Kommunernes økonomi – kom med ind i maskinrummet

Startdato:
Udbyder:
Sted:
København
Dage:
2 dage
Pris:
4.100 kr. | PU-støtte: 1.560 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 44 evalueringer)
Efterår 2016

Bliv klædt på, så du kan komme et spadestik dybere med din journalistik om kommunernes økonomi. Hvad betyder det fx reelt, når et plejehjem eller en skole skal effektivisere/skære med to, een eller halv procent.

På kurset går vi bag om hovedtallene og får et indblik i, hvordan de decentrale ledere på institutionerne håndterer de stigende krav om besparelser og effektivisering. Hvad er op og ned, er der stadig luft i budgetterne – hvad skal du særligt holde øje med som journalist.

Kurset bliver afviklet i samarbejde med Høje Tåstrup Kommune og KL, som vi besøger på dag to. I Høje Taatsrup møder vi økonomichefen og i løbet af dagen kommer vi rundt på forskellige institutioner de håndterer de økonomiske udfordringer. Hvor kan de skære, hvor kan de inddrage frivillige, hvor frygter de, at det kan gå helt galt.

Den første dag giver dig en indføring, hvordan kommunernes økonomi er skruet sammen og hvordan det stigende antal aftaler og krav fra regeringen, styrer den. Her får du bl.a. et klart billede af, hvilket nøgletal der reelt har betydning for om det går godt eller skidt.
Formålet med kurset er, at du som journalist bliver mere skarp og kritisk, når du skal skrive om kommuneaftalen mellem regeringen og KL, kommunernes budgetlægning og kommunernes indbyrdes aftaler og stridigheder om økonomi.

Kursusleder er journalist Claus Leick, der primært arbejder med at udvikle og afholde kurser for journalister og kommunale embedsmænd. Er medlem af Skanderborg byråd og her udvalgsformand for miljø og plan. Læs mere om kurset på www.moving.nu

Vi går bag om kommunernes budgettal og får et indblik i, hvordan de decentrale ledere på institutionerne håndterer krav om besparelser og effektivisering – hvilke tal skal du særligt holde øje med?
På kursets 2. dag besøger vi en kommune, hvor vi møder både økonomichefen de chefer, der reelt gennemfører besparelserne.