen giver størst mulig værdi for alle. Vi vil dog både komme ind på journalistiske temaer, tekniske forhold og ikke mindst finansiering.

Ud over ”dagens tema” vil netværkslederen facilitere indslag, hvor vi fx lytter til hinandens podcast og giver feedback, drøfter konkrete podcast-udfordringer fra netværket, udveksler forslag til podcast, som de andre bør høre – og sidst men ikke mindst er der tid til den mere uformelle faglige snak mellem medlemmerne imellem i pausen og til frokost.

Vi glæder os til at se jer!

 

Undervisere

Torkil Fosdal

Torkil Fosdal er journalist, podcast-vært og content editor i F.C. København.

Torkil har mange års erfaring inden for HR som bl.a. personalechef og udviklingskonsulent, hvor han i en række job også har haft ansvar for intern og ekstern kommunikation.

Sideløbende har han siden 1992 løst en række forskellige kommunikationsopgaver for F.C. København på freelance-basis, inden han blev fast tilknyttet i 2015.

Han tog bl.a. initiativ til at oprette klubbens podcast-kanal og har lavet flere forskellige typer podcast. Interviews, portrætter, rejse-montager og senest en ny serie om aktivering og udnyttelse af sports-sponsorater.

Hos Mediekursus.dk er han vores netværksleder for podcast-netværket Pod’en. Som netværks-koordinator vil han ikke kun trække på sin podcast-erfaring, men også på sin HR-erfaring til at facilitere netværk, sparring og videndeling kreativt og engagerende.

Mere om dette kursus