Kommunikationsstrategi – den nye værktøjskasse København

Startdato:
Sted:
2900 Hellerup
Dage:
2 dage
Pris:
5.950 kr. | PU-støtte: 1.560 kr.
Efterår 2015

En effektiv kommunikationsstrategi, der er integreret med virksomhedens visioner, mål og indsatsområder, og som peger på nogle konkrete handleplaner og ressourcer til at opfylde de kommunikationsstrategiske mål. Hvordan skruer man lige den sammen?

Dette kursus giver dig metoder og redskaber til at formulere, udvikle og forankre en kommunikationsstrategi. Du får kreative værktøjer og modeller, der hjælper dig med at sætte strategien i system – fra analyse af situation og udfordringer, over metoder til at definere mål, interessenter og budskaber, til måder at prioritere indsatser og ressourcer samt måle effekten.

Hvem skal du møde? 

LARS SANDSTRØM er rådgiver og direktør hos Corporate Relations, hvor han rådgiver offentlige og private virksomheder i strategisk kommunikation, relationsudvikling, digitale medier og branding. De emner har han desuden udgivet tre bøger om. Han har mere end ti års erfaring som senior rådgiver i Bysted A/S. Lars er desuden ekstern lektor på Roskilde Universitet og bestyrelsesmedlem i Dansk Investor Relations Forening og i Dansk Kommunikationsforening.

Hvad får du med hjem?
Kurset kombinerer teori og praksis, undervisning og øvelser:

  • Kommunikations- og managementværktøjer til udvikling af en effektiv kommunikationsstrategi
  • Input til, hvilken form og rolle en organisations kommunikationspolitik kan tage
  • Kreative metoder til at definere og prioritere indsatser og aktiviteter
  • Gode råd til, hvordan kommunikationsstrategien forankres internt og får gennemslagskraft hos ledelsen
  • Metoder til at analysere og evaluere udfordringer og effekt af kommunikationen
  • Værktøjer til at inkludere sociale medier og mobile platforme i din strategi

Du får desuden Lars Sandstrøms bog ’Relationsstrategi – udvikling og ledelse af eksterne netværk og relationer’, som er udgivet på Samfundslitteratur i november 2012.

Hvad kræver det af dig?

På kurset præsenteres en række danske og internationale cases og vi arbejder med deltagernes egne udfordringer.

Hvem kan deltage?
Kurset er rettet mod kommunikatører og redaktører, som ønsker at få ny form på kommunikationsstrategien og opdateret den strategiske værktøjskasse med nye metoder til at få styr på relationerne og organisationen og til at integrere de digitale medier i strategien.