Lær de journalistiske tricks for at få oplysninger ud i retssager

Startdato:
Udbyder:
Sted:
1112, København K
ME plus:
ME
Dage:
2 dage
Pris:
5.390 kr. + moms | PU-støtte: 2.000 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 444 evalueringer)
Efterår 2016

Ligesom offentlighedsloven er ændret, er også retsplejeloven ændret fra årsskiftet 2013/2014 med en række nye muligheder for journalister.

Samtidig har der ud fra praksis i de senere år udviklet sig nogle metoder, som giver journalister helt nye fordele. Retssager er et stort og ofte overset område for journalister.

Retssager er en guldgrube af oplysninger for journalister. Helt oplagt er der de store kriminalsager, som alle medier dækker. Men der er nu også mulighed for at gå på tværs og dække for eksempel en særlig branches problemer ved at søge på bødeforlæg i bestemte sager og ved at søge på retslisternes henvisning til paragraffer.

Dette kursus er en udvidet udgave af et tilsvarende kursus, vi holdt sidste år. Kurset var meget populært og blev vores mest søgte i sæsonen.

Også de civile sager rummer et stort og overset område, hvor retsdokumenterne kaster lys over forhold, ingen af parterne ønsker frem i offentligheden. Kurset vil give dig værktøjer til at udnytte de journalistiske muligheder i retssager. På kurset er der en kort indføring i, hvad der foregår i retten, og hvad du gør som journalist.

De centrale dokumenttyper

På kurset får du en oversigt over de forskellige dokumenttyper. Hvad indeholder de,  og hvordan/hvornår kan du søge aktindsigt i dem?

 • Retslister. Både de åbne og de lukkede, der kun er for medier. Hvor er de? Hvordan bruger du dem?
 • Retsmødebegæringer. Hvornår kan du se dem? Hvad indeholder de af relevant for journalister?
 • Anklageskrifter. Hvad er der i et anklageskrift. Argumenter for at få det udleveret.
 • Retsbøger. Hvad betyder journalisters særlige adgang til retsbøger? Hvad er der i dem, som ikke er i Dombogen? Hvornår bruger du dem?
 • Dombøger. Hvordan identificerer du en dom og beder om aktindsigt i den? Kan du bladre i et helt års dombøger fra en ret?
 • Bødeforlæg. Hvordan får du indsigt i bødeforlæg? Hvad bruger du dem til?
 • Politiets efterforskningsmateriale. Hvornår og hvordan får du indsigt? Hvad kan du finde?

Et særligt forløb undervejs gennemgår, hvad du gør i retten ved:

 • Lukkede døre
 • Navneforbud
 • Referatforbud
 • Kendelser vedr. at fravige udgangspunktet i grundlovens § 65.

Punkt for punkt få du en oversigt over den researchproces, som en straffesag typisk gennemgår, herunder mulige smutveje – f.eks. ved dørlukning – og hvad du kan bruge retslisterne til. Hvilke steder kan der søges aktindsigt og på hvilke tidspunkter?

Når det går galt

Det er meget almindeligt, at journalister ikke får, hvad de beder om. I en særlig troubleshooting-del får du oversigt over de typiske problemer og afslag, og hvordan du kan tackle det for alligevel at forsøge at få dokumenterne.

Med-kursusleder Jan Lauridtsen er kriminalreporter i gravegruppen på TV2 og næstformand i Politi- og Retsreporterforeningen, hvor han er jura-ansvarlig.

Jan Lauridtsen har haft kriminalstoffet som fagområde i en årrække og har gennem en stribe kæremål ved landsretterne og Højesteret været med til at definere grænserne for, hvad der kan gives aktindsigt i, og hvordan oplysningerne må benyttes journalistisk. Han har holdt oplæg om de praktiske metoder for retsreportere i de seneste tre år og bidraget til Oluf Jørgensens grundbog om aktindsigt i retsplejen.

Forudsætninger: Ingen

Deltagere: Mindst 6 – højst 16.

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer, morgenmad, frokost, kaffe og kage i løbet af kurset, samt tre måneders fri adgang til Kaas & Mulvads retsliste-database.

TILMELDINGEN ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.

Undervisere

Jan Lauridtsen

Jan Lauridtsen er datajournalist og en erfaren Python-programmør. Tidligere var han kriminalreporter i gravegruppen på TV2 samt næstformand i Politi- og Retsreporterforeningen, hvor han var jura-ansvarlig. Han har haft kriminalstoffet som fagområde i en årrække.

Nils Mulvad

Nils Mulvad er specialist i datajournalistik og redaktør i Kaas & Mulvad. Han er desuden medstifter og formand for Åbenhedstinget.

Nils Mulvad var medstifter af Global Investigative Journalism Network i 2003 og af Scoop til at fremme undersøgende journalistik i Ukraine og Sydøsteuropa – også i 2003. I 2005 var han medstifter af Farmsubsidy.org. Han har undervist i datajournalistik i 20 år og været lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 14 år.

Han var ligeledes  medstifter af Foreningen for Computerstøttet Journalistik og DICAR.