Intensiv interviewteknik

Startdato:
Udbyder:
Sted:
1220 København K
ME plus:
ME
Dage:
2 dage
Pris:
6.900 kr. | PU-støtte: 2.000 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 7 evalueringer)
Forår 2016

Dette intensive interviewkursus er målrettet til journalister, som med mindst et års erfaring trænger til at få skærpet den grundlæggende teknik; blive bedre til at fokusere, være nærværende, lytte, følge op og holde fast. Kursets overordnede mål er at skabe mere overskud i den enkelte interviewsituation, og det bygger på teori, redskaber og praktiske erfaringer, som vil gøre en umiddelbar forskel for såvel skrivende som radio- og tv-journalister. Med et maksimum på seks kursister er der sikkerhed for et stort og individuelt anvendeligt udbytte, som bliver fastholdt med en bunden opgave mellem kursets første og anden del.

Kurset udbydes, tilrettelægges og ledes af journalist Kurt Strand, der foruden sine egne erfaringer baserer undervisningen på næsten 25 år som efterspurgt interviewlærer, -coach og efterkritiker. Med et kursistantal på mellem fire og seks er der solid erfaring for, at den enkelte deltager kan få et maksimalt udbytte og grundig gennemgang af de opgaver, der indgår som en del af kurset. Forløbet er intensivt, og med en måned mellem kursets to undervisningsdage er der gode muligheder for at fast fastholde pointer, redskaber og erfaringer. Som kursusmateriale udleveres seneste udgave af bogen ”Interview for journalister” (Kurt Strand/Ajour 2014 – http://ajour.dmjx.dk/shop/interview-for-journalister-343p.html).

Mere om dette kursus