Kursus i Forandringsledelse

Startdato:
Udbyder:
Sted:
4300 Holbæk
Dage:
14 dage
Pris:
39.500 kr. - PU-støtte skal søges individuelt.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 36 evalueringer)
Efterår 2015

Forandringer, forandringer, forandringer…..

”Change is the only constant”, lyder det nye årtis mantra. Og forandringer er der masser af – også i den danske mediebranche i disse år.
Nye tv- og radiokanaler ser dagens lys. Aviser fusionerer. Hæderkronede mediehuse stykkes op og sættes til salg, og regionale mediehuse udvider med helt nye medieprodukter. Og selv på alle øvrige mediearbejdspladser – hvis forandringer ikke får helt samme offentlige opmærksomhed- sker der faktisk store og drastiske forandringer. Faggrænser rykkes eller brydes op, århundrede gamle produktionsrutiner omlægges, berlinermure mellem redaktioner og annonce- og salgsafdelinger væltes, sociale medier får en ny afgørende rolle og alle steder skal produktiviteten op ved, at der skal produceres mere og helst på alle platforme.”Change is the only constant”.

I spidsen for forandringer

Men selvom forandringerne ofte præsenteres af bestyrelsesformænd, chefredaktører og administrerende direktører, så er det sjældent de samme personer, der gennemfører forandringerne i praksis. De gør det i hvert fald sjældent alene. I næste række står redaktionschefer, nyhedsredaktører og andre redaktionelle mellemledere, som skal omsætte de store tanker til reel medievirkelighed. Det er her på dette niveau, at udfordringerne for alvor melder sig. Når forandringer – små som store – ikke kun skal formidles til medarbejderne, men når samme medarbejdere også skal overbevises og – hvad der er endnu sværere – ændre deres daglige praksis. Det er her, at der er brug for forandringsledelse.
Dette kursus tager det helt usentimentale udgangspunkt, at forandringer er blevet en ”konstant” på danske mediearbejdspladser. Og hvis man vil være leder – uanset hvor, på hvilket niveau og type medie – må man forholde sig til, hvordan man kan være med til at rykke fastlåste holdninger og arbejdsmåder. For ledelse i dag handler først og fremmest om at skabe forandringer gennem andre.

Dit udbytte

I løbet af det halve år, forløbet strækker sig over, skaber vi et udviklingsforum, hvor mellemledere på forskellige niveauer kan hente inspiration til at gennemføre forandringer.
Det vil sige:
• at vi styrker den enkelte leders evne til at analysere omverdenen, træffe beslutninger og gennemføre dem
• at vi øger den enkelte leders handlemuligheder i forhold til forandringer, f.eks. at overvinde skepsis over for forandring
Vores filosofi er, at forandringsledelse ikke er en nøje afgrænset disciplin. At lede forandringer på en konstruktiv måde kræver en kombination af at kunne tænke længere end en time fremad, kommunikere klart og bevare roen i pressede situationer.

Målgruppen

Kursets målgruppe er redaktionelle mellemledere i medievirksomheder og ledere af kommunikationsenheder. Det kan være redaktionschefer, fotochefer, produktionschefer, kommunikationschefer, pressechefer med personale- og eller budgetansvar. Eller det kan være nyhedsredaktører, projektledere, gruppeledere og andre ledere, som leder på dagen eller i en periode uden at have et formelt personaleansvar og som sandsynligvis stadigvæk er på DJ-overenskomst (og dermed er berettiget til støtte fra PU). Fælles for alle ledere er, at de står enten midt i eller over for at skulle gennemføre forandringer i deres medie, afdeling eller redaktion. Jo mere konkret forandringen kan beskrives, jo lettere vil det være at overføre indholdet af undervisningen til ens egen virkelighed på mediet.
Det er ikke en forudsætning, at deltagerne har mange års erfaring med ledelse. Typisk er halvdelen af kursets deltagere helt nye ledere, mens den anden halvdel har 1-5 års lederanciennitet.

Modulerne

De enkelte moduler er tilrettelagt som en blanding af oplæg fra undervisere, deltageroplæg, øvelser, situationsspil, rollespil, input fra mediepersonligheder og selvstudier. Der er på hver eneste modul flere øvelser, hvor deltagerne på skift får tildelt lederrollen, og hvor denne får feedback på tomandshånd umiddelbart efter øvelsens aflsutning.

telefom 061

Modulerne har en varighed på 3 dage. Vi begynder altid med fælles middag kl. 18.00 på første dag, hvor kursets undervisning begynder kl. 19.00. Og vi slutter af med frokost på kursets tredje dag.
Indholdet på de fire moduler ligger forholdsvis fast. Men vi justerer på hver eneste kursusforløb i forhold til de konkrete behov, lederdeltagerne udtrykker undervejs.

