Kommunikationsplanlægning

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
5 dage
Pris:
22.950 kr. | PU-støtte: 6.750 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 616 evalueringer)
Forår 2023

Lær at lægge en kommunikationsplan
På kurset arbejder du med planlægningens forskellige faser – lige fra analyse af mulighederne til udvikling af en solid og strategisk funderet kommunikationsplan.

En kommunikationsplan fungerer som intern drejebog. Her kan alle, der spiller en aktiv rolle i kommunikationen læse, “hvem der siger hvad til hvem hvornår og med hvilket formål” – altså alle de elementer, du skal forholde dig til, før du kommunikerer.

På kurset lærer du desuden at argumentere for dine kommunikationsfaglige anbefalinger og være overbevisende i rollen som rådgiver.

På dette kursus lærer du, at:

  • analysere en kommunikationssituation og skridt for skridt planlægge vejen til målet.
  • bruge den systematik, der skal til for at belyse hver en sten og hvert potentiale på vejen fra målet til kommunikationsaktiviteter.
  • bruge kommunikationskanaler hensigtsmæssigt og i rette kombination.
  • blive en bedre rådgiver gennem viden om, hvilke spørgsmål, der skal stilles/afklares, og om det teoretiske fundament for, hvorfor netop de spørgsmål skal afklares.
  • stå på mål for dine kommunikationsanbefalinger.
  • analysere kommunikationskulturen på din arbejdsplads.
  • udvikle en konkret kommunikationsplan for et aktuelt projekt.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder med kommunikation og presserådgivning – både i små og store offentlige og private virksomheder og organisationer.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, case-arbejde, gruppearbejde og individuel feedback. På kurset får du mulighed for selv at udvikle en konkret kommunikationsplan for et aktuelt projekt, som du får feedback på.

Kurset løber over flere seminarer og ind imellem er der hjemmearbejde:

Mellem 1. og 2. seminar; læsning samt en gruppeopgave om en generel case.
Mellem 2. og 3. seminar; læsning og en individuel opgave fra egen virksomhed eller organisation.

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 10 ECTS

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Pernille Rohdemeier Hebsgaard

Retoriker og selvstændig kommunikationskonsulent, tidligere kommunikationschef i Landbrugsstyrelsen.

Helle Petersen

Ph.d. og forsker med speciale i intern kommunikation med særligt fokus på forandringsprocesser, ledelse og rollen som rådgiver. Forfatter til adskillige bøger om forandringskommunikation, rådgivning og kommunikationsplanlægning.

Mere om dette kursus