Interviewteknik for viderekomne

Startdato:
Udbyder:
Sted:
Middelfart
ME plus:
ME
Dage:
3 dage
Pris:
11.985 kr. + moms | PU-støtte: 3.900 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 444 evalueringer)
Forår 2018

Som trænet interviewer har du flere års erfaring med at interviewe. Du har trænet grundlæggende interviewteknik, og du kender den gængse litteratur om emnet. Nu vil du gerne udfordre dig selv, komme ud af din komfortzone og blive ekspert inden for den disciplin, som du allerede er ret skrap til.

Med retorikken som omdrejningspunkt bygger vi oven på din eksisterende viden. Kurset gør dig i stand til at analysere din egen og andres interviewteknik og identificere og tilpasse dig forskellige typer af kilder.

Formålet er at udvikle og udvide dine strategier for at tilpasse dig interviewpersonen, bevare et stramt fokus på svarene og agere proaktivt i situationen. Du bliver mere bevidst om de små faktorer, der påvirker samtalen, og du bliver i stand til at udnytte dem bedre.

Kurset består af en blanding af foredrag, øvelser, rollespil med professionelle figuranter og gruppediskussioner. Arbejdet kommer til at foregå som en workshop, hvor du selv medbringer materiale, og vi optager materiale. Du får inspiration fra blandt andet nyere forskning inden for interviewteknik og retorik, politiforhør, læge-patient-samtaler, forskningsinterview, MU-samtaler og selvfølgelig journalistiske interviews.

I løbet af tre dage kommer du på internatkurset helt tæt på interviewets anatomi, forskellige kildetypers reaktionsmønstre samt styrker og svagheder i din personlige interviewteknik.

De tre dage er struktureret med hver sit tema: Interaktion, teknik og personlig stil.

Dag 1: Interaktion

Den første dag fokuserer vi på interaktionen mellem kilder og interviewer. Med den retoriske situationsforståelse som udgangspunkt bruger vi en kildetypologi, der tilbyder en systematik for den banale, men svære kendsgerning, at forskellige typer af kilder kræver forskellige retoriske greb for at få de optimale svar.

Hvordan reagerer du fx, når en kilde taler udenom? Hvad gør du ved utrygge eller tavse kilder? Og hvordan håndterer du kilder, som virker løgnagtige? Gør det en forskel, hvordan du lytter? Om du siger ”mm” med opadgående intonation, nedadgående eller neutral intonation?

Hvad sker der, hvis du siger: ”Har du ellers noget om det?” i stedet for at sige: ”Hvad kan du fortælle om det?” Småbitte nuancer i sproget, din intonation eller din mimik kan have afgørende betydning for, om dit interview lykkes eller ej.

Dagens komponenter:

 • Retorisk situationsforståelse: Hvem er du, hvem er kilden, og hvad sker der i øjeblikket?
 • Kildetypologi: Hvordan kan du kategorisere kilderne, så du bedre kan stille de rigtige spørgsmål?
 • Udenomssnak: Hvilke metoder kan du bruge, når kilden hellere vil snakke om noget andet?
 • Facework: Hvad sker der, hvis kilden taber ansigt? Hvad sker der, hvis du selv taber ansigt?
 • Spejling og antispejling: Hvordan kan du bruge modstand og medspil som redskaber i interviewet?

Dag 2: Teknik

Anden dag handler om at udbygge og finpudse den interviewteknik, som du allerede er dus med. Med et stramt fokus på formål dykker vi i dag helt ned i spørgsmålenes og svarenes detaljer: Hvilke ord, du bruger; hvordan sætninger bedst kan formuleres for at få klare svar; hvordan forskydninger i emnet kan medføre sidespor, og hvordan du lytter og noterer på en hensigtsmæssig måde.

Vi vil se på spørgsmålets anatomi, undersøge hvordan du kan skabe flow og stille de spørgsmål, der kan få kilden til at konstruere en sammenhængende fortælling med nerve og nærvær.

Dagens komponenter:

 • Fokus fra spørgsmål til svar
 • Sætningskonstruktioner, der giver bedre svar
 • Topik, et retorisk udviklingsredskab til at fokusere på at få argumenter frem
 • Flow og metasprog
 • Lytteteknik
 • Pauser, tavshed og minimalrespons
 • Brug af blok, diktafon og kuglepen

Dag 3: Personlig stil

Tredjedagen går meget tæt på din personlige interviewstil.  Du vil få personlig feedback på gennemslagskraft, nærvær, kropssprog, gestik og stemme og få identificeret styrker og svagheder, og hvordan du benytter din egen stil som og facon som praktisk redskab.

 • Ethos, det retoriske troværdighedsbegreb
 • Gennemslagskraft
 • Intonation og stemmeføring
 • Kropssprog, gestik og mimik

På kurset lærer du:

 • at stille bedre spørgsmål og lytte mere aktivt
 • at udnytte interviewpersonens underliggende trang til samarbejde i samtalen bedst muligt
 • at styre samtalens forskellige niveauer
 • at bruge dit kropssprog og din mimik mere bevidst

Forudsætninger:

Du skal have praktisk erfaring fra interviews. Du skal medbringe din egen computer eller tablet.

Alt dette får du:

Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer, overnatning, alle måltider, kaffe, te og vand i løbet af kurset. Prisen er ekskl. moms.

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.

Undervisere

Heidi Jønch-Clausen

Heidi Jønch-Clausen, ph.d. i journalistik og ledelsesretoriker hos Ploug Niemann Ledelsesrådgivning. Til daglig træner Heidi ledere (også de journalistiske) med at formidle deres budskaber med kant og personlighed, både live og på video. Efter 11 år på Center for Journalistik på SDU og flere år på Danmarks Radio har Heidi stor erfaring med og indblik i den journalistiske dagligdag. Heidi har flere gange været med-kursusleder på vores kursus i interviewteknik for viderekomne.

Fotograf: Helle Honoré Jepsen

 

 

Lene Rimestad

Lene Rimestad er selvstændig journalist, cand.mag. i dansk og statskundskab, ph.d. i journalistik og kreative processer. Hun har været journalist og redigerende på blandt andet Berlingske Tidende, Børsens Nyhedsmagasin og Computerworld. Derudover har hun mere end ti års erfaring som underviser fra blandt andet Center for Journalistik på Syddansk Universitet, hvor hun har undervist i emner som interviewteknik, interviewets psykologi og kvalitative forskningsinterviews.