Individuelt videokursus: online- og ene-undervisning!

Startdato:
Udbyder:
Sted:
4000 Roskilde
ME plus:
ME
Dage:
3 dage
Pris:
8.600 kr. + moms | PU-støtte: 2.700 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 76 evalueringer)
Efterår 2020

Vil du lære at producere video til netop dit formål, og på det niveau og det udstyr, du kender? Så hop på dette nye, individuelt tilpassede videokursus, som vil give dit et stort personligt løft – med afsæt i dit faglige behov, niveau og udstyr.

Et mix af online-undervisning og ene-undervisning, hvor du får 1:1-læring, feedback og sparring er rammen for dette nye videokursus.

Du får ved kursets start adgang til en række videoer, der alle klæder dig på til at tilrettelægge, optage og redigere video – enten på mobiludstyr eller kamera og computer. Du bestemmer selv dit tekniske set-up – det aftales individuelt ved tilmelding.

Forløbet indledes med, at deltagerne ser en række online-videoer som afsæt til at kaste sig ud i egne optagelser. Og redigering. Herefter vil alle deltagere skulle optage og redigere på egen hånd, og i forløbet får alle 2 fysiske halve dage – solo – med underviseren, der giver feedback, inspiration og hjælper med specifikke tekniske og fortællemæssige udfordringer. Deltagerne er således sikre på at komme rigtig godt i mål med mindst en eller flere videoproduktioner til videre brug.

Du bliver fortrolig med at udvikle, tilrettelægge, optage og redigere video – på dit eget udstyr og tekniske set-up – og kan hele forløbet selv vælge, hvilke produktioner, formater, du vil kaste dig over.

Mængden af online-undervisning modsvarer ca. 1 dags arbejde, øvelser 1-1,5 dage og den fysiske solo-undervisning 1 dag.
Kurset afsluttes med en hyggelig fælles screening af alle produktioner for alle deltagere 🙂 (valgfrit)

Forud for kursets start vil underviseren kontakte dig med henblik på at drøfte niveau, behov, teknisk udstyr, etc. Derudover bliver deltagerne tilbudt telefonisk sparring ad. hoc. i hele perioden.

Undervisningssted: Et mix af online-video og i WeLoveVideos hyggelige lokaler i Roskilde, hvor ‘solo-undervisningen’ finder sted. Ved tilmelding aftaler du individuelt med underviseren, hvor og hvornår de forskellige kursuselementer skal lægge.

Vigtigt: Det er en forudsætning, at du selv har adgang til kamera/smartphone og bærbar PC/ MAC og allerede har – eller har mulighed for at installere – redigeringssoftware på denne. Detaljerne omkring dette taler vi mere om efter tilmeldingen.