Journalistik for kommunikatører

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
6 dage
Pris:
22.950 kr. | PU-støtte: 5.400 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 465 evalueringer)
Forår 2023

Vil du være bedre til at vinkle historier? At arbejde korrekt med kilder? Og researche og formidle journalistisk? Lær at tænke og arbejde som en journalist og bliv klædt på til at skrive bedre, hurtigere og mere varieret. 

 

Derfor skal du tage kurset
Undrer du dig over, at dine gode historier sjældent finder vej til medierne? Er du træt af, at journalister ikke læser dine pressemeddelelser og pitch-mails? Og vil du gerne blive bedre til at vinkle og formidle dit budskab skarpt og effektivt?

På kurset lærer du at arbejde journalistisk med dine opgaver, og blive god til at tage kontakt til og samarbejde med journalister.

Du vil blive undervist af uddannede journalister, som deler deres egne arbejdsmetoder, erfaringer og indsigter med dig.

På dette kursus lærer du at

 • vinkle journalistiske formidlingsprodukter baseret på såvel mundtlige som skriftlige kilder
 • fortælle journalistisk
 • researche journalistisk
 • analysere og prioritere kildemateriale som grundlag for at kunne vinkle din historie
 • udvælge og fremskaffe relevante kildeudsagn
 • styre et interview ud fra en fastlagt vinkel
 • citere kilder korrekt og loyalt
 • idéudvikle systematisk
 • arbejde med målgrupper.

Kurset er for dig
Kurset er særlig udviklet til dig, der arbejder med kommunikation til daglig, uden at have en journalistisk uddannelse, og som gerne vil være bedre til at tænke og skrive journalistisk. Du arbejder eksempelvis på et PR-bureau eller i en kommunikationsafdeling.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde og feedback på de artikler, som du selv skal skrive i forbindelse med kurset.

Medbring smartphone og computer.

Eksamen
Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Eksamen
Kurset afsluttes med en eksamensopgave og en mundtlig eksamen. Samlet bedømmelse efter 7-trinsskalaen og med intern censur.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 10 ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en relevant kort videregående uddannelse
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? 
Sådan søger du om dispensation

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. 
Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?
Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

 

Undervisere

Helle Tougaard

Journalist og underviser på Kommunikationsuddannelsen på DMJX. Har over 20 års erfaring fra dagbladsbranchen og har i en årrække undervist ikke-journalister i journalistisk metode.

Maria Larsen

Journalist, forfatter og kommunikationsrådgiver med 15 års erfaring som dagbladsjournalist og magasinredaktør. Maria rådgiver om kommunikation, tekster og faglig formidling og holder kurser for virksomheder og organisationer i at skrive, så det fanger målgruppen. Hun driver virksomheden Mellem Linjerne og er forfatter til ”Skriv lettere end du tror” – en håndbog fra forlaget Samfundslitteratur med enkle skriveredskaber, som læseren kan tage i brug med det samme.

Mere om dette kursus