Kommunikations- og PR-strategi

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
5 dage
Pris:
22.950 kr. | PU-støtte: 9.750 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 448 evalueringer)
Efterår 2022

Derfor skal du tage kurset
Vil du lære at udvikle en kommunikationsstrategi, der reelt kan bruges til at kommunikere bedre og mere slagkraftigt? Kurset klæder dig på til at arbejde professionelt med strategisk kommunikation.

Du får en teoretisk og begrebsmæssig forståelse for strategilægning og kommunikationsstrategiske processer.

Du bliver rustet til at omsætte teori til praktisk kommunikationsarbejde, så du kan træffe strategiske til- og fravalg, udvikle egne strategier og bedre forholde dig til andres forslag eksempelvis fra eksterne bureauer.

Du bliver også klædt på til at rådgive din ledelse om kommunikationsstrategi.

Du lærer at:

  • se med nye øjne på kommunikationsarbejdets udfordringer, kontekst, roller og nødvendige kompetencer.
  • arbejde selvstændigt med din egen rådgiverrolle.
  • formulere kommunikationsstrategier og kommunikationspolitikker.
  • arbejde strategisk med relationer til stakeholders.
  • forstå public affairs, issue management og krisekommunikation.
  • sætte en offentlig dagsorden i medierne rent strategisk.
  • forstå og læne dig ind i ledelsen sprog, og se kommunikationsarbejde fra et ledelsesperspektiv.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der vil dygtiggøre dig i forhold til at arbejde med udvikling af kommunikations- og PR-strategier.

Du arbejder eksempelvis som journalist, kommunikatør, leder eller mellemleder.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner i små grupper eller i plenum og gruppeøvelser. Der er desuden to online-seminarer med individuelle opgaver.

Du forventes at arbejde med et kommunikationsstrategisk projekt enten fra din egen arbejdsplads eller efter eget valg. Projektet danner grundlag for din eksamensopgave.

Du får en omfattende litteraturliste, og ved hvert underviseroplæg udleveres handouts som støtte til egne noter. Der er anbefalet læsning til hvert seminar, som du kan læse før eller efter kurset

Sted
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Emdrupvej 72
2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Niveau og omfang

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 10 ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Jesper Højberg

Mag.art. Adjungeret professor på CBS og bestyrelsesformand i Kforum, Advice A/S og Groupcare.

Mie Femø Nielsen

Ph.d. og cand.mag. Lektor på Københavns Universitet. Rådgiver i strategisk kommunikation.

Ann Merrit Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen er Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet og cand.mag. i dansk og historie. Ann Merrit Nielsen har arbejdet med strategianalyse og rådgivning på bl.a. NEXTWORK A/S og underviser desuden i strategisk kommunikation og diskursanalyse på Københavns Universitet.

Mere om dette kursus