Led den digitale redaktion

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
ME plus:
ME
Dage:
3 dage
Pris:
8.100 kr. + moms | PU-støtte: 3.000 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 543 evalueringer)
Efterår 2016

Den digitale leders udfordringer
Som leder af en digital redaktion eller redaktionsgruppe skal du hele tiden forholde dig til forandringer af medie-platforme. 

Du skal sikre, at medarbejderne behersker nye arbejdsområder og metoder. Og du skal hjælpe med at etablere og fastholde gode arbejdsteams, når flere faggrupper skal arbejde sammen på nye måder.

Fokusskift fra historie til forløb
Hvor du før skulle se på den enkelte historie, skal du nu se på historiens forløb. Hvor platformen tidligere dikterede indholdet, bestemmer historien i dag både platform og form.

Få styr på kvaliteten
På dette kursus får du styr på alle de nye opgaver og du lærer, hvordan du som leder sikrer kvaliteten i det nye arbejdsflow.

På kurset lærer du, at:

  • få forskellige faggrupper til at arbejde sammen og præstere
  • holde det gode redaktionsmøde i en digital kontekst
  • ideudvikle en historie til flere platforme
  • give en feedback, der peger frem og støtter redaktionens strategi
  • fastholde den journalistiske kvalitet 
  • sætte mål for de digitale resultater

Hvem bør deltage i kurset?
Kurset er målrettet redaktører og ledere med det daglige ansvar for en redaktion eller et fagområde

Hvordan foregår undervisningen?
Kurset består af en blanding af oplæg, øvelser og diskussioner.

Prisen omfatter
Prisen dækker forplejning på undervisningsdagene.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Gerd Maria May

Lene Rimestad