Nordisk Journalistkursus 2020 – bæredygtighed i 20’erne

Startdato:
Udbyder:
Sted:
8000 Aarhus
Dage:
15 dage
Pris:
35.000 kr. | PU-støtte: 10.000 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 3 evalueringer)
Efterår 2020

Ta’ til Aarhus, Reykjavik og Bruxelles med kolleger fra hele Norden.

Nordisk Journalistkursus – også kendt som Aarhus-kurset – fornys: Kurset opdeles i tre korte moduler, med en måned mellem hvert modul, og indholdet tilrettes mere den enkelte deltager. Men det overordnede mål bevares: At styrke journalistikken gennem stærke nordiske netværk og nordiske perspektiver i en international verden.

Der bliver tid mellem modulerne til webinarer, projektarbejde og/eller publicering.

Ændringerne giver deltagerne mere tid til at omsætte, reflektere over og anvende det lærte. Samtidig får de bedre mulighed for at udvikle sig, personligt og fagligt, f.eks. ved kompetencer inden for fortællemetoder til sociale medier, webdocs, explainer-videoer og løsningsorienteret journalistik.

Programmet indeholder journalistik, politik, kultur, identitet – og konkrete arbejdsredskaber. Der tages udgangspunkt i den enkelte kursusdeltager og de nordiske lande, hvorpå vi udvider til Arktis, nabolande og til EU/Europa med kig til resten af verden.

‘Bæredygtighed’ er temaet for det første Nordiske Journalistkursus i 20’erne, og det kobles til tidens store tendenser om miljø/klima, migration, masseturisme, velfærd.

Forløb af de tre uger:

Vi begynder i Aarhus. Her er fokus på deltagerne, kompetencer og mediernes udvikling i nye retninger (f.eks. podcasting, ultralokale nyheder, sociale og individuelle medier, journalistik med løsninger, TikTok og Snapchat, robotjournalistik). Vi ser også på ligheder og forskelle i Norden mht medier, journalistik, indvandring, køn og politisk historieskrivning.

Tværgående: Nordens velfærdsmodel, Norden som bæredygtig og klimavenlig region.

Herfra går turen til Island.

I Reykjavik er omdrejningspunktet dels Island, dels Nordisk Råd. Island er i 2020 formand for Nordisk Råd, der er stærkt engageret i klimaet og i Arktis, og for Arktisk Råd (2019-2021), de arktiske staters primære samarbejdsorgan. De islandske politikere og eksperter er netop nu særligt indstillet på dialog med medierne.

Vi skal til ambassade-reception; bade i svovlduftende varmt vand; se på følgerne af masseturisme, finanskrise og klimaændringer. Lære om Arktis fra miljø-, sikkerheds- og klimaperspektiv. Dertil skal vi overvære Nordisk Råds årlige samling; deltage i Nordisk Kulturpris-galla; til pressemøde og interviews med islandske og andre ministre og toppolitikere.

Tværgående: Nye redskaber i klima- og miljøjournalistik. Aktivisme vs journalistik.

Ugen i Bruxelles handler mest om EU – og om EU’s naboer og betydningen for den enkelte borger.

EU’s nye grønne pagt, demokrati vs populisme, migration og vækst, digital fremtid og overvågning.

Vi skal briefes af folkevalgte og embedsmænd, høre om cyberkrig og lobbyisme, drikke kaffe med EU’s ombudsmand, Norges EU-ambassadør og de nordiske landes EU-kommissærer. Der bliver også fritid til belgisk øl og moules-frites – og til besøg i den nærliggende og forkætrede Molenbeek-bydel.

Tværgående: Nye metoder og kilder i EU-dækningen. At gøre EU lokalt, og omvendt.

Vi afrunder Bruxelles-ugen og hele seminaret med en både individuel og fælles opsummering af udbytte og fremadrettede planer – i form af arbejdsredskaber, viden, netværk og konkrete historier/ideer.

Modul 1: ’Medierne i 20’erne – og mig’
5 dage i Århus (27. september – 2. oktober)

Modul 2: ’Island og Norden – bæredygtige 20’ere’
5 dage i Reykjavik (25. – 30. oktober)

Modul 3: ’Europa og Norden i 20’erne – hvordan dog?’
5 dage i Bruxelles (30. november – 4. december)

Det får deltagerne med fra kurset

  • Interviews med toppolitikere fra alle nordiske lande og i EU-systemet
  • Opdatering på sikkerhed i Østersøen, Nordatlanten og Arktis
  • Mulighed for at lave nyheder og reportager undervejs
  • Et tæt netværk af kolleger i dine nabolande
  • Konkrete redskaber, bl.a. til explainer videoer, SoMe-overvågning mv.
  • Update på medietrends, fx nicher; ultralokalt; konstruktiv; longform; TikTok
  • Markant udvidet kildenet (politiske kilder, medier, erhvervsliv, NGO’er)
  • Råmateriale til konkrete historier inden for fx miljø, turisme, klima, forsvar, indvandring, konkurrence, sport, kunst

 

Undervisere

Sigrún Stefánsdóttir

Sigrún Stefánsdóttir, Island, (Dr. i Mass Communication), journalist og underviser i journalistik ved Universitetet i Akureyri. Sigrun er tidl. kommunikationschef ved Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd og tidl. programchef for radio og TV ved den islandske public-service station, RUV.

Asbjørn Slot Jørgensen

Asbjørn Slot Jørgensen. Journalist, lektor ved DMJX. Tidligere ved bl.a. Berlingske og Jyllands-Posten. Fra 2001-2004 projektleder for skolens projekter i især Sydøsteuropa. Nu bl.a. koordinator for internationale undervisningsforløb. For tredje gang gennemgående kursusleder ved Nordisk Journalistkursus. Norsk mor, dansk far.

John Frølich

Leder af NJC. Journalist. EU-kurser og seminarer i mere end 25 år. Tidl. lektor ved DMJX, journalist ved Kolding Folkeblad, Ritzaus Bureau og Danmarks Radio. EU-reporter med basis i Bruxelles.