Kommunikatørens nye roller: Kommunikation 4.0

Startdato:
Udbyder:
Sted:
8000 Aarhus C
Dage:
2 dage
Pris:
4.170 kr. + moms | PU-støtte: 1.800 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 2 evalueringer)
Forår 2019

Det er på tide at revurdere synet på kommunikation. Den digitale tid har stærke og kompetente brugere, som både skal involveres og guides. Begreber som afsender og modtager, mål og midler, strategi og planer, budskaber, kanaler og medier skal revurderes. Som kommunikatør skal du træne en lang række nye roller og opgaver.

 • Du skal søge viden blandt brugerne i stedet for at vide alting selv (crowdsource)
 • Du skal samskabe indhold (cocreation)
 • Du skal være kurator på andres indhold, frem for at producere en masse indhold selv
 • Du skal være vært og mediator både i digitale grupper og ved live events
 • Du skal planlægge og gennemføre strategier, som er mere agile og fleksible og har plads til brugernes input

Den gamle top-down styring af kommunikationen er forældet, men i mangel af bedre modeller, lever de gamle mange steder.

Det nye kommunikationsparadigme Kommunikation 4.0 opererer nok med mål, principper og politikker, men top-down-styringen er afløst af en mere dialogisk tænkning – kaskader er afløst af ringe i vandet. Men hvordan styrer man så det?

Det er ikke sværere – men det kræver en radikal omstilling at arbejde med Kommunikation 4.0.

INDHOLD

 • Fra kaskadetænkning til netværkstænkning – kommunikationsteorierne bevæger sig i en stadig mere dialogisk retning, i takt med at brugerne bliver mere deltagende. Men hvilke konsekvenser har dette for de traditionelle begreber kommunikationsstrategi, kommunikationsplan, kommunikationspolitikker, målgrupper, målbare mål osv.? Kan de genbruges – men på en ny måde?
 • Opbygning og vedligeholdelse af kompetente brugernetværk – brugerne kan blive en ressource og ikke bare en tidrøver. Hvordan opbygger du et netværk og et forum, der vokser af sig selv og på sigt genererer viden til gavn for organisationen? Hvordan faciliteres netværket, hvordan serviceres det og hvordan kurateres og redigeres indholdet? Cocreation og crowdsourcing af fagligt indhold, cases, tekst, billeder og lyd.
 • Kommunikatøren i nye roller – netværksfacilitator og “børnehavepædagog”, redaktør og kurator  af indhold, faglig gatekeeper, at sprede/dele relevant og aktuelt indhold, mikroblogs og personligt nærvær.
 • Den engagerede kommunikationsafdeling – kommunikation 4.0 udfolder sig i relevante fora/relationer/interessentforhold og er derfor mere ustyrlig, men mere relevant og i sidste ende effektfuld.
 • Det agile pressearbejde – mindre plan og mere tilstedeværelse i den daglige mediestrøm, mindre vægt på budskaber og mere vægt på pejlemærker og de overordnede mål; lyt til kontekst og “bisværmen” og sæt dig i mediets og mediets brugeres sted
 • Kommunikation i en fakta-forvirret tid – spar på ressourcerne, det er vigtigere at kunne forstå, bruge og formidle eksisterende valide fakta end at producere nye “tal” med tvivlsom værdi.

Karen Lumholt har 10 år bag sig som foredragsholder og underviser i kommunikation, bl.a. på DMJX. Hun er kommunikationsrådgiver med speciale i netværksfacilitering, bruger- og borgerinddragelse samt løsningsjournalistik. Karen er forfatter til en lang række bøger, bl.a. fagbogen “Historier der flytter mennesker”. Se mere på www.lskommunikation.dk og på www.karenlumholt.dk

Undervisere

Karen Lumholt

Journalist, underviser, rådgiver og foredragsholder. Forfatter til ni bøger, bl.a. “Historier der flytter mennesker”, “Det Relationelle Menneske”, “Børn skal da arbejde”, “Fra biks til business” og “Fremtidens Fællesskaber”. Tidl. direktør i tænketanken Cura, tilrettelægger og vært i DR-P1 og redaktør i Forbrugerstyrelsen. Faciliterer flere faglige netværk, bl.a. ”Danmarks Bedste Nyheder – forum for konstruktiv journalistik” og “Familiepolitisk Netværk”. Underviser flere steder, bl.a. på DMJX, i strategisk kommunikation og storytelling og i brugerinddragelse og nye medier. Medejer af Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation.

Se mere på www.lskommunikation.dk og www.karenlumholt.dk

Mere om dette kursus