Ledergæsten

På hvert modul har vi inviteret en leder fra mediebranchen ind for at fortælle om sit syn på ledelse og forandringer. Vi har hidtil haft held med at få aftaler med topledere, der er aktuelle i forhold til nye jobs, nye utraditionelle forandringsprojekter eller lignende. Tidligere har blandt andre Per Mikael Jensen, Christian S. Nissen, Lisbeth Knudsen, Naja Nielsen, Lars Vesterløkke, Poul Madsen, Arne Ullum, Per Westergård og Ulrik Haagerup gæsteoptrådt på forløbet.

Hjemmeopgaver og eksamen

Mellem de enkelte moduler vil der være en overkommelig hjemmeopgave evt. suppleret af netværksmøde mellem deltagerne/gensidige besøg.

I afslutningen af kurset skal deltagerne individuelt producere en opgave om ledelse, som de på sidste modul bliver eksamineret i. Der er tale om en intern eksamen – dog med ekstern censor.

Dit eget forandringsprojekt

Kursus

For at sikre sammenhæng mellem teori og praksis, arbejder alle deltagere med eget forandringsprojekt i løbet af kurset. Det første modul bruges blandt andet til at deltagerne får udvalgt og skåret deres projekt til efter en praktisk og operationel model, som er udviklet til dette kursus. Derefter får hver enkelt deltager forskellige projektmakkere, som der sparres og ideudvikles med i resten af kursusforløbet.

Tidsplan og indholdet på modulerne

September/Oktober:
Bemærk, at kurset allerede begynder i september/oktober, hvor alle ledere bliver interviewet forud for kurset for blandt andet at tale konkrete ledelsesudfordringer samt ideer til konkret forandringsprojekt, som lederen kan arbejde med på kurset

1. modul – Ledelse af forandringer 
Tidspunkt og sted: mandag d. 2. november – onsdag d. 4. november 2015 (Hotel Strandparken, Holbæk)
• Forandringer i mediebranchen – hvor udvikler den sig hen?
• Vilkår for forandringsledelse
• Model for forandringsprocesser
• Formulering af individuelle forandringsprojekter
• Strategiøvelse

Projektdag
Fredag d. 4. december 2015 (fælles samling om forandringsprojekter eller mulighed for individuel projektkonsultation)

2. modul – Lederens personlighed

Tidspunkt og sted: tirsdag d. 5.januar – torsdag d. 7. januar 2016 (Hotel Strandparken, Holbæk)
• Test af egen lederprofil (JTI- profiler)
• Justering af egen lederprofil
• Øvelser med lederprofil ift samarbejde med andre lederprofiler
• Salg af eget forandringsprojekt
• Reaktioner på forandringer blandt medarbejdere

Projektdag

Fredag d. 29. januar 2016 (fælles samling om forandringsprojekter eller mulighed for individuel projektkonsultation)

3. modul – Den synlige leder (i forandringsprocesser)

Tidspunkt og sted: mandag d. 29. Februar – onsdag d. 2. Marts 2016 (Hotel Strandparken, Holbæk)
• Mødeledelse – om at styre skibet i den rigtige retning
• Lede ideudvikling
• Konflikthåndtering, konfliktforståelse og den svære samtale
• Test af egen konfliktstil

4. modul – Den strategiske leder

Tidspunkt og sted: onsdag d. 13. April – fredag d. 15. April 2016 (Hotel Strandparken, Holbæk)
• Situationsbestemt ledelse og defensive rutiner
• Efterkritik og ideudvikling som ledelsesværktøj
• Karrierrepleje
· Drønnerteliminering & primadonna-ledelse
• Intern eksamen

Mulighed for individuelle projektkonsultationer om arbejdet med eget forandringsprojekt undervejs.

 

Undervisere

Klaus Henriksen

Selvstændig udviklingskonsulent i mediebranchen. Arbejder med strategi, lederudvikling og redaktionel udvikling i alle hjørner af mediebranchen. Har selv en fortid som journalist, redaktør og chef på forskellige medier samt som journalistisk lektor på RUCs journalistuddannelse.